Nieuws uitgelicht

Duurzame sportvelden

Samenwerking Nobralux en De Groene Club (KNVB) zorgt voor duurzame verlichting op sportvelden.

De Groene Club (KNVB) heeft met Nobralux een overeenkomst gesloten om samen te werken aan het verduurzamen van de veldverlichting op sportvelden. De sportclubs krijgen de beste deals uit de markt en een lagere energierekening. De verduurzaming van de sportvereniging is niet alleen goed voor de clubkas maar ook voor onze planeet. Zo creëren we samen een gezond sportklimaat.

De Groene Club is een initiatief van de sportbonden KNVB, KNLTB en KNHB (voetbal, tennis en hockey). Zij helpt sportverenigingen in een 5-stappenplan naar een duurzame verlichting: energiescan > plan van aanpak > best value maatregelen > financieel advies > realisatie.

Nobralux is gespecialiseerd in beheer en advies van o.a. openbare verlichting. De breed aanwezige expertise op het gebied van techniek, ontwerp, kennis van de verlichtingsmarkt en projectrealisatie wordt in de samenwerking ingebracht.

De inbreng van Nobralux richt zich specifiek op de technische en financiële aspecten van de ombouw naar energiezuinige ledverlichting: adviseren bij offerteaanvragen en het technisch en financieel beoordelen van de aanbiedingen. In de realisatiefase wordt toezicht gehouden op een correctie en veilige installatie.

Lees hier ook het bericht van de NOS.

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

NIEUW: Dynamisch Digitaal Beleidsplan OVL

Een breed gedragen beleid voor de openbare verlichting (OVL) vormt het startpunt van onze 5 stappen naar 4 x beter. Nobralux zorgt met een gestructureerde aanpak, snel en deskundig, dat de beleidskeuze aansluit bij de ambities van uw gemeente.

Bij voorkeur wordt het beleid in digitale vorm gepresenteerd. Dit biedt de mogelijkheid om met een periodieke monitoring de voortgang op uw Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) dynamisch te volgen.

Lees hier het hele verhaal.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Overig nieuws

weergave

NIEUW Basiscursus Elektrotechniek

Op veler verzoek verzorgt Nobralux een training die ingaat op de basiskennis van de elektrotechniek.

Waarom? Veel mensen die betrokken zijn bij OVL en VRI hebben geen elektrotechnische vooropleiding. En dat voelt als gemis.

Met deze nieuwe training wordt op aanschouwelijke wijze inzicht verschaft in de belangrijkste basisbegrippen, vanaf de energieopwekking, via het transport, uiteindelijk naar de lamp. Na het volgen van de ééndaagse cursus kunt u de opgedane kennis direct benutten in uw dagelijkse werk.

Informatie over de cursus is hier te vinden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Menno van Noort.

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

Kom werken bij Nobralux…

… en help mee de openbare ruimte beter te maken.

Word jij onze nieuwe collega?

Klik op de functie, lees het functieprofiel en reageer als je denkt dat jij de geschikte kandidaat bent:

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Streetview by night

De innovatieve lichtscan levert snel een betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van de verlichting. Nauwkeurig en veel sneller dan een traditionele lichtmeting. Slimme software detecteert defecte lichtbronnen. Nieuw is dat de resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden in Liteweb. Met de videobeelden is nu ook een streetview by night beschikbaar. Lees hier het artikel uit Straatbeeld.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Menno van Noort.

efficient
verder lezen

Kennisuitwisseling steeds belangrijker

Openbare verlichting wordt een steeds interessanter en complexer vakgebied. Nobralux vindt het belangrijk hierover in gesprek te gaan met mensen van gemeenten en provincies die hier dagelijks mee bezig zijn. In de afgelopen maanden hebben we tijdens verschillende kennismiddagen informatie uitgewisseld.

4 x beter in 5 stappen was de leidraad voor een aantal interessante onderwerpen.

Een kijkje in de toekomst van beheersoftware. Ruben van Bochove lichtte de nodigde puntjes van de sluier op. Liteweb wordt een steeds belangrijker instrument om de openbare verlichting (en straks ‘alles met een stekker’) efficiënt en effectief te kunnen beheren. Inmiddels volledig led-proof en gereed om slimme verlichting te managen. Tevens koppelbaar met allerlei externe systemen. Ook een aankondiging van de nieuwe storingsmodule die begin 2019 voor nog meer efficiëntie zal zorgen.

Ralph Groenendaal liet zien hoe het nieuwe dynamische digitale beleidsplan eruit ziet. Geen papier meer, maar een interactieve site waarop je ook direct allerlei grafische analyses kunt maken, die je soms doen verwonderen.

Menno van Noort vertelde hoe Nobralux het omgevingsgericht ontwerp in de praktijk uitvoert. De omgeving en de bredere context als uitgangspunt voor een verlichting, voor de mensen de openbare ruimte gebruiken. Met natuurlijk altijd een ‘schuin oog’, naar de verlichtingsrichtlijnen.

Anders aanbesteden was het thema van Jan Ottens. Via een dynamisch aankoopsysteem (lokale) aannemers contracteren. Kwaliteitsmonitoring (‘present-perfomance’) is een belangrijk onderdeel voor het verstrekken van opdrachten.

Lichtmeten kan tegenwoordig snel (en dus goedkoop) via de Nobralux-lichtscan. Nieuw is de aan-uit-controle, met lichtmeting.. Integratie van de lichtmeetapp met Liteweb biedt interessante mogelijkheden, zo vertelde Jan Ottens enthousiast.

Alle lezingen werden voorafgegaan door een aantal prikkelende stellingen. Reacties hierop en ook tijdens de presentatie hebben voor ons weer nieuwe inzichten opgeleverd.

Tot zover een korte terugblik. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u over één of meerdere onderwerpen meer wilt weten.

