Onafhankelijk en resultaatgericht

Onze dienstverlening is gericht op openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en overige elektrotechnische installaties in de openbare ruimte.

Aanpak in 5 stappen

Om een openbare ruimte te maken die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is volgt Nobralux 5 eenvoudige stappen: planvorming, ontwerp, bestek, toezicht en beheer.

Het is onze visie om de beheer- en uitvoeringsfunctie strikt van elkaar te scheiden om het proces inzichtelijk en objectief te houden. Het onderhoud is de wereld van de aannemer en installateur. Het beheer is de wereld van Nobralux.

Planvorming

Wij helpen bij het bepalen van de gewenste strategie op basis van de ambitie van de gemeenteraad en het bestuur. Om de plannen te vertalen naar beleid maken we gebruik van LiteView om op basis van inzicht prioriteiten te stellen en beleidsscenario’s te ontwikkelen. In de keuzenotitie worden maatregelen, effecten en kosten zichtbaar gemaakt.

Ontwerp en voorbereiding

Nobralux zorgt voor het juiste lichtadvies op basis van de wettelijke eisen. We adviseren over de materiaalkeuze, maken licht- en kabelberekeningen en zorgen voor de ontwerptekening. Daarnaast geven we advies over energiebesparing, het terugdringen van lichtvervuiling en lichthinder. We streven naar de laagste Total Cost of Ownership (TCO).

Onze licht architecten maken zowel standaard als creatieve lichtplannen. Ze zijn op de hoogte van de laatste trends en technologieën op het gebied van slimme verlichting. Ook het ontwerpen van een verkeerregelinstallatie (VRI) is bij ons in goede handen.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor elektrische veiligheid stellen wij handboeken op. Deze vormen de basis voor het uitvoeren van de rol van installatieverantwoordelijke.

Bestek en aanbesteding

Uiteraard kunnen wij het bestek voor u opstellen. Nobralux helpt u de juiste besteksvorm te kiezen. Want een goede omschrijving van de werkzaamheden en leveringen vormt de basis voor de afspraken met de installateur en aannemer. Zowel voor aanleg als voor onderhoud, verlichting, verkeersinstallaties en voor installatieverantwoordelijkheid. Wij hebben hiervoor de aanpak ContractBeheerst beschikbaar.

Wij verzorgen het gehele (Europese) aanbestedingstraject, tot en met het gunningadvies. Onze uitgebreide EMVI-bibliotheek helpt bij het verkrijgen van de beste Prijs-Kwaliteits-Verhouding.

Directievoering en Toezicht

Bij het realiseren van werken zijn drie zaken van belang: tijdigheid, kwaliteit en kosten. Zaak om hier vanaf de start tot aan de oplevering de vinger aan de pols te houden. Nobralux beheerst dit spel als geen ander: hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Wij verzorgen directievoering en toezicht, inspecties en keuringen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersinstallaties (VRI). Met behulp van lichtmetingen kunnen wij de feitelijke lichtkwaliteit aantonen. Een snelle, betrouwbare en zeer voordelige aanpak is de door ons ontwikkelde Lichtscan.

Beheer

Met 40 deskundige en enthousiaste collega’s werken we dagelijks aan de openbare ruimte. We zorgen dat storingen en schades tijdig en kwalitatief goed worden verholpen, tegen verantwoorde kosten. En we leveren een up-to-date areaalbestand, want een goed bijgewerkt bestand vormt weer de basis voor betrouwbare planvorming. Daar waar nodig voeren wij inventarisaties en inspecties uit.

Voor deze 24/7 dienstverlening gebruiken we ons beheersysteem LiteWeb. Dit systeem ondersteunt de belangrijkste processen voor effectief en efficiënt beheer. Naast het beheren van areaalgegevens voorziet LiteWeb in een uitgebreid workflow management gedeelte. Hiermee wordt de afrekening van de aannemer ondersteund. LiteWeb is naadloos aan te sluiten met de belangrijkste systemen in gebruik bij gemeenten, leveranciers en aannemers.

