Nieuws uitgelicht

De mijlpalen van 2023!

We hebben interessante resultaten voor onze relaties bereikt in 2023, met 2 interessante highlights

Nobralux | dé IV-specialist
Afgelopen jaar is de dienstverlening van installatie verantwoordelijkheid vernieuwd. Digitalisering speelt een cruciale rol in deze vernieuwing. Het stelt Nobralux in staat om IV-processen te automatiseren, wat de nauwkeurigheid verhoogt, fouten minimaliseert en een realtime overzicht biedt van alle activiteiten. Dit resulteert niet alleen in een aanzienlijke tijdsbesparing, maar versterkt ook de controle over elektrische veiligheid en creëert grip op je IV-processen. Soon more, hou onze website en LinkedIn pagina in de gaten.

Nobralux | beheer allround
Onze filosofie is om een duidelijke scheiding tussen beheer en onderhoud te maken. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd en dit leidt tot acceptabele (en vaak lagere) kosten. Vanuit een onafhankelijke beheerdersrol streeft Nobralux ernaar om doelgericht te sturen op transparantie en optimalisatie in het beheer en onderhoud van openbare verlichting. Deze onderscheidende aanpak zorgt ervoor dat de belangen van beheer en onderhoud gescheiden blijven, waardoor een objectieve blik op prestaties mogelijk is.

❓ Nieuwgierig wat we voor u kunnen betekenen? Onze experts staan, zoals u gewend bent, met plezier voor u klaar om u te helpen met het succesvol beheren van uw OVL. Neem gerust contact met ons op! commercie@nobralux.nl

Nieuws
verder lezen

Lokale aanwezigheid met nieuwe vestiging in Meppel

Nobralux heeft een nieuwe vestiging geopend in Meppel per 1 januari 2024. Deze stap markeert een belangrijke mijlpaal in de groei en uitbreiding van het bedrijf, met als doel nog dichter bij klanten te zijn en beter in te spelen op lokale behoeften.

Door een vestiging te openen in Meppel vergroot Nobralux niet alleen haar geografische reikwijdte, maar versterkt ze ook haar vermogen om specifieke lokale uitdagingen aan te pakken.

Yurdagul Simsek, directeur van Nobralux, benadrukt het belang van deze nieuwe vestiging: “We zijn verheugd om onze aanwezigheid in Meppel te versterken. Het opent nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en stelt ons in staat om nog beter aan de behoeften van onze gemeenten in deze regio te voldoen. Lokale medewerkers begrijpen de markt als geen ander en kunnen op maat gemaakte oplossingen bieden die aansluiten bij wensen en behoeften van gemeenten.”

De keuze voor Meppel als locatie is gebaseerd op strategische overwegingen, waaronder de centrale ligging en de groeiende behoefte aan gespecialiseerde kennis van de openbare verlichting de regio. Door een fysieke aanwezigheid te vestigen in Meppel, kan Nobralux snel reageren op projecten, anticiperen op lokale trends en een directe verbinding maken met gemeenten en belanghebbenden.

Nobralux zet hiermee een belangrijke stap in haar groeistrategie en bevestigt haar positie als een betrouwbare partner voor advies en beheer van de openbare verlichting.

Nieuwsgierig naar onze nieuwe vestiging, u bent van harte welkom. Onze commercieel directeur, Jacquelien Kok, verwelkomt u graag en neemt u mee in onze diensten. Zij is te bereiken op 06 52 52 76 57.

Onze vestigingen zijn: Schijndel | Amsterdam | Meppel

 

Nieuws
verder lezen

Overig nieuws

weergave

Afinius Groep stelt nieuw directieteam samen

Afinius Groep benoemt Yurdagül Simsek, Janneke van Haaren en Jacquelien Kok als directieleden voor respectievelijk Nobralux, NODR en overall commercie van de groep. Vanwege de groei in de afgelopen jaren zijn de organisaties toe aan een nieuwe structuur.

Yurdagül Simsek zal vanaf 1 januari 2024 de rol van directeur Nobralux invullen en Janneke van Haaren zal op dezelfde datum beginnen als directeur NODR. Op dit moment zijn beiden werkzaam als Business Unit Manager bij Nobralux. Daarnaast wordt Jacquelien Kok-Swartjes, nu werkzaam als Commercieel Manager bij NODR, verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen Afinius Groep, als commercieel directeur.

De directie van Afinius Groep, bestaande uit Ralph Groenendaal (CEO) en Dion Versteeg (COO/CFO), zal zich gaan toeleggen op aansturing van het nieuwe directieteam en op verdere uitbreiding van de Groep. Dion Versteeg blijft daarnaast verantwoordelijk voor de activiteiten van Libero Software.

Ralph Groenendaal: “Met de toetreding van Yurdagül, Janneke en Jacquelien tot de directie zien we de verdere ontwikkeling van de bedrijven die deel uitmaken van Afinius Groep met het volste vertrouwen tegemoet. Alle drie hebben ze jarenlange ervaring binnen de Groep en dat zal van grote waarde zijn. Met de nieuwe directiesamenstelling zijn we klaar voor de volgende stap.”

Over Afinius Groep

Afinius Groep bestaat uit de bedrijven Nobralux B.V., NODR B.V. en Libero Software B.V. De drie bedrijven zijn actief voor overheden en beheerders van de buitenruimte. Door processen van overheidsorganisaties te uniformeren, organiseren en digitaliseren én dit voor meerdere overheden te doen, kunnen de bedrijven deze activiteiten beter en tegen lagere kosten uitvoeren, dan als overheidsorganisaties dit zelf doen. De missie van Afinius Groep is een meer doelmatige overheid en een beter Nederland.

Nieuws
verder lezen

Onderzoek aanlichten van bomen

Onlangs heeft onze collega Ronald Gijzel een klein onderzoek gedaan met betrekking tot het aanlichten van bomen (vanaf een boldertje op de grond). Het is erg afhankelijk van het type boom (meerdere stammen?, groot/klein/etc.). Het vervolg is nu dat hij gaat testen welke kleuren erbij welke soort boom passen. Dit gaan we doen met een simpele maquette. Op de foto’s een korte impressie wat dit inhoudt. Tevens wordt er in dit onderzoek een proefopstelling uitgevoerd met betrekking tot hoe de spots moeten worden aangestuurd. Via onze afdeling Studio.nlx – Nobralux wordt dit onderzoek gecoördineerd.

Nieuws
verder lezen

1 jaar samenwerking met de Gemeente Stein en Nobralux

In september 2021 heeft de gemeente Stein een aanbesteding voor het beheer aan haar openbare verlichting uitgeschreven. De gemeente zocht een partner die haar “meeneemt” in de regierol die de gemeente heeft op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en die haar ontzorgt op het vlak van het dagelijkse beheer. De beoogde partner werkt proactief, denkt mee en handelt in het (im)materiële belang van de gemeente. De gemeente had de uitdrukkelijke wens om een harde scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting (OVL). Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de vaste contactpersonen van de opdrachtgever.

Nadat de plannen van aanpak en de inschrijfprijzen waren beoordeeld, is Nobralux de nieuwe partner voor de gemeente geworden. De werkwijze die de gemeente Stein voor ogen had, sloot goed aan bij  onze filosofie . Via gespecialiseerde processen,  45 ervaren collega’s en het beheersysteem Liteweb schatten wij in dat wij onderscheidende meerwaarde kunnen toevoegen. NODR – zusterbedrijf van Nobralux – gespecialiseerd in schadeverhaal voor gemeenten, zou het schadeverhaal gaan verzorgen.

Samenvattend was de belofte van Nobralux – naast het verbeteren van de kwaliteit van de OVL – dat wij; (1) het storingsproces zouden optimaliseren, resulterend in 50% kortere doorlooptijd; en (2) de beheer- en onderhoudskosten zouden verlagen, tot onder € 100.000,-.