Neem dan contact op met Menno van Noort 06 2501 5752

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Ledproject sportvelden Assen op eenzame hoogte afgesloten

Wethouder Janna Booij heeft donderdagmiddag bij de tennisvereniging De Hertenkamp symbolisch het project Ledverlichting van 10 sportverenigingen op grote hoogte afgesloten. Tijdens een afsluitende bijeenkomst over ledverlichting bij 10 Asser sportverenigingen heeft zij de afsluitende handeling gedaan. In een hoogwerker is zij op 15 meter hoogte gebracht om symbolisch de laatste bout vast te zetten van het ledproject bij tennisclub De Hertenkamp.

De bijeenkomst begon met een speech van voorzitter Berendsen en de wethouder waarbij de voorgangers van beiden werden geëerd vanwege het doorzettingsvermogen in het voortraject van 2016. Hierna is de openingshandeling onder toezicht van sporters en leden van de tennisclub verricht.

Besparing door led
De gemeente Assen heeft de afgelopen periode ruim 565.000 euro geïnvesteerd in de vervangen van verlichting op 10 sportcomplexen in de gemeente Assen, waarmee 42% wordt bespaard op stroom kosten ofwel 14.000 euro per jaar. De gemeente Assen is naast de sportvelden ook druk bezig de straatverlichting in heel Assen op led te krijgen, waarbij de wijk Kloosterveen reeds klaar is.

Deze projecten zijn voorbereid en begeleid door team Nobralux-Apeldoorn.

Bron: www.assenstad.nl

duurzaam
verder lezen

Winnaars 2018 lichtmastvakantiefotowedstrijd

Mooie foto’s en trotse winnaars.

Dit jaar in vier categorieën: Ralph Apeldoorn (mooi en efficiënt), Toine Adams (duurzaam) en Piet Zijlstra (veilig).

Van harte gefeliciteerd!

Kijk hier voor de winnende foto’s.

duurzaam efficient mooi veilig

Duurzaam rijden in Overijssel en Gelderland

Elektrotechnische expertise Nobralux ingezet bij realisatie laadpalen in Overijssel en Gelderland.

In onze samenleving worden elektrische auto’s steeds zichtbaarder en zijn met de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, niet meer weg te denken. We moeten er alleen allemaal nog mee om leren gaan.

De provincies Overijssel en Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het elektrisch rijden een impuls te geven en de drempelvrees voor het tijdig vinden van een laadpaal voor de elektrische auto te verlagen.

In een concessieovereenkomst met een producent/exploitant en de gemeenten in beide provincies zullen er in de komende drie jaren ca. 2.250 openbare laadpalen geplaatst worden. Via de concessieovereenkomst, wordt ook de exploitatie van deze laadpalen voor een periode van 10 jaar geborgd.

Bij een grotere behoefte aan elektrische energie voor verkeer, huishoudens en industrie (mede door het terugdringen van het gasverbruik in Nederland), wordt er steeds meer van de bestaande elektrische infrastructuur gevergd. Door het slim managen van energie tussen de diverse afnemers, kan de belasting van de distributienetten beter in de hand gehouden worden en blijft de energielevering beter geborgd.

Beide provincies, de producent/exploitant en de betrokken netwerkbedrijven onderzoeken samen, hoe de elektrisch rijdende weggebruiker verleid kan worden om de belasting van het energienet (zeker in de spitsuren 17:00 tot 21:00 uur) te beperken. Ook dient de elektrische rijder het vertrouwen te krijgen dat zijn/haar voertuig ’s morgens weer volledig (met volle accu) beschikbaar is, ook als niet meteen begonnen wordt met het laden (op volle capaciteit), zodra het voertuig aan de laadpaal gezet wordt.

Nobralux wordt vanuit de provincies ingezet bij de uitrol van de laadpalen in de gemeenten, de exploitatie van de laadpalen en betrokken bij het onderzoek. Nobralux ondersteunt beide provincies met elektrotechnische kennis, via het technisch managen van het project.

Eric Vos werd hiervoor gevraagd, vanwege zijn brede kennis en ervaring met elektrotechnische vraagstukken in de openbare ruimte.

duurzaam efficient
verder lezen

Omgevingsgericht ontwerpen. ‘De context is leidend, de cijfers ondersteunend’

Omgevingsgericht ontwerpen. Een term die de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint in de openbare verlichting. Maar wat houdt omgevingsgericht ontwerpen precies in? Waar moet je rekening mee houden tijdens het ontwerpproces? Lichtontwerper Ronald Gijzel van Nobralux geeft zijn visie.

Lees hier het hele verhaal.

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Overgang naar ledverlichting buitensportvelden Assen gestart

Veel sportverenigingen zijn bezig met energiebesparing. Een belangrijk deel van de energierekening bestaat uit kosten voor de buitensportverlichting. Tien sportverenigingen in Assen hebben daarom vorig jaar de wens geuit om de verlichting van de buitensportvelden om te zetten naar energiezuinige ledverlichting.

De gemeenteraad besloot positief over de investering die hiervoor nodig is. Recent werd bij sportvereniging Achilles 1894 de eerste ledlamp ‘ingedraaid’. De komende maanden worden alle tien de sportverenigingen voorzien van ledverlichting.

Verenigingen betalen mee.
De verlichting is eigendom van de gemeente en wordt ook beheerd en onderhouden door de gemeente. De verenigingen betalen de energierekening. Door het vervangen van de verlichting door ledlampen kan minimaal 30% energie bespaard worden. Ook de onderhoudskosten voor de gemeente gaan flink omlaag. De verenigingen betalen 15% van de investeringskosten.

Namens Nobralux is o.a. door Ronald Gijzel veel werk verzet om in de voorbereiding (van ontwerp tot en met aanbesteding).

Wilt meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Ronald Gijzel.

duurzaam
verder lezen

De Ronde Venen gaat voor kwaliteit

Nobralux gaat de openbare verlichting voor de gemeente De Ronde Venen beheren. Op basis van een aanbesteding is Nobralux door de gemeente als kwaliteit beste partij geselecteerd.

Vooral onze visie op het meerjaren vervangingsplan en de systematiek storings- en klachtenmanagement en beheer werden bij de aanbesteding als goede kwaliteiten gewaardeerd.

