LiteWeb

LiteWeb

In LiteWeb worden de kenmerken van objecten in de openbare ruimte vastgelegd en op een geografische kaart weergegeven. LiteWeb richt zich specifiek op openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI). De strategie van Nobralux is om een digitale koppeling tot stand te brengen tussen LiteWeb en het integrale pakket van de gemeente en die van de aannemers.

Naast de kenmerken van integrale systemen beschikt een systeem als LiteWeb over:

  1. een storingsmodule, procesbewaking storingen, schades en werkopdrachten,
  2. afrekenmodule in RAW,
  3. jaarplanningstools bijvoorbeeld t.b.v. groepsremplace,
  4. telemanagement toepassing,
  5. exploitatieberekening,
  6. dashboard (managementrapportages en input directieoverleggen), waarmee op afstand verlichting kan worden gemonitord en aangestuurd.