Begin januari 2022 zijn we van start gegaan en heeft Nobralux een aanbesteding voor het onderhoud verzorgd. Het contract met de aannemer liep tot 31 augustus 2022. Na gunning aan de aannemer zijn zij in de rol als beheerder in september 2022 gestart. Na dik een jaar samenwerken is het goed om tussentijds te evalueren waar we gezamenlijk staan.

Storingsdoorlooptijd verkorten

In de oude samenwerkingsovereenkomst was beschreven dat storingen in maximaal 10 werkdagen zouden moeten worden hersteld. Dit betrof niet de schades of ondergrondse storingen aan het netwerk van de netbeheerder, maar met name de lampstoringen. Er was geen proces ingericht waarin deze doorlooptijd van storingen inzichtelijk was. De gemiddelde doorlooptijd van storingen vanuit Liteweb komt in het afgelopen jaar uit op 4 dagen. Daarnaast kan de gemeente nu altijd storingen via Liteweb zelf inzien en ziet zij in het dashboard de doorlooptijden van alle (beheer)acties.

Beheer en onderhoudskosten verlagen

De gemeente Stein had voor de samenwerking met Nobralux een prestatiecontract met een OVL-aannemer, waarin de aannemer een vaste periodieke vergoeding kreeg voor haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren beschreven in een overeenkomst. De kosten voor het onderhoud en beheer van de OVL van de gemeente Stein bedroegen in 2019 € 170.000,-. Hier bovenop zat nog een post van € 5.000,- voor eventuele schades. De totale kosten waren € 175.000,- per jaar. Het totale areaal van de gemeente bedroeg 5.699 armaturen in 2019. Dit komt neer op € 30,71 beheer- en onderhoudskosten per armatuur per jaar.

Vanuit Liteweb zijn de kosten voor het onderhoud goed te monitoren. De aannemer rekent nu af op basis van de werkzaamheden die zij daadwerkelijk verricht. De werkzaamheden zijn beschreven via de RAW-systematiek en door de aannemer afgeprijsd. Naast de onderhoudskosten, betaalt de gemeente nu ook kosten voor het beheer- en toezicht dat door Nobralux wordt uitgevoerd. Tot slot dienen de inkomsten vanuit het schadeverhaal die NODR verhaalt voor de gemeente weer in aftrek worden genomen van de onderhoudskosten. Het aantal armaturen in de gemeente Stein is op 25 september 2023 6.013.De totale kosten voor beheer en onderhoud komen uit op € 92.713,-. Dit betreft de kosten voor onderhoud, schades en werkopdrachten. Daarnaast zijn onze kosten als beheerder hierin meegenomen.

In totaal zijn er 27 lichtmasten aangereden die voor verhaal in aanmerking komen. De totale inkomsten uit het schadeverhaal OVL zijn € 35.391,-.

De netto kosten voor de gemeente Stein voor het beheer en onderhoud van haar OVL komen uit op € 57.322,-. Dit ligt ruim onder de ingeschatte doelstelling van € 100.000,- en bedraagt € 9,53 per armatuur in het afgelopen jaar. Dit is een verschil van € 21,18 per armatuur met de oude situatie, een verlaging van de beheer- en onderhoudskosten met 69%!

Klanttevredenheidsmeting door Nobralux

Periodiek verzorgt Nobralux klanttevredenheidsmeting op haar dienstverlening, waarbij zij relaties vraagt  een score te geven op een schaal van 1 tot 10. . Deze meting is recent verstuurd naar haar beheerrelaties, zo ook naar haarcontactpersonen bij de gemeente Stein. Gemiddeld scoort Nobralux een Net Promotor Score (NPS) van +51, de gemeente Stein beoordeelt de dienstverlening voor het beheer van de openbare verlichting met een 8.

Samenvattend

Na anderhalf jaar samenwerking is het contractmanagement van het beheer van de openbare verlichting op de rit.  Het resultaat is dat de storingsdoorlooptijd is verkort  naar 4 dagen en de gemeente inzicht heeft in de resultaten. De beheer- en onderhoudskosten zijn met meer dan 2/3 verlaagd van € 175.000,- naar € 57.322,- waardoor de gemeente geld over heeft om te investeren in vervanging of anderszins aan te wenden. De gemeente heeft grip op haar OVL en is tevreden over de samenwerking met Nobralux en de behaalde resultaten.   

Nieuws
verder lezen

Samenwerking tussen de gemeente Vught en Nobralux – een duurzaam succes

Sinds 2000 is de samenwerking met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting (OVL) tussen de gemeente Vught en Nobralux (voormalig Nobra Technisch Adviesbureau) een feit. Sinds 2017 is Alex van den Braak werkzaam bij de gemeente Vught. In zijn brede functieverantwoordelijkheid als beleidsadviseur heb je specialisten nodig op de diverse vakgebieden om zodoende proactief te kunnen handelen en beslissen. “Ik ben erg tevreden over  Nobralux, het is een fijne samenwerking en we worden ontzorgd door een specialist”, aldus Alex. “Door de kennis, expertise en ervaring van Nobralux hoeven wij zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden, actief wordt de gemeente geïnformeerd en de dagelijkse operationele zaken worden passend en met zorg afgehandeld”.

Door deze samenwerking stelt het de gemeente in staat om proactief naar duurzaamheidsvraagstukken te kijken en deze voor te leggen aan Nobralux. De gemeente Vught heeft de OVL-doelstelling om in 2030 alle lichtmasten volledig verled te hebben, volgens het Energieakkoord 2013. De gemeente heeft in 2013 de “groene lantaarn” (duurzame PLL-verlichting) ontvangen. Duurzaamheid is een belangrijke focus binnen de gemeente. Om dit kracht bij te zetten, heeft de gemeente in een motie aangegeven dat in 2028 alle lichtmasten verled moeten zijn.  Dit heeft niet alleen minder energie verbruik,  lagere energie- en onderhoudskosten als voordeel, maar ook de CO2 Footprint wordt hiermee verlaagd.

Deze versnelling resulteert in 2000 armaturen extra te verledden in 2023.  Bestaande armaturen worden uitgerust met een led retrofit lamp. Hierbij wordt geleund op het specialisme van Nobralux. Iwan van Boxtel neemt de technische oplossing voor zijn rekening en Alex benadert de oplossing op bestuurlijk, politiek niveau. In samenspraak is de retrofit oplossing tot stand gekomen.

Voor de totale versnelling is een extra investering benodigd. Tot op heden is de Gemeente erin geslaagd om deze niet aan te hoeven spreken en de gevraagde aanpassing wordt binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

Naast duurzaamheid is veiligheid binnen de gemeente Vught ook een zeer belangrijk aspect. Momenteel heeft de gemeente circa 70 verschillende armaturen, daaromtrent is er enige jaren terug een proefopstelling geweest waaruit  een aantal standaard armaturen gekozen zijn. De voordelen hiervan zijn onder andere rust in het straatbeeld voor de bewoners door eenduidigheid. De aannemer kan hierdoor makkelijker en voldoende zaken op voorraad hebben liggen, waardoor er bij een storing sneller gehandeld kan worden en zodoende de lichtmast weer brandt. Dit komt de veiligheid van de bewoners ten goede. Binnen de gemeente Vught is het meer nog dan in sommige andere gemeenten van belang dat de veiligheid geborgd wordt, met organisaties als defensie, gespecialiseerde zorginstellingen, de penitentiaire inrichting en de extra beveiligde inrichting  binnen de gemeente. Bij een storing van de OVL neemt Nobralux direct actie om deze op te lossen.

Wil je meer weten over de samenwerking, neem dan gerust contact op.

duurzaam Nieuws
verder lezen

Orange Lighting in het gelijk gesteld door de rechter in zaak tegen gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven voor het leveren en vervangen van openbare verlichting. De gemeente wil onder andere 30.000 conventionele armaturen vervangen voor ledverlichting. De bedoeling is om met twee aannemers een raamovereenkomst te sluiten. In de raamovereenkomst worden verschillende typen armaturen met naam en bijbehorende aantallen genoemd. De te contracteren aannemers zouden de materialen moeten leveren.

