De Ronde Venen gaat voor kwaliteit

Nobralux gaat de openbare verlichting voor de gemeente De Ronde Venen beheren. Op basis van een aanbesteding is Nobralux door de gemeente als kwaliteit beste partij geselecteerd.

Vooral onze visie op het meerjaren vervangingsplan en de systematiek storings- en klachtenmanagement en beheer werden bij de aanbesteding als goede kwaliteiten gewaardeerd.

De presentatie werd als uitstekend beoordeeld. “De presentatie was echt een aanvulling op de inschrijving en er is veel extra informatie ontvangen welke meer inzicht geeft in het beheer. Een extra aanvulling was onder andere dat het systeem ondersteuning kan bieden richting college en raad d.m.v. beleidsmatige teksten en ondersteunende rekentools. Dit is voor een Politiek bestuurlijke organisatie als De Ronde Venen een grote meerwaarde.”

De opdracht behelst:
• Opstellen bestek voor onderhoud;
• Opstellen meerjarenvervangingsplan (beheerplan) en – bestek;
• Opstellen verlichtingsplannen;
• Klachten- en meldingenmanagement en beheerdersrol.

Geurt Dijkstra gaat, als beheeradviseur, samen met zijn collega-adviseurs en ons beheerteam, met enthousiasme aan de slag om te zorgen voor een betere openbare verlichting.

verder lezen

OVL Pijnacker-Nootdorp op orde

Nobralux zorgt voor openbare verlichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: data op orde, beleid- en beheerplan en dagelijkse beheer.

Allereerst worden de databestanden op orde gebracht. Onderdeel hiervan is het buiten controleren en verwerken van revisiegegevens. Vervolgens wordt alles in Liteweb is ingelezen.

Met de geactualiseerde data kunnen de verschillende scenario’s van het nieuwe beleid- en beheerplan worden doorgerekend. Als input voor het plan wordt de analyse tool Liteview ingezet.

Data op orde houden.
Vanaf 2019 wordt het dagelijks beheer door Nobralux verzorgt. Denk hierbij aan het afhandelen van storingen en, heel belangrijk, zorgen dat de data op orde blijft. Liteweb wordt gekoppeld met GBI (integraal beheer), zodat de OVL optimaal gemanaged wordt en de gemeente altijd binnen de geïntegreerde beheeromgeving over actuele informatie beschikt.

Nobralux verzorgt inmiddels voor meer dan 50 gemeenten het beheer (ruim 400.000 objecten).

Geurt Dijkstra treedt namens Nobralux op als beheeradviseur.

verder lezen