De presentatie werd als uitstekend beoordeeld. “De presentatie was echt een aanvulling op de inschrijving en er is veel extra informatie ontvangen welke meer inzicht geeft in het beheer. Een extra aanvulling was onder andere dat het systeem ondersteuning kan bieden richting college en raad d.m.v. beleidsmatige teksten en ondersteunende rekentools. Dit is voor een Politiek bestuurlijke organisatie als De Ronde Venen een grote meerwaarde.”

De opdracht behelst:
• Opstellen bestek voor onderhoud;
• Opstellen meerjarenvervangingsplan (beheerplan) en – bestek;
• Opstellen verlichtingsplannen;
• Klachten- en meldingenmanagement en beheerdersrol.

Geurt Dijkstra gaat, als beheeradviseur, samen met zijn collega-adviseurs en ons beheerteam, met enthousiasme aan de slag om te zorgen voor een betere openbare verlichting.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Stichtse Vecht kiest voor Nobralux

Nobralux gaat ervoor zorgen dat het licht blijft branden in de gemeente Stichtse Vecht.

Na het terugkopen van de straatverlichting (was een leaseconstructie) is de gemeente weer verantwoordelijk voor de verlichtingskwaliteit. Vanaf 2019 zal er nieuwe onderhoudspartij van start gaan. Nobralux zorgt ervoor dat er een onderhoudscontract wordt opgesteld en aanbesteed.

De afhandeling van de dagelijkse storingen en meldingen loopt straks via Nobralux (met gebruik van de beheersoftware Liteweb). Als beheerpartner van de gemeente wordt de onderhoudspartij aangestuurd,  gecontroleerd en worden de betalingen aan de aannemer voorbereid. Met gebruik van het  dashboard in Liteweb wordt de gemeente periodiek geïnformeerd.

Met deze constructie wordt de gemeente veel werk uit handen genomen.

Tom Smit zal namens Nobralux optreden als beheeradviseur voor de gemeente Stichtse Vecht.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

OVL Pijnacker-Nootdorp op orde

Nobralux zorgt voor openbare verlichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: data op orde, beleid- en beheerplan en dagelijkse beheer.

Allereerst worden de databestanden op orde gebracht. Onderdeel hiervan is het buiten controleren en verwerken van revisiegegevens. Vervolgens wordt alles in Liteweb is ingelezen.

Met de geactualiseerde data kunnen de verschillende scenario’s van het nieuwe beleid- en beheerplan worden doorgerekend. Als input voor het plan wordt de analyse tool Liteview ingezet.

Data op orde houden.
Vanaf 2019 wordt het dagelijks beheer door Nobralux verzorgt. Denk hierbij aan het afhandelen van storingen en, heel belangrijk, zorgen dat de data op orde blijft. Liteweb wordt gekoppeld met GBI (integraal beheer), zodat de OVL optimaal gemanaged wordt en de gemeente altijd binnen de geïntegreerde beheeromgeving over actuele informatie beschikt.

Nobralux verzorgt inmiddels voor meer dan 50 gemeenten het beheer (ruim 400.000 objecten).

Geurt Dijkstra treedt namens Nobralux op als beheeradviseur.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Fonds Slachtofferhulp – jaarverslag 2017

Niemand kiest ervoor slachtoffer te worden. Het is iets dat je overkomt. En als het jou dan overkomt, is het van belang dat je de draad van het leven zoveel mogelijk weer kunt oppakken. Dat is precies waar Fonds Slachtofferhulp zich hard voor maakt. Ook afgelopen jaar.

In het jaarverslag 2017 leest u hoe en welke blijvende impact het werk heeft.

Nobralux is vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid sponsor van Fonds Slachtofferhulp.

veilig
verder lezen

Nobralux Amsterdam heeft weer genoeg ruimte.

Onze vestiging in Amsterdam is verhuisd naar de Overschiestraat 59A. Deze moderne kantooromgeving geeft ruimte aan ons bestaande team en nieuwe medewerkers.

Heb jij interesse om samen met ons te werken aan een betere openbare verlichting?
Neem dan contact op met Dion Versteeg, 06-29 00 09 92

Nieuws

NPR13201:2017 aangepast!

Bij het uitkomen van de NPR13201:2017, begin 2017, werd door OVLNL geconstateerd dat in deze nieuwe Praktijkrichtlijn, geschreven op basis van de in Europa vastgestelde norm EN-13201, een paar inhoudelijke eisen mogelijk leiden tot ongewenste gevolgen. Het betreft verhoogde technische eisen die een effect hebben op beleidsmatige, juridische en mogelijk financiële aspecten.

Om een en ander te verduidelijken is in samenwerking tussen OVLNL en NSVV een werkgroep inhoudelijk aan de slag gegaan met deze technische eisen. Doel van deze samenwerking was het verkrijgen van een samen vast te stellen, gedragen technisch compromis. Tevens zijn een aantal kleine inhoudelijke correcties besproken die doorgevoerd zijn in een update van de NPR13201:2017.

De aanvulling van de NPR13201:2017 is hier te downloaden.

Meet weten over de toepassing en gebruik van de NPR13201? Schrijf u dan nu in voor de workshop op 13 juni in Utrecht.

 

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

Laat het licht branden in Katwijk

Nobralux laat het licht branden in Katwijk.

De gemeente Katwijk heeft aan Nobralux de opdracht verstrekt om de dagelijkse afhandeling van defecte straatverlichting te verzorgen.
Van de circa 10.000 lampen gaan er helaas soms enkele kapot. Het (laten) repareren vraagt dagelijks aandacht om te zorgen dat er snel weer licht is voor de bewoners.
Door de schaalgrootte (enkele 100-duizenden objecten in Nederland beheerd door Nobralux) kan dit snel en goedkoop worden gedaan. Dit gaf voor de gemeente Katwijk de doorslag.

Hoe het werkt
Meldingen komen via de applicatie LiteWeb binnen bij Nobralux. Na een intake controle wordt de melding doorgezet aan de aannemer. De afhandeling wordt verzorgd, tot en met de technische en financiële controle. Als laatste stap wordt gezorgd voor het up-to-date brengen van de areaalgegevens. Via een dashboard in LiteWeb is 24/7 de actuele status te volgen.