De armaturen van Orange Lighting worden niet in deze overeenkomst genoemd. In de offerte-aanvraag is bepaald dat het inschrijvers is toegestaan gelijkwaardige armaturen aan te bieden. De gemeente heeft een Toetsingsprotocol toegevoegd, waarin wordt beschreven hoe de gelijkwaardigheid kan worden aangetoond.

Voor Orange Lighting is deze aanbesteding van groot belang is, omdat zij als toeleverancier van een aannemer armaturen wil leveren. Echter door de wijze waarop de gemeente de opdracht heeft aanbesteed, door te verwijzen naar merken en typen armaturen en het hanteren van een niet-objectieve gelijkwaardigheidstoets, heeft zij – volgens Orange Lighting – geen eerlijke kans gekregen.

De voorzieningenrechter heeft in eerste aanleg de vordering van Orange Lighting afgewezen. Zij is volgens deze rechter geen aannemer en deze aanbesteding is juist geschreven voor aannemers. In hoger beroep heeft Orange Lighting bij het hof verzocht de afgewezen vordering alsnog toe te wijzen. Orange Lighting heeft gevorderd dat de gemeente opnieuw aanbesteedt, waarbij niet wordt verwezen naar merken en typen armaturen, maar naar normen, functionele eisen en/of prestatie-eisen en dat de gelijkwaardigheid van armaturen wordt getoetst aan de hand van een objectief- en transparant beoordelings- en toetsingskader.

Oordeel van het hof

Het hof heeft de beslissing van de voorzieningenrechter vernietigd. Het feit dat Orange Lighting niet heeft ingeschreven, doet volgens het hof niet af aan het belang dat Orange Lighting heeft bij deze aanbesteding. De opdracht bestaat immers voor 85% uit het leveren van producten, waarvan in ieder geval € 10.000.000,- betrekking heeft op armaturen. De benadeling die Orange Lighting heeft met het voorschrijven van bepaalde producten, heeft zij volgens het hof voldoende aannemelijk gemaakt. Verwijzing naar een bepaald merk of product is op grond van artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet immers niet toegestaan, mits niet voldaan is aan uitzonderingsmogelijkheden.

De gemeente Utrecht heeft een aantal argumenten aangedragen voor de gekozen aanbestedingswijze. Zij wil verrommeling van het straatbeeld tegengaan, het woud aan palen en objecten terugdringen en aansluiten op de huidige situatie. De gemeente wilde de technische specificaties van de armaturen niet te eng definiëren, omdat daaraan alleen kan worden voldaan wanneer die exacte armaturen zouden worden aangeboden. Volgens Orange Lighting kan de gemeente wel zonder verwijzing naar merken en producten een opdracht technisch- en functioneel omschrijven, waarbij wordt aangesloten bij de bestaande OVL-situatie.

Orange Lighting heeft aangegeven dat op het gebied van functionaliteit een armatuur geen complex samengesteld object is. Bevestiging en montage, afwerking van bedrading, werking van dimming had de gemeente Utrecht eenvoudig functioneel en technisch kunnen specificeren. Ook ten aanzien van de kwaliteit van het licht kan volgens Orange Lighting de gemeente wegprofielen aanleveren, zodat leveranciers aan de hand van lichtberekeningen de minimale lichtkwaliteit kunnen aantonen. Ook qua vormgeving kan de gemeente aan de hand van criteria (vorm, afmeting en kleur) tot een functionele omschrijving komen, aldus Orange Lighting. Tot slot voert Orange Lighting aan dat ook op het gebied van duurzaamheid de gemeente eisen had kunnen stellen. Bijvoorbeeld door garantietermijnen, garantievoorwaarden en levensduur van behuizing onderdeel te maken van de uitvraag. Ook had de gemeente kunnen uitvragen op energieverbruik en Milieukostenindicator.

De gemeente heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom zij in deze offerte-aanvraag verwijst naar merken en typen armaturen en deze armaturen niet functioneel of technisch specificeert. De gemeente Utrecht is volgens het hof in algemeenheden blijven steken, terwijl zij in haar eigen Handboek Openbare Ruimte en het in deze aanbesteding gehanteerde Toetsingsprotocol wel technisch- en functioneel zaken heeft omschreven. Als de gemeente wel in staat is dat in haar Handboek en in het Toetsingsprotocol te omschrijven, is – naar het oordeel van het hof – niet te begrijpen waarom dat niet ook in het bestek had gekund. Dit betekent dat de gemeente het verbod om naar merken en typen te verwijzen heeft overtreden. De gemeente kan zich niet op een uitzonderingsmogelijkheid beroepen.

Het hof gebiedt de gemeente Utrecht om de offerte-aanvraag in te trekken of te staken en veroordeelt haar tot vergoeding van de kosten. Het hof wijst de aanvullende eis van Orange Lighting, dat gelijkwaardigheid van de armaturen wordt getoetst aan de hand van een objectief en transparant beoordelings- en toetsingskader, af. Het hof vindt dat te ver gaan. Het is aan de gemeente Utrecht om te bepalen of zij een nieuwe aanbesteding wil uitschrijven.

Meer weten

Wij hebben verschillende bestekken functioneel aanbesteed en vertellen u graag meer over deze manier en de interessante uitkomsten die er soms uit volgen. Wilt u meer weten over functioneel aanbesteden van openbare verlichting neem dan contact op met Jeanine van Minderhout via e-mail jeanine.vanminderhout@nobralux.nl of 06-53693723.

Nieuws
verder lezen

Descending Liberation

Kunstwerk “Descending Liberation” aangelicht.

Het kunstwerk betreft een 2 dimensionale roestvaststalen plaat die tussen/aan twee boogmasten is opgehangen. Het Stakenburgfonds heeft het kunstwerk aan de gemeente Son en Breugel geschonken. Aan Nobralux, studioNLX, is gevraagd om dit kunstwerk mooi aan te lichten en daar heeft Ronald Gijzel zijn expertise aan verleend. Het kunstwerk wordt door 4 grondspots aangelicht, waarbij 1 zijde wit (4000K) en en 1 zijde (steel bleu). Dit geeft vanuit diverse hoeken een dynamisch effect. De gemeente is erg tevreden met het resultaat.

mooi Nieuws
verder lezen

NOBRALUX WEKT EIGEN ENERGIE OP EN VERDUURZAAMT WAGENPARK

Duurzaamheid verdient ieders aandacht. Daarom neemt Nobralux sinds 2020 deel aan de CO2-Prestatieladder. Afgelopen periode hebben we wederom stappen gezet om te kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Een greep uit onze activiteiten:

Verduurzamen wagenpark

De samenstelling van het wagenpark is flink veranderd dankzij het stimuleren van medewerkers om te kiezen voor elektrische en hybride voertuigen. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat het dieselverbruik drastisch is afgenomen.

Voorkomen sluipverbruik

Op kantoor zijn voorzieningen getroffen om sluipverbruik aan te pakken. Zo beschikken koffieautomaten over een auto-off functie, waardoor deze na enige tijd automatisch uitschakelen. Ook wordt er gebruikgemaakt van lichtsensoren, zodat verlichting niet onnodig brandt. Daarnaast maken we medewerkers erop attent dat ze kunnen helpen in het terugdringen van sluipverbruik op kantoor (en thuis).

Vergroenen woon-werkverkeer

Om het brandstofverbruik nog verder te verminderen, vragen we medewerkers om de auto vaker te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te nemen naar kantoor.  Niet alleen het milieu profiteert hiervan, het is ook nog eens bevorderlijk voor de mentale en fysieke gesteldheid van de medewerker.

