Workshops nieuwe NPR 13201

Leer in één dag omgaan met de richtlijn voor de kwaliteitscriteria van openbare verlichting, NPR 13201:2017. Nobralux verzorgt in samenwerking met NEN en NSVV een aantal workshops over de nieuwe NPR 13201.

Inschrijven kan bij NEN.

Kijkt u ook eens naar het uitgebreidere aanbod van trainingen die Nobralux verzorgt. Zo is er bijvoorbeeld de Basiscursus OVL die begin 2017 geheel is vernieuwd.

Nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij Menno van Noort.

verder lezen

Nieuwe Nederlandse richtlijn OVL, NPR 13201, van kracht.

Op 26 januari is, tijdens het NSVV congres Outdoor, de nieuwe richting NPR 13201 gepresenteerd. Deze richtlijn is vanaf nu ‘de norm voor OVL in Nederland’. Nobralux heeft deze richtlijn, in opdracht van NEN/NSVV opgesteld.

Piet-Hein Daverveldt (algemeen directeur NEN) overhandigde het eerste exemplaar aan Rob Metz (voorzitter NSVV). Voorgaand aan dit moment werd geluisterd naar een videoboodschap van Jan van Zanen (burgermeester Utrecht en voorzitter VNG), die uitsprak blij te zijn met de nieuwe richtlijn.

Met het verschijnen van de NPR 13201 – Kwaliteitscriteria Openbare Verlichting – vervalt de voorganger uit 2002, evenals de ROVL-2011. De NPR is gebaseerd op de nieuwe Europese normen. Voor het eerst wordt er aandacht besteed aan het positieve effect van wegdekreflectie op de zichtbaarheid van personen (sociale veiligheid).

De NPR werd, in opdracht van de NSVV opgesteld onder leiding van Nobralux.

Nadere informatie is te verkrijgen bij
Menno van Noort

 

verder lezen

Een mooi begin

De gemeenten Leudal en Nederweert wensen een scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gemeenten gaan, na de gezamenlijke onderhandse aanbesteding, een overeenkomst aan met Nobralux voor het beheren van de openbare verlichting voor een periode van 5 jaar. Nobralux neemt de gemeenten mee in hun regierol op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en ontzorgt op het vlak van het daadwerkelijke beheer.  Een mooi begin van 2017.

verder lezen

Werk samen met Nobralux aan een betere openbare ruimte!

Nobralux werkt aan een betere openbare ruimte: veiliger, mooier, duurzamer en efficiënter.
Dat doen we met onze mensen op een deskundige en slagvaardige manier.

Vacature.
We zijn nu op zoek naar kandidaten die ons team komen versterken.

Interesse? Kijk dan op de bijgesloten profielen:
Front End Web Developer / Designer LiteWeb
Adviseur openbare verlichting

verder lezen

Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht open!

De tunnel in Maastricht is afgelopen nacht volledig geopend. Dus vanaf nu minder files, meer veiligheid en een schonere stad.

Met deze mijlpaal is ook voor Nobralux een 6 jarig project afgesloten. Onze collega Jan Ottens is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van alle licht-onderdelen: tunnelverlichting, openbare en terreinverlichting, noodverlichting, verlichting middentunnelkanalen en vluchtdeuren. Zowel voor wat betreft het lichtontwerp als voor de besturing.

In het komende jaar wordt nog hard gewerkt aan de Groene Loper, het fiets- en voetpad bovenop de tunnel met twee lokale ontsluitingswegen er naast. De foto geeft hiervan een impressie. Leuk om te vermelden dat collega Ronald Gijzel hier als stedenbouwkundig ontwerper aan heeft meegewerkt in de eerste twee jaar. Daarnaast is hij medeontwerper van de dienstgebouwen en diverse kleinere tunneltjes en onderdoorgangen geweest. Zijn werk is nu ook zichtbaar en zal dus in de komende tijd nog meer zichtbaar worden.

Dus ga je met vakantie en kom je door Maastricht, Nobralux heeft hier een flink steentje en lampje aan bijgedragen!

verder lezen