Kaspar Janssen is de beheeradviseur voor de gemeente Katwijk

efficient
verder lezen

De jeugd heeft de toekomst (in verlichting)

Presentatie van leerlingen van het Technasium Boxtel. De leerlingen kregen de opdracht om een lichtontwerp te maken van het politiebureau van Boxtel. Hierbij moest rekening gehouden worden met duurzaamheid (materialen en energiegebruik) functies van het politiebureau en de afleiding van de verlichting op de openbare weg. Leuk te zien om dat de ontwerpen op schaal gebouwd werden met verrassende oplossingen.

De opdrachten werden vanuit Nobralux begeleid door Ruben van Bochove en Ronald Gijzel.

duurzaam mooi
verder lezen

Samenwerking in Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel wordt vanaf 1 april door ons geholpen met het dagelijks beheer van de openbare verlichting.

De samenwerking bestaat eruit dat Nobralux zorgt voor het storingenbeheer, directievoering en de administratieve afhandeling. Hierdoor nemen wij voor de gemeente veel werk uit handen. De gemeente draagt zelf zorg voor de bestandsmutaties n.a.v. lampremplace en projectmatige werkzaamheden.

Het beheer wordt verzorgd met het beheersysteem Liteweb dat is gekoppeld aan Geovisia.

Geurt Dijkstra is de beheeradviseur voor Capelle a/d IJssel

efficient
verder lezen

Beheer OVL Veldhoven met LiteWeb

Vanaf het begin van dit jaar ondersteunen wij de gemeente Veldhoven met een aantal beheerwerkzaamheden voor de openbare verlichting.

Wij verzorgen voor de gemeente de aanname en afhandeling van de (netwerk)storingen en aanrijdingen, bewaken de voortgang en communiceren met de burgers over de afhandeling van de storingen. Ook verzorgen wij de mutaties van het areaal en controleren de werkzaamheden, prestaties en afrekeningen van de aannemer.
Dit proces wordt gedaan met ons beheersysteem LiteWeb.

Vorig jaar is het onderhoud van de openbare verlichting aanbesteed en per 1 januari is Ziut de aannemer voor het onderhoud. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om de beheerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden uit elkaar te houden en bij verschillende gespecialiseerde partijen te beleggen. De werkzaamheden en prestaties worden op deze manier meer transparant. Dit komt de kwaliteit en snelheid van het werk ten goede.

John Schilder is de beheeradviseur voor de gemeente Veldhoven.

efficient
verder lezen

Tijd over in Lisse en Teylingen

Vanaf januari worden in Lisse en Teylingen de storingen aan de straatverlichting via Nobralux afgehandeld. Zo houden de gemeenten tijd over voor meer strategische beheertaken.

Bij het ontstaan van de werkorganisatie HLT-Samen (Hillegom-Lisse-Teylingen) is de keuze gemaakt om vanuit de gemeenten nog sterker in te zetten op regie. Er is gezocht naar mogelijkheden om met minder eigen personeel de dienstverlening op peil te houden. Met Nobralux is een overeenkomst aangegaan voor het afhandelen van storingen aan de straatverlichting.

Meldingen komen via de applicatie LiteWeb binnen bij Nobralux. Na een intake controle wordt de melding doorgezet aan de aannemer. De afhandeling wordt verzorgd, tot en met de technische en financiële controle. Als laatste stap wordt gezorgd voor het up-to-date brengen van de areaalgegevens. Via een dashboard in LiteWeb is 24/7 de actuele status te volgen.

Kaspar Janssen is de beheeradviseur voor HLT-Samen

 

efficient
verder lezen

Heumen is de beste van 2017

Heumen is de beste gemeente van 2017! Dat vindt het landelijk platform Verbeterdebuurt die dit jaar voor de derde keer gemeentes met elkaar vergeleken heeft. Volgens dit platform worden mensen die iets op te merken hebben over de openbare ruimte in Heumen het beste geholpen.

Van alle afhandelingen blijkt dat meldingen binnen de categorie ‘Straatmeubilair en Verlichting’ en ‘Water en Riolering’ het best scoren…

efficient
verder lezen

Hond krijgt stroomstoot door lantaarnpaal

Een hond heeft in Kerkrade een flinke stroomstoot gekregen van een lantaarnpaal.

De hond zou even flink last hebben gehad van de stroomstoot, maar leeft nog. De lantaarnpalen zouden net geplaatst zijn. Enexis heeft woensdagochtend enkele lantaarnpalen afgesloten van de stroom als noodoplossing. Het bedrijf is woensdagmiddag aan de slag gegaan om het levensgevaarlijke stroomlek te verhelpen.

Gelukkig goed afgelopen, maar dit voorval toont weer aan dat de veiligheid van elektrische installaties belangrijk is. Wilt u weten hoe u aan uw wettelijke vereisten voldoet t.a.v. installatieverantwoordelijkheid? Neem dan contact met ons op.

veilig
verder lezen

Assen versneld naar led

Begin december was in het gemeentehuis van Assen een energiemarkt voor bewoners, raadsleden en andere betrokkenen. Op deze open avond werd er informatie gedeeld over projecten en andere initiatieven in de gemeente om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Onze collega Yurdagul Simsek stond er ook met Yvonne Goudkamp van de gemeente Assen om te vertellen over de versnelde overgang naar led verlichting in de gemeente.

De planning is om eind 2018 90% in Led te hebben. Dat is een forse ambitie maar wij zijn al in volle gang. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal in 2018, 50% van de OVL in Assen Led is. De rest van het jaar volgt de rest.

Nobralux heeft de voorbereiding gedaan, meegeholpen om het budget beschikbaar te krijgen en wij verzorgen nu het projectmanagement, directievoering en toezicht voor de projecten.

Wil je weten hoe wij dit aanpakten? Neem dan contact op met Yurdagul.

duurzaam
verder lezen

Lichtontwerp = lichtadvies

Nobralux wordt vrijwel dagelijks gevraagd om een lichtontwerp te maken. Wij noemen dit liever een lichtadvies.