Zelf stroom opwekken
Het kantoor in Schijndel is voorzien van zonnepanelen. In 2022 is hiermee ruim 20.000 kWh stroom opgewekt. Hiervan is 16.000 kWh stroom verbruikt en 4.000 kWh stroom teruggeleverd aan de netbeheerder. Naast zonnepanelen beschikt het kantoor over laadpalen voor elektrische voertuigen.

 Hybride werken

Hybride werken is de standaard bij Nobralux. Het heeft een positieve invloed op het aantal reisbewegingen en de werk-privébalans van medewerkers. Daarom zorgen we ervoor dat, daar waar mogelijk, medewerkers gedeeltelijk vanuit huis en op kantoor werken.

Onze ambities reiken verder en daarom blijven we nu en in de toekomst werken aan een duurzame bedrijfsvoering.

duurzaam Nieuws
verder lezen

Vakbeurs Ruimte en Licht 8 juni Expo Houten

Op 8 juni komen honderden professionals in Expo Houten samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en zicht te laten informeren over de nieuwste trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek.

Nobralux ontvangt u graag tijdens deze beurs op stand 1.07. Kom je ook?

Registreer u hier gratis voor toegang.

Nieuws
verder lezen

De Naald Apeldoorn – Lichtontwerp – Prachtig resultaat

In fijne samenwerking met Gemeente Apeldoorn heeft Nobralux de aanlichting van de Naald tot stand gebracht. Vanaf concept, ontwerp en directievoering en toezicht door Ronald Gijzel is dit prachtige resultaat te bewonderen in de gemeente Apeldoorn.
#industrielicht #DeNaald #Apeldoorn #Nobralux #StudioNLX #lichtontwerp

Nieuws
verder lezen

Verledden Armaturen en statisch dimmen resulteert in 60% energiebesparing

Onder toeziend oog van de wethouder is in december 2022 in gemeente Doesburg de vervanging van de openbare verlichting in de wijken Zuidelijk Molenveld en Beinum gestart. In deze wijken zal een groot aantal lichtobjecten worden vervangen.

Middels de verledding hebben we het systeem vermogen van de armaturen behoorlijk kunnen verlagen. Daarnaast zorgt statisch dimmen voor 28% extra energiebesparing!

Nobralux heeft de plannen voorbereid en doet de directievoering, Van Gelder zal de vervangingswerkzaamheden op zich nemen. Succes jongens!

Doel is de verlichting in deze wijken te moderniseren en te verduurzamen. Het resultaat na vervanging is een energiebesparing van ca. 60%.
#Nobralux #Openbareverlichting #gemeenteDoesburg

(meer…)

Nieuws
verder lezen

Duurzaam beheer bij Gemeente De Ronde Venen

Bekijk de video

Nobralux en Speer Infra kregen in 2019 de opdracht voor het beheer en het onderhoud van de Openbare Verlichting in Gemeente De Ronde Venen. In 2 jaar werden 2200 armaturen vervangen voor LED en gingen de kosten van € 24 naar € 11 per lichtmast.

duurzaam efficient veilig

Flora en fauna profiteren van minder licht

Licht op straat zorgt voor veiligheid. Voor het verkeer en een veilig gevoel van de bewoners.

Goede verlichting heeft een minimum aan lichthinder en lichtvervuiling, zodat ook de flora en fauna meer kans krijgen om zich te vestigen en zich verder te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van verlichting in de buitenruimte is het zaak om de juiste balans te vinden.

De lichtontwerpers van Nobralux kijken daarom verder dan alleen ‘de getalletjes’. We zorgen voor een veilige, duurzame en mooie leefomgeving. Van ontwerp tot en met de realisatie begeleiding.

duurzaam mooi Nieuws
verder lezen

Bedankt voor uw bezoek!

Leuk om na een lange tijd weer zoveel mensen ‘live’ te kunnen ontmoeten tijdens de beurs Ruimte en Licht.

Op onze stand lieten we zien hoe je met Liteweb werkt aan een goede openbare verlichting.
Verder was er ruime belangstelling bij de lezing over de nieuwe publicatie “Elektrische veiligheid van Openbare Verlichting”.

Soms was het helaas zo druk dat we niet iedereen te woord konden staan.
Dat kan natuurlijk altijd ook op een ander moment. Neem dan contact met ons op.

efficient Nieuws veilig
verder lezen

Stadspromotie met licht

Landmarks, bruggen, kunstobjecten, gebouwen en kerken: Elke stad en elk dorp heeft mooie objecten die gezien mogen worden. Door deze fraai uit te lichten “stralen” ze ook in de avonduren. Verrassende en sfeervolle verlichting maakt bewoners en toeristen nieuwsgierig. Het nodigt uit om te blijven, waardoor de lokale economie groeit. Wilt u uw bijzondere objecten ook op een aansprekende manier in het licht zetten? Neem contact op met Studio.NLX (onderdeel van Nobralux) en bekijk onze website.

mooi Nieuws
verder lezen

Samen werken aan veilige(re) openbare verlichting

Nieuwe publicatie: “Elektrische veiligheid van Openbare Verlichting.”

Het primaire doel is een veilige Openbare Verlichting installatie voor burgers en degenen die hier aan moeten werken.

Nobralux heeft met haar kennis en expertise bijdrage geleverd aan de publicatie “Elektrische Veiligheid van Openbare Verlichting”.

Onder de vlag van OVLNL is een werkgroep van specialisten aan de slag gegaan met het thema elektrische veiligheid van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een publicatie waarin, vanuit verschillende perspectieven, het begrip elektrische veiligheid voor de openbare verlichting in de volle breedte aan bod komt.

Nieuws veilig
verder lezen

Steek uw licht op bij Nobralux

Het nieuwe cursusprogramma staat voor u klaar.

Nobralux ziet het als haar taak om opdrachtgevers van actuele kennis te voorzien.
Met deze kennis kunnen overheden makkelijker communiceren met een veelal ‘technische omgeving’ en zodoende hun rol als opdrachtgever nog beter uitvoeren.

Kijk hier voor het complete aanbod.

duurzaam efficient mooi Nieuws veilig
verder lezen

Help mee aan een betere openbare ruimte

Nobralux is een ‘mensenbedrijf’. Onze mensen maken namelijk het verschil. Daarom is het belangrijk om te doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Dat doe je niet alleen, maar met jouw collega’s die je helpen en inspireren.

Je krijgt verantwoordelijkheden en kansen om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. En om zo mee te werken aan een betere openbare ruimte.

Word je hier enthousiast van? Kijk dan eens naar onze actuele vacatures.

Nieuws
verder lezen

Lagere kosten voor energie

Nobralux heeft voor de voormalige gemeente Boxmeer (tegenwoordig onderdeel van de gemeente Land van Cuijk) een aanzienlijke hoeveelheid geld verdiend.

Na beoordeling van de energienota’s bleek dat er onterecht bedragen waren gefactureerd. De oorzaken hiervan waren de overgang van groot naar kleinverbruik, energiebelasting en de zogenaamde ODE (Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie).

Voor de gemeente een mooi resultaat, zeker in tijden van sterk stijgende energielasten.
Benieuwd hoe wij ook uw gemeente kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

efficient Nieuws
verder lezen

Eindhoven kiest wederom voor Nobralux

De komende jaren zal Nobralux de beheerondersteuning verzorgen voor de Openbare Verlichting (OVL), de Verkeerinstallaties (VRI) en de Sportveldverlichting, voor de gemeente Eindhoven. Het gaat hierbij om circa 52.000 lichtmasten, 177 VRI’s en 631 masten op sportterreinen.

Met deze opdracht wordt de gemeente vergaand geholpen bij het snel en adequaat afhandelen van storingen aan de installaties. Nobralux stuurt drie onderhoudsaannemers en de 2e-lijns VRI-aannemers aan, bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en muteert gegevens in diverse gemeentelijke beheersystemen.

Vanuit de ruime kennis en ervaring die Nobralux heeft met beheer en elektrische veiligheid wordt de gemeente Eindhoven daarnaast geadviseerd omtrent processen en inhoud.