Het structureel borgen van de installatieverantwoordelijkheid is een beheertaak die wij in toenemende mate verzorgen, zodat blijvend in de veiligheid wordt voorzien.

Producten

Onze producten bieden handvatten voor efficiënt beheer.

ContractBeheerst

Samen met de klant bepalen we de best passende organisatie en contractvorm voor het onderhouden van de installaties voor openbare verlichting en VRI. We doen dit op basis van de RISMAN-methodiek, welke inzicht geeft in de huidige (onderhoud)processen en mogelijke knelpunten. Het resultaat wordt gebruikt om een passende contractvorm te selecteren.

De keuze voor deze gestructureerde aanpak waarbij vierjaarlijks de knelpunten worden aangepakt leidt in de praktijk tot lagere faalkosten en een hogere klanttevredenheid.

LiteView

Met behulp van LiteView wordt de ambitie van de gemeente in kaart gebracht op de vier hoofdthema’s veilig, duurzaam, mooi en efficiënt en op de thema’s controle, beleid, werkwijze en kwaliteit areaal. Als eerste maken wij een database-analyse van het OVL-bestand. Vervolgens worden samen met de klant, in een werksessie, een aantal vragen doorgenomen.

De analyse geeft inzicht in de ambities van de gemeente en richt zich tevens op de aandachtspunten en kansen om deze ambities waar te kunnen maken. De (jaarlijkse) energiemonitor maakt deel uit van de rapportage.

LiteWeb

In LiteWeb worden de kenmerken van objecten in de openbare ruimte vastgelegd en op een geografische kaart weergegeven. LiteWeb richt zich specifiek op openbare verlichting en objecten die van stroom worden voorzien in de openbare ruimte. De strategie van Nobralux is om een digitale koppeling tot stand te brengen tussen LiteWeb en het integrale pakket van de gemeente en die van de aannemers.

Naast de kenmerken van integrale systemen beschikt een systeem als LiteWeb over:

  1. een storingsmodule, procesbewaking storingen, schades en werkopdrachten,
  2. afrekenmodule in RAW,
  3. jaarplanningstools bijvoorbeeld t.b.v. groepsremplace,
  4. telemanagement toepassing,
  5. exploitatieberekening,
  6. dashboard (managementrapportages en input directieoverleggen), waarmee op afstand verlichting kan worden gemonitord en aangestuurd.

Lichtscan

De Lichtscan biedt inzicht in de lichtkwaliteit. Met een rijdende lichtmeter wordt de verlichtingssterkte gemeten. Dit kan met een auto voor plaatsen waar gereden kan worden (tot 80 km/uur) of lopend. Het resultaat van de meting is een grote hoeveelheid meetinformatie (verlichtingssterkte en XY-coordinaten). Deze informatie wordt grafisch weergeven, in een overzichtelijke meetrapportage.

Deze methode biedt snel en dus voordelig inzicht in de lichtkwaliteit. De methode is vrijwel even nauwkeurig als een NSVV-rastermeting, dus in de meeste situaties toereikend.

Daarnaast kan een automatische aan-uit-controle worden uitgevoerd. De dashcam zorgt voor een streetview by night.

Opleidingen

Nobralux ziet het als haar taak om opdrachtgevers van actuele kennis te voorzien. Met deze kennis kunnen overheden makkelijker communiceren met een veelal ‘technische omgeving’ en zodoende hun rol als opdrachtgever nog beter uitvoeren. Trainingen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van Verlichting en Verkeer, Installatieverantwoordelijkheid en de rol van de Regisseur in de openbare ruimte.

Bekijk het aanbod

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wij komen graag bij u langs om te sparren over uw vraagstukken, technische mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. U kunt contact opnemen met onze collega Menno van Noort.

Menno van Noort
menno.vannoort@nobralux.nl

06-25 01 57 52