Het simpelweg een paar mastjes op tekening zetten komt nog voor, maar meestal gaat het advies verder. De komst van led en slimme verlichting en ook de wens om de verlichting goed in te passen in de omgeving, met aandacht voor mens en omgeving, spelen hierbij belangrijke rollen. Het voorkomen van lichthinder, beperking van energiegebruik, materiaalkeuze en bijvoorbeeld wensen van bewoners, allemaal zaken waar we rekening mee houden.

Lichtberekeningen vormen de basis van een goed lichtadvies. Nobralux gebruikt hierbij de gedragscode lichtberekeningen van het kenniscentrum licht van de Nederlandse stichting voor Verlichtingskunde NSVV.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Het waren vier mooie dagen

De Nobralux kennismiddagen liggen inmiddels weer achter ons.

Dit hebben we geleerd:

 • Dat we onze belofte, een betere openbare ruimte (veilig, duurzaam, mooi en efficiënt) nu ook kunnen bewijzen met Liteview, is voor velen duidelijk geworden;
 • Dat we met lichtplannen, rekening houdend met de belevingswaarden van licht, het ook echt mooier kan worden (met uiteraard aandacht voor veiligheid en duurzaamheid);
 • Er is nog een weg te gaan voordat we echt kunnen spreken van elektrisch veilige OVL (al dan niet goed geaard, of dubbel geïsoleerd uitgevoerd);
 • Smart City & Big Data zien we steeds meer verschijnen, maar hoe snel gaat het allemaal en wat is nu wijsheid?;
 • Liteweb 3.0, beheersoftware van E-objecten in de openbare ruimte wordt klaargemaakt voor de toekomst. Als specialistisch instrument dat gekoppeld wordt aan systemen van gemeenten, aannemers en leveranciers.

Al met al leuke en interessante bijeenkomsten. ‘Een goede mix van kennis en ontspanning‘.

De deelnemers gaven ons gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Dus volgend jaar weer?!

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Gemeente Eersel vervangt haar straatverlichting

De gemeente Eersel vervangt dit jaar meer dan 25% van haar straatverlichting. De oude oranjekleurige SOX verlichting wordt vervangen door witte LED verlichting.

Het gebruik van LED straatverlichting is al enkele jaren in opmars. Het lagere energiegebruik en de lange levensduur van de lampen is voor veel gemeenten een reden om over te stappen. Daarnaast zorgt de witte lichtkleur voor een betere zichtbaarheid.

Nog niet alle SOX verlichting wordt vervangen. Op plaatsen waar binnen 10 tot 15 jaar een herinrichting wordt verwacht, waarbij de straatverlichting moet voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan, blijven de SOX lantaarnpalen nog staan. De gemeente vindt het niet duurzaam deze verlichting te vervangen met de wetenschap dat ze over 10 jaar wederom vervangen moeten worden.

Naast een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten kent LED verlichting meer voordelen. Het toepassen van LED verlichting is duurzaam. Niet alleen omdat het energiegebruik wordt verlaagd, ook omdat er minder uitval van lampen is. Dat scheelt CO2 uitstoot voor de ritjes van de onderhoudsdienst.

Door het aanbrengen van de LED verlichting verandert het straatbeeld. Dit zal even wennen zijn. Het oude vertrouwde oranje licht veranderd in wit licht. Het witte licht vergroot echter de zichtbaarheid van personen en obstakels op straat en kleuren zijn beter waarneembaar. Daarnaast zijn de lichtbundels scherper, zodat er minder strooilicht is en alleen die plaatsen worden verlicht die verlicht moeten worden. Dit vermindert de lichtvervuiling, wat goed is voor de flora en fauna.

Waar nu een oranje lamp na 23:00 uur wordt uitgeschakeld, blijft straks ’s nachts de verlichting branden. De straat blijft daardoor beter verlicht. Wel worden alle LED lampen na 23:00 uur gedimd. Na 23:00 uur is er weinig verkeer op straat, zodat minder verlichting nodig is. Dit dimmen gebeurt nu ook al op veel plaatsen in de gemeente.

De meeste lichtmasten worden niet vervangen. Hiervoor is de conditie van alle lichtmasten in de gebieden met SOX verlichting beoordeeld.

Collega Iwan van Boxtel zorgde voor de voorbereiding en zal straks toezien op een tijdige en correcte realisatie door de aannemer

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Heumen gaat naar duurzame verlichting

De gemeenteraad van de gemeente Heumen heeft gekozen voor de ‘ombouw naar duurzame verlichting in 10 jaar’.

Uitgangspunten bij deze keuze zijn onder andere; veiligheid, energieverbruik, duurzaamheid, goed functioneren en kostenefficiëntie. Eind 2016 is daar een eerste vervangingsplan voor uitgevoerd op onder andere de Groesbeekseweg, Broeksingel en Molensingel in Malden.

Voor 2017 is hiervoor weer een vervangingsplan opgesteld, dat vanaf maandag 16 oktober tot ongeveer vrijdag 3 november uitgevoerd gaat worden.

In dit vervangingsplan worden de constructies vervangen door duurzame dimbare led-constructies en wanneer nodig ook de lichtmasten. Als dat niet zo is worden deze in een volgend schilderplan opgenomen. Waar mogelijk worden nog goede afkomende constructies met een ledlamp hergebruikt op andere locaties.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Iwan van Boxtel

duurzaam efficient veilig
verder lezen

Veilig Venray

Gemeente Venray heeft de installatieverantwoordelijkheid in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd.

Nobralux heeft samen met de gemeente het IV-procedurehandboek opgesteld. Het handboek bestaat uit 2 delen (deel 1: beleidsintentie en deel 2 IV-organisatie en processen). De gemeentesecretaris heeft de IV-er van de gemeente schriftelijk aangewezen. Hij is nu gestart met de IV-bedrijfsvoering, voor:

 • Openbare Verlichting, reclameborden en gladheidsmeetsysteem
 • Gebouwen, m.u.v. gemeentehuis en parkeergarage
 • VRI, Parkeren, centrumafsluiting, afvalcontainers en fontein
 • Pomp- en Rioolgemalen
 • Markt-, Evenement- en Walstroomkasten
 • Elektrische arbeidsmiddelen

Nobralux staat voor hem klaar, om hem bij te staan, bij vragen en praktische ondersteuning.