Bent u nieuwsgierig naar hoe Nobralux ook u kan helpen? Neem dan contact met ons op.

 

efficient Nieuws veilig
verder lezen

Duurzaam veilig op weg!

Het fonds slachtofferhulp komt in actie omdat er qua veiligheid en duurzaamheid nog zoveel te winnen is in Nederland in het verkeer. Zie bijgaand een checklist met daarin 6 kansen om de veiligheid te verbeteren. Zij laten daarbij gelijk zien wat zij als Fonds
Slachtofferhulp daarvoor doen. Wij zijn sponsor van het fonds en ondersteunen deze actie van harte!

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

Drukte door stormachtig weekend

De stormen Dudlley, Eunice en Franklin hebben de afgelopen dagen flink huisgehouden in Nederland. De gevolgen voor de openbare verlichting zijn goed merkbaar. Het gehele weekend zijn wij druk bezig geweest met het beoordelen en doorzetten van meldingen naar de aannemers. Het aantal meldingen is meer dan het dubbele van een regulier weekend. Samen met de aannemers proberen wij dit in goede banen te leiden en de werkzaamheden te prioriteren. Echter het is onvermijdelijk dat de doorlooptijden voor het oplossen zullen oplopen.

Nieuws
verder lezen

Gemeente Stein kiest voor Nobralux

De openbare verlichting in de fraaie Limburgse gemeente Stein wordt vanaf januari 2022 door Nobralux beheerd. Wij gebruiken hiervoor ons beheersysteem Liteweb  Daarnaast zullen wij de gemeente ondersteunen bij het contracteren van een geschikte partij die het onderhoud gaat verzorgen.

Ook  zullen wij de installatieverantwoordelijk op ons nemen.

 

efficient Nieuws veilig
verder lezen

Gemeente Etten-Leur kiest voor Liteweb

De gemeente Etten-Leur heeft gekozen voor ons beheersysteem Liteweb voor het beheren van de openbare verlichting in de gemeente. Men gebruikt het systeem voor het beheren van het areaal (asset management), vastleggen, verwerken en afrekenen van storingen en schades en voor projecten voor het preventief onderhoud. Kees Lambregts is namens de gemeente enthousiast over het systeem en de samenwerking. Hij vindt de contacten prettig en het systeem voldoet aan zijn verwachtingen. Wij vinden het ook prettig om samen te werken met de gemeente en wij zijn blij dat wij aan de hoge verwachtingen voldoen.

Nieuws
verder lezen

Burgertevredenheid openbare verlichting stijgt in Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft het beheer van de openbare verlichting medio 2019 via een aanbesteding ondergebracht bij Nobralux. Afgelopen twee jaar zijn wij – samen met de onderhoudsaannemer Citytec – druk bezig geweest met het zo kort mogelijk houden van de storingsdoorlooptijd. Hierdoor is de doorlooptijd gehalveerd.

Jaarlijks wordt in Drimmelen een burgertevredenheidsenquête gehouden. Dit jaar komt de tevredenheid van de inwoners over openbare verlichting uit op 8,3. 0,2 hoger dan vorig jaar. Openbare verlichting scoort ten opzichte van andere vakgebieden het hoogst. En daar worden wij ook blij van.

efficient Nieuws
verder lezen

Samenwerking Nobralux in Groningen en Drenthe

Wij zijn blij en trots dat wij gaan samenwerken in Groningen en Drenthe met zes gemeenten: #Middengroningen, #Veendam, #Emmen, #AA en Hunze, #Assen en #Borger Odoorn en twee provincies: Drenthe en Groningen. Wij gaan voor hen de komende 4 jaar het beheer van de openbare verlichting verzorgen. Dat betekent dat ons storingenteam de complete storingsafhandeling van meer dan 85.000 lichtobjecten zal gaan verzorgen. Hiervoor zal ons beheersysteem Liteweb worden gebruikt voor het beheer van de areaalgegevens, de complete storingsafhandeling en het voorbereiden en verwerken van preventief onderhoud. Wij houden toezicht buiten en binnen op de kwaliteit van het onderhoud en projecten en wij zullen in nauwe samenwerking met de aannemers zorgen dat de openbare verlichting bij alle deelnemende partijen 4xbeter wordt: veiliger op straat, meer duurzaam in gebruik, een mooiere buiten ruimte en dat allemaal tegen verantwoorde kosten (meer efficiënt).

Wij zijn enthousiast om aan de slag te gaan. Bent u nieuwgierig hoe wij ook u kunnen ontzorgen? Neem contact op met Yurdagul Simsek en wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden.

Nieuws
verder lezen

Samenwerking Gemeente Amsterdam en Nobralux

De komende vier jaar gaat Nobralux de licht-technische beoordelingen van gebieden en tunnels voor de gemeente Amsterdam verzorgen. Na een uitgebreid selectieproces zijn wij als winnaar uit de aanbesteding gekomen, vanwege de beste kwaliteit én de beste prijs. De noodzaak van een licht-technische beoordeling ontstaat vanuit klachten van inwoners of als een nulmeting gedaan moet worden voor een projectgebied. Met de resultaten uit de beoordelingen kan de gemeente het verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid aanpassen zodat (het gevoel van) veiligheid wordt verbeterd.

Nieuws veilig
verder lezen

Nieuwe verlichting stationsgebied in Assen

Het stationsgebied in de gemeente Assen heeft nieuwe verlichting. Het project is ontworpen door Ronald Gijzel van Studio.nlx, de ontwerpstudio van Nobralux. Op de beelden is goed te zien hoe openbare verlichting naast veiligheid ook sfeerbepalend kan zijn; een bewegend lichtspel dat inspeelt op de stationsdynamiek. De materialen zijn van industrielicht en Dynniq heeft het project uitgevoerd.

Klik hier voor voor spectaculaire dronebeelden van het project.

mooi veilig
verder lezen

LED-verlichting in Blaricum

Gemeente Blaricum gaat 900 armaturen vervangen voor LED armaturen. In een deel van de gevallen wordt ook de lichtmast vervangen.
Wethouder Maria Klingenberg: ¨In de wijk De Bijvanck zijn alle lantaarnpalen al vervangen door LED-verlichting. Nu volgen ook Blaricum Dorp en de Bouwvenen. LED-verlichting zorgt voor een besparing van 28% op de energieverbruik dan de huidige verlichting. Het is dus aanzienlijk duurzamer.¨
Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden uit. Als alles volgens plan verloopt zijn de werkzaamheden voor de zomervakantie gereed.

duurzaam
verder lezen

Nobralux: het jaar 2020 in kengetallen

Als Nobralux zetten wij ons samen met gemeenten, aannemers en leveranciers in om de openbare ruimte 4 x beter te maken: Duurzamer, veiliger, mooier en efficiënter. In deze infographic vatten we het jaar 2020 en de behaalde resultaten samen in kengetallen. Hier zijn wij zeer trots op maar er is ook nog veel te doen!

duurzaam efficient mooi veilig

Duurzame Green Deal voor gemeenten

De Europese Raad heeft in december vorig jaar een nieuwe bindende EU-doelstelling voor een netto interne vermindering van de broeikasgasemissies goedgekeurd. Concreet moet de broeikasgasemissie in 2030 minimaal met 55% ten opzichte van 1990 zijn gedaald. Dit is één van de afspraken van de Europese Green Deal. Deze Green Deal staat centraal in het herstel van Europa na de coronacrisis. In 2050 moet Europa – als eerste continent – klimaatneutraal zijn. Om Europese klimaatdoelstellingen te bereiken worden gemeenten zelfs verplicht op korte termijn een verduurzamingsstrategie in te dienen. De verwachting is dat de doestellingen vanuit het huidige Energieakkoord verder zullen worden aangescherpt om te kunnen voldoen aan een klimaatneutraal Europa. Het is daarom belangrijk dat gemeenten doorgaan met het monitoren van het energieverbruik van de openbare verlichting, ook al legt Rijkswaterstaat deze gegevens niet voor 2020 vast.

