Verledden Armaturen en statisch dimmen resulteert in 60% energiebesparing

Onder toeziend oog van de wethouder is in december 2022 in gemeente Doesburg de vervanging van de openbare verlichting in de wijken Zuidelijk Molenveld en Beinum gestart. In deze wijken zal een groot aantal lichtobjecten worden vervangen.

Middels de verledding hebben we het systeem vermogen van de armaturen behoorlijk kunnen verlagen. Daarnaast zorgt statisch dimmen voor 28% extra energiebesparing!

Nobralux heeft de plannen voorbereid en doet de directievoering, Van Gelder zal de vervangingswerkzaamheden op zich nemen. Succes jongens!

Doel is de verlichting in deze wijken te moderniseren en te verduurzamen. Het resultaat na vervanging is een energiebesparing van ca. 60%.
#Nobralux #Openbareverlichting #gemeenteDoesburg