Nobralux Beheer OVL beoordeeld met 8+

Onze beheergemeenten beoordelen de dienstverlening van Nobralux met een ruime 8. Opmerkingen als prettige samenwerking, klantvriendelijk en afspraak is afspraak worden genoemd in de teruggekoppelde enquêtes. Daarnaast kregen we tips om onze dienstverlening te verbeteren.

Het is belangrijk om te weten hoe onze relaties de service beoordelen die we als bedrijf leveren. Vandaar dat we een enquête verstuurd hebben. Hieruit is gebleken dat onze klanten tevreden zijn over Nobralux.

Nobralux verzorgt het dagelijks beheer voor inmiddels bijna 50 gemeenten/provincies. Ons beheerteam is 24×7 paraat om storingen in de OVL snel en vakkundig af te handelen. We zijn blij met alle reacties en gaan ermee aan de slag om dit jaar onze service naar een weer iets hoger niveau te tillen!

 

verder lezen

Beheer en Advies OVL in Friesland, Groningen en Drenthe nog dichterbij.

Vanaf 1 maart 2017 is Nobralux nog beter vertegenwoordigd in Noord Nederland. Onze nieuwe vestiging in Assen verkleint de afstand tot de noordelijke provincies. En dat is wel zo makkelijk voor de gemeentelijke en provinciale wegbeheerders.

Onze collega’s  Yurdagul Simsek, Zlatko Misic gebruiken de vesting aan de Overcingellaan 17 te 9401 LA  Assen als hun vaste uitvalsbasis. Zij zijn aanspreekbaar voor allerhande zaken als het gaat om het beheren en adviseren voor de openbare verlichting.

verder lezen

100% Energieneutraal

Onze CO2-uitstoot over 2016 is weer volledig gecompenseerd.

Nobralux staat voor een betere openbare ruimte: Veiliger, Mooier, Efficiënter en Duurzamer. Dat duurzaamheid geen loze belofte is komt ook tot uitdrukking in ons duurzaamheidsbeleid.

Naast reductie en bewustwording vinden we het bij de totstandkoming van ons duurzaamheidsbeleid ook belangrijk om het overblijvende deel te compenseren. Dit hebben we gedaan door te investeren in duurzame initiatieven, via de Climate Neutral Group.

verder lezen

Hogere kwaliteit openbare verlichting met lagere kosten?

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen beheer en onderhoud. Het levert de verlangde en noodzakelijke kwaliteit tegen lagere kosten.

De focus van beheer is per definitie gericht op lange termijn. Door de verantwoordelijkheid van het beheer los te koppelen van de uitvoeringswerkzaamheden worden de belangen van een gemeente optimaal gediend. Een aannemer is gespecialiseerd in de realisatie. Hij lost de storingen vakkundig op en voert in opdracht allerhande werkzaamheden uit om de kwaliteit van de OVL te verbeteren.

Door het beheer en de controle op de uitvoering goed en onafhankelijk te organiseren krijgt de gemeente wat zij wil, namelijk dat storingen tijdig worden opgelost, calamiteiten zoals aanrijdingen adequaat en veilig worden verholpen, de installatie kwalitatief goed wordt opgeleverd en dat de juiste bestekprijzen worden gehanteerd.

Er wordt door ons gezorgd dat de areaalgegevens nauwkeurig worden geactualiseerd. Nobralux gebruikt hierbij haar beheeromgeving LiteWeb. Vanuit actuele beheergegevens wordt de gemeente vervolgens geadviseerd. Zo worden (beheer)plannen gemaakt, voor korte en langere termijn. Alles gericht op het behalen van de gemeentelijk ambities, gericht op een kwalitatief goede, duurzame, veilige en betaalbare verlichting.

Nobralux verzorgt inmiddels het beheer van bijna vijftig gemeenten en provincies. Zij worden hierbij maximaal ontzorgd. Doordat we de dagelijkse operationele sores van de gemeentelijke beheerder uit handen nemen kan hij/zij zich richten op de lange termijn strategie, bijvoorbeeld vervanging van het areaal.

Recent ontvingen wij de opdracht van de gemeenten Cuijk, Mill en Grave om het beheer te gaan verzorgen, waarmee een mijlpaal van 350.000 objecten werd bereikt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Menno van Noort

verder lezen

Workshops nieuwe NPR 13201

Leer in één dag omgaan met de richtlijn voor de kwaliteitscriteria van openbare verlichting, NPR 13201:2017. Nobralux verzorgt in samenwerking met NEN en NSVV een aantal workshops over de nieuwe NPR 13201.

Inschrijven kan bij NEN.

Kijkt u ook eens naar het uitgebreidere aanbod van trainingen die Nobralux verzorgt. Zo is er bijvoorbeeld de Basiscursus OVL die begin 2017 geheel is vernieuwd.

Nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij Menno van Noort.

verder lezen