De Recovery and Resilience Facility (RRF) (ook wel EU-Herstelfonds) stelt € 673 miljard beschikbaar aan lidstaten voor leningen en subsidies om hervormingen en investering mogelijk te maken. Het doel is de negatieve economische- en sociale impact van het coronavirus pandemie te beperken en Europese economieën en maatschappijen meer duurzaam en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en mogelijkheden van de groene- en digitale transitie. Om in aanmerking te komen voor leningen en subsidies uit het RRF moet elk Europees land een plan indienen. Deze plannen bepalen hoe het geld uit het Herstelfonds wordt verdeeld en uitgegeven. Eind maart moeten de plannen klaar zijn, Nederland heeft meer tijd gekregen omdat er een nieuwe regering komt.

Green deal en Recovery and Resilience Facility bieden mogelijkheden voor gemeenten. Het verminderen van het energieverbruik via verledding van openbare verlichting is de manier om als lokale overheid het goede voorbeeld te geven om energieneutraal te worden. Het grootste deel van de eigen gemeentelijke energierekening gaat immers op aan openbare verlichting. Graag bespreken we hoe u invulling geeft aan uw duurzame ambitie en hoe wij als Nobralux kunnen helpen bij de verduurzaming van de openbare verlichting.

Nieuws
verder lezen

Nobralux gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder niveau 5

Sinds 2020 neemt Nobralux deel aan de CO2-Prestatieladder. In korte tijd heeft ons bedrijf een flinke duurzaamheidsslag gemaakt. Medio vorig jaar ontvingen wij het certificaat voor het behalen van niveau 3. Eind 2020 hebben wij niveau 5, het hoogste niveau, bereikt.

 Nobralux is bewust bezig met het verkleinen van de footprint. De CO2-prestatieladder helpt ons om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren. Het behalen van het certificaat van niveau 5, toont aan dat wij een actieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Enkele resultaten die wij afgelopen periode hebben geboekt op gebied van duurzaamheid:

 • Faciliteren mobiliteitsregelingen voor onze medewerkers, zoals het stimuleren van elektrisch rijden en met de fiets naar het werk.
 • Betrekken duurzaam kantoorpand. Het volledige verbouwde pand is voorzien van zonnepanelen en ledverlichting inclusief sensoren. Ook is gekozen voor groene stroom. Het pand scoort een A+ label.
 • Ontwikkelen whitepaper over slimme verlichting. Deze is te downloaden via deze

Het minimaliseren van de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu blijft een belangrijke pijler. Wij hebben daarom een CO2-reductieplan opgesteld. Hierin staan doelstellingen voor nu en de toekomst beschreven en dient als leidraad voor (toekomstig) te nemen CO2-reductiemaatregelen.

Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Wij proberen voorop te lopen in het implementeren van duurzame oplossingen en processen op het gebied van openbare verlichting bij gemeenten. Wij doen dit op de volgende wijze:

 1. Aanjagen van reductie van energieverbruik. De led vervanging ligt landelijk momenteel op circa 20%. Doordat wij dit aanjagen bij onze relaties is dit percentage bij onze beheergemeenten inmiddels 31%.
 2. Implementeren van circulariteit in de OVL keten: We hebben R-tabel – zoals deze in de Leidraad Circulariteit (maart 2019) is opgenomen – vertaald naar onze bestekken en vervangingsplansystematiek. In het vervangingsplannen en bestekken kunnen wij op objectniveau aangeven hoe circulariteit wordt toegepast.
 3. Voldoen aan de Wet natuurbescherming en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling. In natuurgebieden beperken wij verlichting om de habitat niet te verstoren. Beperken houdt in geen verlichting, of dat verlichting maximaal wordt beperkt. Indien verlichting in verband met de veiligheid toch geplaatst moet worden, kijken wij naar verlichting op maat. Tevens wordt de verlichting aangepast aan de habitat in het gebied. Als Nobralux nemen we daarom – als sponsor in natura – deel aan het Licht op Natuur-project van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Dit project onderzoekt de effecten van licht en lichtkleur op flora en fauna.

Meer weten over onze ambitie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Neem via ralph.groenendaal@nobralux.nl contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

duurzaam Nieuws
verder lezen

Samenwerking Gemeente Rheden en Nobralux

De gemeente Rheden heeft Nobralux gevraagd om hen te ontzorgen bij het beheer van de openbare verlichting. Samen met de gemeente hebben we de stappen doorlopen om uiteindelijk te komen tot een veilige, duurzame en mooiere openbare ruimte tegen verantwoorde kosten.

We zijn begonnen met opstellen van een beleidsplan waarin goed beschreven is wat de ambitie is van de gemeente en de daaraan gekoppelde budgetten. Uit dit beleidsplan vloeide onder andere uit voort om het onderhoud en beheer van de openbare verlichting opnieuw aan te besteden. Wij hebben samen met de gemeente deze aanbesteding gedaan en succesvol afgerond. Een volgende belangrijke stap is om het beheer goed te organiseren. Dat betekent in dit geval:

 • We gaan het beheersysteem Liteweb gebruiken voor meer inzicht en grip.
 • De afhandeling van alle meldingen, storingen en aanrijdingen zullen via Liteweb verlopen. Het storingenteam van NLX zal hands-on de storingen beoordelen en zorgen dat de aannemer of netbeheerder op tijd de storing herstelt.
 • Tevens controleren wij de prestaties van de aannemer en houden wij toezicht op de kwaliteit van het werk van de aannemer buiten.
 • Wij plannen het preventief onderhoud en bereiden dit voor.

Wij zijn enthousiast om voor de gemeente aan de slag te gaan!

duurzaam efficient mooi Nieuws veilig
verder lezen

Gemeente Hilversum kiest ook voor Liteweb

De gemeente Hilversum heeft gekozen voor het beheersysteem Liteweb om de openbare verlichting en VRI installaties te gaan beheren. De gemeente vindt het belangrijk om de meer inzicht te krijgen in hun areaal en om de afhandeling van de storingen goed te kunnen volgen. In Liteweb wordt de melding van de storing tot en met de afrekening van de storing helemaal afgehandeld. Hierdoor is alle informatie in een systeem zichtbaar.

Het zijn bijna 20.000 objecten en de gemeente kiest ervoor om de werkzaamheden in Liteweb zelf te doen. Wij zijn er trots op dat de gemeente heeft gekozen voor Liteweb en zien uit naar de samenwerking.

efficient
verder lezen

BEL Combinatie gemeenten kiezen voor Nobralux

Per 1 januari gaat Nobralux van start voor de gemeenten Laren en Blaricum (samenwerkend in de werkorganisatie BEL Combinatie). Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeenten kiezen ervoor het beheer en onderhoud uit elkaar te halen.

De BEL Combinatie zocht een partij die enerzijds meldingen en schades afwikkelt en anderzijds projectmatige werkzaamheden uitvoert. Na een uitvoerige aanbestedingsprocedure inclusief presentatie en plan van aanpak hebben zij voor ons gekozen.

Belangrijke doelstellingen voor de gemeenten: (1) verduurzaming van de openbare verlichting, (2) reductie van de uitvoeringskosten, en (3) goed implementeren van installatieverantwoordelijkheid. We zijn erg blij dat de gemeenten voor Nobralux hebben gekozen. De doelstellingen en opdracht past goed bij wat wij graag voor gemeenten doen.

duurzaam efficient veilig
verder lezen

Nobralux in beeld

Nobralux is sinds kort weer gevestigd in Schijndel. Voor de lokale Omroep Meierij aanleiding om langs te komen.

Kijk hier naar de reportage en het interview met Ralph Groenendaal.