Wilt u ook uw gemeente veiliger maken? Neem dan contact op met Eric Vos.

efficient veilig
verder lezen

Winnaars fotowedstrijd

Gerard van Hal winnaar fotowedstrijd.
Op 27 september zijn de winnaars van de Nobralux fotowedstrijd bekend gemaakt. Uit de bijna 100 inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen:

 • Categorie zakelijke relaties: Gerard van Hal (gemeente Zeist);
 • Categorie particulieren: Gert van Zanten
 • De meest ludieke foto: Dennis Rabe (gemeente Raalte)

Gerard behoorde met maar liefst drie foto’s tot de genomineerden!
Bekijk hier de resultaten van alle winnaars en genomineerden.

Wij bedanken iedereen die met zijn/haar inzendingen deze wedstrijd tot een succes maakten.

mooi
verder lezen

Overeenstemming NPR 13201

In overleg tussen NSVV en OVLNL is besloten een paar aanpassingen door te voeren in de NPR 13201. Deze hebben voornamelijk betrekking op gelijkmatigheid in de P-klassen en de verticale verlichtingssterkte. Lees hier het persbericht.

Nader informatie kunt u verkrijgen bij Menno van Noort.

duurzaam veilig
verder lezen

Nieuw: LiteView

Introductie LiteView tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, september 2017.

Met LiteView krijgt u inzicht en sturingsmogelijkheden voor een 4 x betere OVL: Veilig, mooi, duurzaam en (kosten)efficiënt.

Met LiteView maken wij een analyse van enerzijds de ambitie van de gemeente op vier hoofdthema’s: veilig, duurzaam, mooi en efficiënt, en op de vier thema’s controle, beleid, werkwijze en kwaliteit areaal. Hieruit ontstaat inzicht in de ambities van de gemeente en anderzijds de aandachtspunten waarop prioritering kan plaatsvinden om de ambities waar te kunnen maken. De (jaarlijks) energiemonitor maakt deel uit van de rapportage.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Contractvorming in het onderhoud van OVL: 5 tips

Hoe zorg je als gemeente dat de storingen tijdig worden opgelost, de kwaliteit van de installatie én het areaalbestand goed is en dat de exploitatie kostenefficiënt plaatsvindt?

Nobralux deelt graag met u onze visie. Meer weten?
Download dan hier de White Paper: “Contractvorming in het onderhoud voor openbare verlichting’’.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de auteur Ralph Groenendaal.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Vestigingsmanager Nobralux gezocht

Vacature. Nobralux is op zoek naar een vestigingsmanager voor onze vestiging in Amsterdam.

Spreekt het functieprofiel jou aan?

Stuur dan je sollicitatie naar Dion Versteeg, of bel 06 290 00 992

 

Nieuws

NIEUW: Workshop Smart Lighting

Slimme verlichting helpt de openbare ruimte beter te maken. Het zorgt voor meer veiligheid, vermindert lichtvervuiling en zorgt voor een lager energieverbruik en dus CO2-vermindering. Als onderdeel van de zogenaamde Smart City gaat straks een wereld van mogelijkheden open. Een lichtmast als drager voor tal van sensoren die de open ruimte met alles en iedereen verbindt . . .

In deze workshop gaan we met u aan de slag met deze onderwerpen. Is het allemaal toekomstmuziek wat we over ons uitgestrooid krijgen, of biedt het echt kansen om een volgende stap te maken?

Meer informatie vindt u hier. Of neem contact op met Menno van Noort.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Ambassade Rome kleurt roze voor Dumoulin

De Nederlandse ambassade in Rome baadt in het roze licht. Een eerbetoon aan Tom Dumoulin, die als eerste Nederlandse mannelijke wielrenner de Ronde van Italië won.

Ook uw stadhuis, kerk, muur, . . . , gebruiken bij speciale gebeurtenissen?

Ronald Gijzel kan u zeker helpen.

 

mooi

Nobralux ISO 9001-2015 gecertificeerd!

De ISO 9001-2015 is een nieuwe norm en vervangt de norm uit 2008. De 2015-norm is meer gericht op risico’s. Ken je als bedrijf jouw risico’s? Hoe beheers je deze risico’s? Hoe heb je controle op de kwaliteit van jouw dienstverlening?

Nobralux is er trots op dat wij, als één van de eerste in onze branche, aan deze norm voldoen. Het sluit goed aan bij onze missie: We helpen overheden de openbare ruimte beter te maken. Veiliger, duurzamer, mooier en efficiënter.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Voorschoten en Wassenaar beheren OVL met LiteWeb

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Sinds 1 april wordt de openbare verlichting voor deze organisatie beheerd met het OVL beheersysteem LiteWeb.

Nobralux zorgt hierbij voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling en -verhaal. Jaarlijks worden onderhoudsplannen opgesteld. Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van het online beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Voor het onderhoud werd een onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. Op dit onderhoudsbestek verzorgt Nobralux de directievoering en het toezicht. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux. Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland.

De werkzaamheden worden verzorgd vanuit onze vestiging Amsterdam, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel. Geurt Dijkstra is de vaste contactpersoon voor de gemeente.

efficient
verder lezen

Nieuwe training Bestekken en Aanbesteden

De training Bestekken en Aanbesteden – OVL & VRI biedt een actueel en volledig overzicht van alle aspecten rondom het opstellen van bestekken en het aanbesteden van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, zowel voor aanleg als voor onderhoud. Meer informatie kunt u hier lezen.

duurzaam efficient veilig
verder lezen

Buren kiest voor Nobralux

De ruim 4000 lichtpunten in de gemeente Buren worden vanaf 1 april 2017 door Nobralux beheerd.

Voor het beheer van de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van het web-based beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Wij zorgen voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling. Jaarlijks worden plannen opgesteld voor het onderhoud (groepsremplace en schilderwerk). Daarnaast houden we toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux.

Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor de gemeente Buren worden verzorgd vanuit onze vestiging Apeldoorn, door Dim Broeksteeg, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel.

efficient
verder lezen

Lopik kiest voor beheer Nobralux

De gemeente Lopik heeft de keuze gemaakt om een scheiding aan te brengen tussen beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Nobralux mag de komende 4 jaar het beheer gaan verzorgen. De opdracht aan Nobralux werd gegund op basis van een onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij prijs (40%) en kwaliteit (60%) werden beoordeeld.

De bestaande langdurige overeenkomst voor beheer en onderhoud werd onlangs opgezegd. Het is een bewuste keuze van de gemeente Lopik geweest om een splitsing aan te brengen tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het beheer en anderzijds de onderhoudswerkzaamheden.

De rol van de beheerder is zorgen voor het goed functioneren van de openbare verlichting. Hiertoe worden de volgende diensten verzorgd:
– Het opstellen van een meerjaren vervangingsplan, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het toepassen van duurzame verlichting;
– Opstellen van een bestek voor onderhoud en vervanging;
– Het opzetten van de processen voor behandeling van klachten en meldingen;
– Het daadwerkelijke operationeel beheer, waarbij met behulp van het beheersysteem LiteWeb de storingsafhandeling wordt gemanaged en de areaalgegevens up to date worden gehouden.
– Directievoering en toezicht op de onderhoud- en vervangingswerkzaamheden.

Inmiddels verzorgt Nobralux het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor Lopik worden verzorgd vanuit onze vestiging west (Amsterdam).

duurzaam efficient
verder lezen

Nobralux Beheer OVL beoordeeld met 8+

Onze beheergemeenten beoordelen de dienstverlening van Nobralux met een ruime 8. Opmerkingen als prettige samenwerking, klantvriendelijk en afspraak is afspraak worden genoemd in de teruggekoppelde enquêtes. Daarnaast kregen we tips om onze dienstverlening te verbeteren.

Het is belangrijk om te weten hoe onze relaties de service beoordelen die we als bedrijf leveren. Vandaar dat we een enquête verstuurd hebben. Hieruit is gebleken dat onze klanten tevreden zijn over Nobralux.

Nobralux verzorgt het dagelijks beheer voor inmiddels bijna 50 gemeenten/provincies. Ons beheerteam is 24×7 paraat om storingen in de OVL snel en vakkundig af te handelen. We zijn blij met alle reacties en gaan ermee aan de slag om dit jaar onze service naar een weer iets hoger niveau te tillen!

 

efficient
verder lezen

100% Energieneutraal

Onze CO2-uitstoot over 2016 is weer volledig gecompenseerd.

Nobralux staat voor een betere openbare ruimte: Veiliger, Mooier, Efficiënter en Duurzamer. Dat duurzaamheid geen loze belofte is komt ook tot uitdrukking in ons duurzaamheidsbeleid.

Naast reductie en bewustwording vinden we het bij de totstandkoming van ons duurzaamheidsbeleid ook belangrijk om het overblijvende deel te compenseren. Dit hebben we gedaan door te investeren in duurzame initiatieven, via de Climate Neutral Group.

duurzaam
verder lezen

Hogere kwaliteit openbare verlichting met lagere kosten?

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen beheer en onderhoud. Het levert de verlangde en noodzakelijke kwaliteit tegen lagere kosten.

De focus van beheer is per definitie gericht op lange termijn. Door de verantwoordelijkheid van het beheer los te koppelen van de uitvoeringswerkzaamheden worden de belangen van een gemeente optimaal gediend. Een aannemer is gespecialiseerd in de realisatie. Hij lost de storingen vakkundig op en voert in opdracht allerhande werkzaamheden uit om de kwaliteit van de OVL te verbeteren.

Door het beheer en de controle op de uitvoering goed en onafhankelijk te organiseren krijgt de gemeente wat zij wil, namelijk dat storingen tijdig worden opgelost, calamiteiten zoals aanrijdingen adequaat en veilig worden verholpen, de installatie kwalitatief goed wordt opgeleverd en dat de juiste bestekprijzen worden gehanteerd.

Er wordt door ons gezorgd dat de areaalgegevens nauwkeurig worden geactualiseerd. Nobralux gebruikt hierbij haar beheeromgeving LiteWeb. Vanuit actuele beheergegevens wordt de gemeente vervolgens geadviseerd. Zo worden (beheer)plannen gemaakt, voor korte en langere termijn. Alles gericht op het behalen van de gemeentelijk ambities, gericht op een kwalitatief goede, duurzame, veilige en betaalbare verlichting.

Nobralux verzorgt inmiddels het beheer van bijna vijftig gemeenten en provincies. Zij worden hierbij maximaal ontzorgd. Doordat we de dagelijkse operationele sores van de gemeentelijke beheerder uit handen nemen kan hij/zij zich richten op de lange termijn strategie, bijvoorbeeld vervanging van het areaal.

Recent ontvingen wij de opdracht van de gemeenten Cuijk, Mill en Grave om het beheer te gaan verzorgen, waarmee een mijlpaal van 350.000 objecten werd bereikt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Menno van Noort

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Workshops nieuwe NPR 13201

Leer in één dag omgaan met de richtlijn voor de kwaliteitscriteria van openbare verlichting, NPR 13201:2017. Nobralux verzorgt in samenwerking met NEN en NSVV een aantal workshops over de nieuwe NPR 13201.

Inschrijven kan bij NEN.

Kijkt u ook eens naar het uitgebreidere aanbod van trainingen die Nobralux verzorgt. Zo is er bijvoorbeeld de Basiscursus OVL die begin 2017 geheel is vernieuwd.

Nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij Menno van Noort.

duurzaam veilig
verder lezen

Een mooi begin

De gemeenten Leudal en Nederweert wensen een scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gemeenten gaan, na de gezamenlijke onderhandse aanbesteding, een overeenkomst aan met Nobralux voor het beheren van de openbare verlichting voor een periode van 5 jaar. Nobralux neemt de gemeenten mee in hun regierol op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en ontzorgt op het vlak van het daadwerkelijke beheer.  Een mooi begin van 2017.

efficient mooi
verder lezen

Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht open!

