Nobralux ISO 9001-2015 gecertificeerd!

De ISO 9001-2015 is een nieuwe norm en vervangt de norm uit 2008. De 2015-norm is meer gericht op risico’s. Ken je als bedrijf jouw risico’s? Hoe beheers je deze risico’s? Hoe heb je controle op de kwaliteit van jouw dienstverlening?

Nobralux is er trots op dat wij, als één van de eerste in onze branche, aan deze norm voldoen. Het sluit goed aan bij onze missie: We helpen overheden de openbare ruimte beter te maken. Veiliger, duurzamer, mooier en efficiënter.

verder lezen

Voorschoten en Wassenaar beheren OVL met LiteWeb

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Sinds 1 april wordt de openbare verlichting voor deze organisatie beheerd met het OVL beheersysteem LiteWeb.

Nobralux zorgt hierbij voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling en -verhaal. Jaarlijks worden onderhoudsplannen opgesteld. Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van het online beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Voor het onderhoud werd een onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. Op dit onderhoudsbestek verzorgt Nobralux de directievoering en het toezicht. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux. Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland.

De werkzaamheden worden verzorgd vanuit onze vestiging Amsterdam, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel. Geurt Dijkstra is de vaste contactpersoon voor de gemeente.

verder lezen

Nieuwe training Bestekken en Aanbesteden

De training Bestekken en Aanbesteden – OVL & VRI biedt een actueel en volledig overzicht van alle aspecten rondom het opstellen van bestekken en het aanbesteden van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, zowel voor aanleg als voor onderhoud. Meer informatie kunt u hier lezen.

Tijdens de vakbeurs Ruimte & Licht , op 9 mei in Nieuwegein, vertellen wij u graag meer hierover. Maak dan ook kennis met onze originele aanpak #ContractBeheerst. U vindt ons op stand 2.10.

verder lezen

Buren kiest voor Nobralux

De ruim 4000 lichtpunten in de gemeente Buren worden vanaf 1 april 2017 door Nobralux beheerd.

Voor het beheer van de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van het web-based beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Wij zorgen voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling. Jaarlijks worden plannen opgesteld voor het onderhoud (groepsremplace en schilderwerk). Daarnaast houden we toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux.

Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor de gemeente Buren worden verzorgd vanuit onze vestiging Apeldoorn, door Dim Broeksteeg, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel.

verder lezen

Lopik kiest voor beheer Nobralux

De gemeente Lopik heeft de keuze gemaakt om een scheiding aan te brengen tussen beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Nobralux mag de komende 4 jaar het beheer gaan verzorgen. De opdracht aan Nobralux werd gegund op basis van een onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij prijs (40%) en kwaliteit (60%) werden beoordeeld.

De bestaande langdurige overeenkomst voor beheer en onderhoud werd onlangs opgezegd. Het is een bewuste keuze van de gemeente Lopik geweest om een splitsing aan te brengen tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het beheer en anderzijds de onderhoudswerkzaamheden.

De rol van de beheerder is zorgen voor het goed functioneren van de openbare verlichting. Hiertoe worden de volgende diensten verzorgd:
– Het opstellen van een meerjaren vervangingsplan, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het toepassen van duurzame verlichting;
– Opstellen van een bestek voor onderhoud en vervanging;
– Het opzetten van de processen voor behandeling van klachten en meldingen;
– Het daadwerkelijke operationeel beheer, waarbij met behulp van het beheersysteem LiteWeb de storingsafhandeling wordt gemanaged en de areaalgegevens up to date worden gehouden.
– Directievoering en toezicht op de onderhoud- en vervangingswerkzaamheden.

Inmiddels verzorgt Nobralux het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor Lopik worden verzorgd vanuit onze vestiging west (Amsterdam).

verder lezen