Nieuws

Nobralux verhuist naar Schijndel

Het beheerteam en de adviseurs van de vestiging zuid hebben op 15 november een volledig verbouwd pand betrokken. Het oude pand in Boxtel werd te klein. Na een grondige verbouwing, is het pand voorzien van zonnepanelen en ledverlichting voorzien van sensoren. Het pand scoort nu een A+ label. De bovenste verdieping is ingericht voor opleidingen. Kom gerust eens langs voor een lekkere kop koffie. Ons nieuwe adres is Eekelhof 58 te Schijndel.

 

duurzaam Nieuws
verder lezen

Heeft u een object dat wel wat StudioNLX kan gebruiken?

Het is de missie van Nobralux om de buitenruimte beter te maken. We doen dat vanuit vier pijlers. Voor de gemeenten waar wij voor werken, zorgen we er voor dat de openbare verlichting veilig en zo storingsloos mogelijk functioneert. We werken aan duurzame, energiezuinige- en circulaire installatie, die juist is ingebed in onze leefomgeving. We zorgen ervoor dat er geen publieke middelen worden verspild. We doen dit via een helder storingsproces en goede bestekadministratie in Liteweb en het correct en efficiënt verhalen van schades (via ons zusterbedrijf NODR | Schadeverhaal | WA-claims).

Een belangrijke 4e pijler is het mooier maken van de openbare ruimte. Waar de eerste drie pijlers onder onze missie goed zijn in te vullen met KPI’s en efficiënte processen, is esthetiek lastiger te kwantificeren of procesmatig in te richten. Vaak zeggen beelden dan meer dan woorden. Voor de gemeente Cranendonck hebben we (StudioNLX onderdeel van Nobralux) samen met Industrielicht B.V. de aanlichting van de Onze-Lieve-Vrouwen Visitatiekerk mogen verzorgen. Heeft u ook een object in uw gemeente dat wel wat StudioNLX kan gebruiken?

 

Nieuws
verder lezen

Burgermeldpagina Liteweb nog beter toegankelijk met WCAG-certificaat.

De burgermeldpagina van Liteweb heeft het WCAG-certificaat behaald. Er wordt nu voldaan aan de norm WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines) *)

Overheidsinstanties zijn vanaf 23 september 2020 verplicht om de toegankelijkheid van publieke websites en apps te optimaliseren door deze norm toe te passen. En aangezien Liteweb wordt ingezet voor overheden om meldingen eenvoudig te kunnen doorgeven is het een logische stap om hieraan te voldoen.

Op de burgermeldpagina zijn een aantal zaken aangepast, waaronder:

 • De pagina is volledig toegankelijk via een toetsenbord. Een muis is niet meer noodzakelijk.
 • Bij niet correct vullen van de pagina verschijnt een foutindicatie.
 • Contrastverhoging van teksten en invoervelden op de pagina.
 • Ondersteuning voor mensen met een audio of visuele beperking.
 • Objectselectie zowel via kaart als via lijst mogelijk.

*) WCAG bevat een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

efficient Nieuws
verder lezen

Creëer meer sfeer in uw gemeente met Studio.nlx

Openbare verlichting vervult meer dan alleen een functionele rol. Verlichting heeft grote impact op de beleveniswaarde van gemeenten. Prachtig uitgelichte monumenten, historische gebouwen, gevels, parken en pleinen verhogen de ambiance. Daarmee speelt verlichting een belangrijke rol in het verbeteren van de bezoekersbeleving en het versterken van de identiteit van dorpen en steden.

Nieuwe technieken op gebied van verlichting bieden talrijke mogelijkheden om de openbare ruimte (in het donker) aantrekkelijker te maken. Dat kan al met enkele eenvoudige nuances of juist met meer uitgesproken accenten. Met ledverlichting is nagenoeg alles mogelijk, om de buitenruimte aantrekkelijker, duurzamer en ook veiliger te maken!

Bijzonder creatief en innovatief met verlichting

Iedere omgeving heeft een eigen verhaal. Het bereiken van het gewenste effect met verlichting vraagt om de juiste expertise. Studio.nlx realiseert innovatieve, creatieve en hoogwaardige lichtprojecten met oog voor esthetiek. Onze lichtarchitecten zijn specialist op gebied van lichttechniek én belevingskwaliteit en op de hoogte van de laatste trends en technologieën op gebied van slimme verlichting.

Onlangs vierde Studio.nlx zijn eenjarig bestaan. Een feestelijk moment waarbij is stilgestaan bij de bijzondere lichtprojecten waaraan wij hebben gewerkt. Ondertussen zijn we alweer druk bezig met diverse nieuwe projecten voor het aanlichten van kerken, monumenten en centrum- en stationsgebieden.

Bent u benieuwd wat verlichting kan doen voor de optimale beleving van uw gemeente? Neem contact op met het Studio.nlx team via 0411- 440 400 of studio.nlx@nobralux.nl.

mooi Nieuws veilig
verder lezen

Nobralux aan de slag voor gemeente Zundert

Een deel van de openbare verlichting in de gemeente Zundert is aan het eind van zijn levensduur en aan vervanging toe. De huidige armaturen worden vervangen door slimme LED-armaturen. Vorige week gaf Patrick Kok, wethouder Openbare Ruimte, het officiële startsein voor de vervanging van de verlichting in de woonkernen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Nobralux draagt in opdracht van de gemeente in dit project zorg voor de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. Dynniq draagt zorg voor de uitvoering.

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

De slimme LED-verlichting is niet alleen energiezuiniger, ook kan deze eenvoudig op afstand worden bediend en wordt er automatisch een storingsmelding gemaakt in het beheersysteem als er iets mis is met een armatuur. Bovendien draagt de nieuwe verlichting bij aan een verbetering van de veiligheid in de openbare ruimte. In totaal worden de komende jaren ongeveer 5.000 masten en armaturen vervangen in gemeente Zundert.

Voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding

Nobralux ziet erop toe dat de vervanging van de verlichting goed verloopt en voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. Ook zorgen wij ervoor dat alle gegevens geborgd blijven in het beheersysteem van de gemeente, zodat de database actueel is en blijft. Doordat wij de juiste technische kennis en ervaring in huis hebben, kan de gemeente Zundert vertrouwen op een deskundige ondersteuning van onze specialisten.

Meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem contact met ons op 0411 – 440 400.

 

Op de foto: Patrick Kok, wethouder Openbare Ruimte gemeente Zundert

duurzaam mooi
verder lezen

Gemeenten betalen een te hoge energierekening

Energierekeningen zijn vaak onduidelijk en moeilijk te begrijpen. Dit maakt het controleren ervan voor velen onbegonnen werk. Regelmatig bevatten de rekeningen fouten. Deze zijn meestal lastig te ontdekken. Nog complexer wordt de situatie als er sprake is van een groot aantal energiemeters, zoals bij gemeenten aangaande openbare verlichting. De systemen van energieleveranciers zijn niet altijd volledig ingericht op uitzonderlijke situaties zoals deze, waardoor er makkelijk fouten optreden.

Kritieke punten waarop het kan misgaan

Wees alert in de volgende situaties om fouten in afrekeningen te voorkomen:

 • Overgang van grootverbruik naar kleinverbruik
 • Overgang naar slimme meters
 • Overgang naar nieuwe energieleverancier
 • Afsluiting nieuw energiecontract
 • Samenvoeging van gemeenten

Twijfelt u of uw eindafrekening 100% correct is?
Heeft u te maken met onoverzichtelijke facturen en contracten? Ontbreekt een compleet overzicht van de aansluitingen? Worden er te hoge voorschotten gerekend? Zijn meterstanden slecht inzichtelijk? Is er onvoldoende kennis aanwezig van de energieregelgeving? De kans is zeer aannemelijk dat u te veel betaalt voor uw energie.