De tunnel in Maastricht is afgelopen nacht volledig geopend. Dus vanaf nu minder files, meer veiligheid en een schonere stad.

Met deze mijlpaal is ook voor Nobralux een 6 jarig project afgesloten. Onze collega Jan Ottens is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van alle licht-onderdelen: tunnelverlichting, openbare en terreinverlichting, noodverlichting, verlichting middentunnelkanalen en vluchtdeuren. Zowel voor wat betreft het lichtontwerp als voor de besturing.

In het komende jaar wordt nog hard gewerkt aan de Groene Loper, het fiets- en voetpad bovenop de tunnel met twee lokale ontsluitingswegen er naast. De foto geeft hiervan een impressie. Leuk om te vermelden dat collega Ronald Gijzel hier als stedenbouwkundig ontwerper aan heeft meegewerkt in de eerste twee jaar. Daarnaast is hij medeontwerper van de dienstgebouwen en diverse kleinere tunneltjes en onderdoorgangen geweest. Zijn werk is nu ook zichtbaar en zal dus in de komende tijd nog meer zichtbaar worden.

Dus ga je met vakantie en kom je door Maastricht, Nobralux heeft hier een flink steentje en lampje aan bijgedragen!

duurzaam veilig
verder lezen

Innovatief contract duurzame OVL in gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe gaat over naar energie neutrale ledverlichting. De benodigde energie wordt geheel met zonnepanelen in de gemeente opgewekt. Dit is een uniek innovatief onderdeel van de opdracht. Ziut uit Apeldoorn had de economisch meest voordelige inschrijving en heeft de opdracht gegund gekregen.  Omdat het een contract betreft voor een langere periode, de oplossing bedacht moest worden door de inschrijver en de gemeente wenst te sturen op prestaties (KPI’s) is als contractvorm gekozen voor een UAVgc-contract. De ombouw wordt in 2 jaar gerealiseerd waarna de aannemer vervolgens verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud gedurende 7 jaren. Nobralux zal de gemeente ondersteunen met het contactmanagement (toezicht).

Meer informatie is te verkrijgen bij onze adviseur Edwin Boomsluiter die dit project heeft geleid.

duurzaam
verder lezen

Voor advies en beheer moet je bij Nobralux zijn

bekijk hier in 1 minuut onze introductiefilm.

duurzaam efficient mooi veilig

Nobralux steunt Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, (verkeer)ongevallen en rampen.

Werft fondsen om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Investeert alleen daar waar het echt bijdraagt aan de verbetering van de positie van slachtoffers.

Het Fonds Slachtofferhulp wil dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar en vindbaar is. Alle inspanningen zijn gericht op hoop, veerkracht en empowerment van het slachtoffer.

veilig
verder lezen

Nobralux inspecteert als eerste DC-installaties

Nobralux heeft als eerste onafhankelijke partij in Nederland een elektrotechnische veiligheidskeuring verricht van een DC (gelijkspanning)-installatie. Het betreft een installatie voor openbare verlichting in de wijk Ecolonia in de gemeente Alphen a/d Rijn. De keuring omvatte een laboratorium-beproeving van de elektronische beveiligingen van het DC-systeem. Aansluitend is de installatie buiten beproefd. Het kunnen beoordelen van DC-installaties vormt een mooie aanvulling op onze activiteiten op het gebied van installatieverantwoordelijkheid.

Meer informatie:

Eric Vos
eric.vos@nobralux.nl
06 1072 389

 

veilig
verder lezen

Veilig Den Haag

Nobralux heeft de opdracht van de gemeente Den Haag ontvangen om de Installatieverantwoordelijkheid op te gaan zetten. Naast openbare verlichting spelen ook pollers, fonteinen, gemalen, tunneltechnische installaties en diverse voedingskasten een rol. Tijdens de implementatiefase zal Nobralux de gemeente begeleiden. Het einddoel is dat uiteindelijk iedereen zich bewust is van de risico’s en zijn/haar steentje bijdraagt aan een (elektrotechnisch) veilige openbare ruimte.

Wilt u meer weten?

Eric Vos
eric.vos@nobralux.nl
06 1072 3891

veilig
verder lezen

Inspirerende avondexcursie

Tijdens een avondexcursie op 31 maart hebben we, samen met een aantal van onze relaties, drie verschillende projectlocaties bezocht. Sint-Oedenrode: Ombouw SOX-verlichting naar Saled, Schijndel: Herverlichting Industrieterrein met de Philips Luma en Veghel: Uniek verlichting concept om het centrum aantrekkelijker te maken. Sfeervolle verlichting met geluid en beplanting. ‘‘Het zelf aanschouwen wat je met licht kunt doen zegt immers meer dan duizend woorden’’.

Deze avond werd georganiseerd door onze collega Pieter de Goeij.

piPieter de Goeijeter.degoeij@nobralux.nl
06 – 23 34 49 41

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Nieuwe training VOP (NEN3140)

Met deze nieuwe training worden niet-elektrotechnisch geschoolde medewerkers bewust van risico’s met elektriciteit en kunnen daar veilig mee omgaan. Meer informatie, waaronder cursusdata, is te vinden onder opleidingen.

veilig

rijdende lichtscan

In de gemeenten Geertruidenberg en Veldhoven hebben wij onlangs een lichtscan uitgevoerd met een rijdende meetopstelling op een groot deel van de ontsluitingswegen. De waarden voor de horizontale verlichtingssterkte zijn, door middel van GPS-coördinaten, weergegevens op een Google-map plattegrond.

Vervolgens is er een interpretatie gemaakt van de lichtkwaliteit. Het is een goede manier om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de lichtkwaliteit op de ontsluitingswegen. Onze collega Jan Ottens heeft een applicatie bedacht en gemaakt.

Jan Ottens
jan.ottens@nobralux.nl
06 46 33 53 00

duurzaam efficient veilig
verder lezen