Met de quickscan bespaart u onnodige kosten

Nobralux heeft ruime ervaring met het controleren van afrekeningen van energieleveranciers en netbeheerders. Onze experts hebben kennis van de diverse leveranciers en beheerders en hun wijze van factureren alsook het energieverbruik van gemeenten. Via een quickscan onderzoeken wij of en waar het bij u misgaat. Aanvullend wordt een plan van aanpak gemaakt om de fouten in uw energierekening te herstellen. Veelal gaat het om forse bedragen. Voor gemeenten waar de deze quickscan uitgevoerd hebben, ging het om 10 duizenden euro’s.  Het loont dus de moeite om een quickscan te laten uitvoeren.

Wilt u meer informatie over wat Nobralux voor u kan betekenen op gebied van de controle van energierekeningen? Neem contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over.

Nieuws
verder lezen

Gemeente Eindhoven trakteert beheerteam Nobralux op taart

Als blijk van waardering voor onze beheerondersteuning in deze uitzonderlijke tijd, hebben wij onlangs een taart ontvangen van gemeente Eindhoven. Al onze medewerkers, zowel op kantoor als thuis, waren zeer aangenaam verrast door deze leuke attentie.

Al enkele jaren werken wij met gemeente Eindhoven samen op gebied van beheer van de openbare verlichting. Wij dragen zorg voor een correcte afhandeling van alle storingen en schades die binnenkomen. De afgelopen maanden hebben wij onze werkzaamheden volledig ongestoord kunnen voortzetten.

Namens alle medewerkers ontzettend bedankt voor de heerlijke taart!

P.S. de foto is nog van net voor de corona crisis

Nieuws
verder lezen

Gemeente Zuidplas besteedt beheer verlichting uit aan Nobralux en maakt tijd vrij voor verduurzaming

De gemeente Zuidplas legt de dagelijkse zorg voor het afhandelen van storingen en schades aan de openbare verlichting neer bij Nobralux. Hierdoor komt tijd beschikbaar bij de OVL-beheerder voor projecten om de OVL te verduurzamen.

De Zuid-Hollandse gemeente heeft bijna 10.000 lichtmasten in beheer. Met het afhandelen van circa 400 storingen en 60 schades per jaar is veel tijd gemoeid. Nobralux ontzorgt de gemeente hiermee. De beheersoftware Liteweb is het instrument dat hier in gezet wordt. Burgers kunnen via de site van de gemeente rechtstreeks hun melding doen in Liteweb. Dit gebeurt mede met een topografische kaart, zodat makkelijk de juiste mast gekozen kan worden. De melder wordt automatisch op de hoogte gebracht zodra de storing is verholpen.

De afhandeling loopt vanaf het binnenkomen van de melding tot aan de factuur van de aannemer, met 100% administratieve controle en een areaalbestand dat weer up-to-date is gebracht. Via Liteweb blijft de gemeente altijd op de hoogte. Door Liteweb te koppelen aan de integrale beheersoftware van de gemeente wordt ervoor gezorgd dat de areaalgegevens automatisch worden bijgewerkt.

Doordat het beheerteam van Nobralux de afhandeling van de meldingen met de aannemer verzorgt ontstaat ruimte bij de OVL beheerder van de gemeente Zuidplas om te werken aan projecten om de OVL te verduurzamen.

Wilt u weten hoe wij ook uw gemeente kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

 

Nieuws
verder lezen

Bodemonderzoekrapport opvragen kan voortaan via Nobralux

Als beheerder van elektrische objecten in de buitenruimte zijn wij een spin in het web tussen de gemeente, bewoners, aannemer, netwerkbedrijf en leverancier. Het aanvragen van vergunningen voor werkzaamheden in de openbare ruimte behoort tot een van onze vele activiteiten. Bijvoorbeeld als er graafwerkzaamheden verricht moeten worden voor het plaatsen, verplaatsen of vervangen van lichtmasten. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn opdrachtgevers bij graafwerkzaamheden verplicht om de aannemer/grondwerker te beschermen tegen besmetting door mogelijk aanwezige bodemverontreiniging. Veilig en gezond werken staat voorop.

CROW-400, een richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in het kader van werken in en met verontreinigde bodem, dient bij graafwerkzaamheden in acht genomen te worden. De richtlijn stelt dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit voorafgaand aan het graven bekend moet zijn. Zo weet de aannemer/grondwerker exact in wat voor grond hij gaat werken en kan hij de juiste voorzorgsmaatregelen treffen, mocht blijken dat de bodem verontreinigd is.

Ervaar het gemak van onze nieuwe service

Bij de aanvraag van een vergunning voor graafwerkzaamheden wordt steeds vaker gevraagd om een rapport van de bodemkwaliteit. Nobralux kan de aanlevering van het bodemonderzoekrapport voor u regelen. Dit scheelt u kostbare tijd, uw project loopt geen onnodige vertraging op en u bent verzekerd van een kwalitatief rapport.

Met behulp van een online tool wordt de kwaliteit van de bodem snel en zorgvuldig geanalyseerd en gekwalificeerd op basis van gecombineerde data van meerdere informatiebronnen en verwerkt in een rapportage. Deze geeft helder inzicht in hoe veilig een aannemer/grondwerker ter plaatse werkzaamheden in de bodem kan verrichten.

 

Benieuwd naar onze nieuwe service? Neem contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Nieuws
verder lezen

HLTsamen kiest voor grootschalige vervanging van de openbare verlichting

HLTsamen, de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Teylingen en Lisse, gaat de komende jaren aan de slag met een groots vervangingsplan betreffende de openbare verlichting. De armaturen die aan het eind van hun levensduur zijn, worden vervangen door een nieuwe generatie slimme led armaturen. HLTsamen heeft Nobralux gevraagd hierbij te helpen.

Hillegom, Teylingen en Lisse zijn groene gemeenten, gelegen in de bollenstreek, die grote waarde hechten aan duurzaamheid. Kiezen voor een innovatieve en toekomstgerichte oplossing voor openbare verlichting past uitstekend bij de duurzame ambities van de gemeenten, zoals reductie van het elektriciteitsverbruik.

Smart lighting

Nobralux heeft in opdracht van HLTsamen een bestek geschreven en aanbesteed in de markt. Ook heeft Nobralux de areaalgegevens geheel op orde gemaakt. Onderzocht is welke fabrikant voor slimme verlichting aan de gestelde eisen en wensen van de gemeenten voldoet. Sustainder kwam naar voren als best passende partner, een jong Nederlands merk dat smart lighting en smart city oplossingen levert en wordt gezien als pionier in de markt. Met de keuze voor armaturen van deze fabrikant zijn Hillegom, Teylingen en Lisse verzekerd van smart lighting mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

Connected armaturen met Liteweb

Beheeradviseur Kaspar Janssen is namens Nobralux bij dit uitdagende project betrokken. Kaspar: “Wij hebben al vaker projectwerkzaamheden uitgevoerd voor HLTsamen, maar verzorgen nu ook het beheer. De op energiezuinige led technologie gebaseerde armaturen worden online gekoppeld aan ons Liteweb beheersysteem. Hierdoor kunnen de armaturen op afstand worden bestuurd en gemonitord. Dit levert een flinke tijdbesparing op. Met behulp van dimschema’s en bewegingsdetectie wordt naar gelang de behoefte de juiste hoeveelheid licht geleverd. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke kostenreductie, maar ook voor minder lichthinder voor mensen en dieren.”

Elk armatuur is voorzien van verschillende sensoren die bijdragen aan een eenvoudige installatie, lage onderhoudskosten en lange levensduur. Dankzij een cassettesysteem kan het armatuur in een later stadium worden uitgebreid met slimme sensoren. Het armatuur fungeert op deze manier als een volwaardig smart city hub.

Voorbeeldrol verduurzamen

Komende maand starten de eerste vervangingswerkzaamheden in gemeente Lisse. Daarna volgen Hillegom en Teylingen. Het vervangingsproject omvat duizenden armaturen en neemt naar verwachting enkele jaren in beslag.

Kaspar: “HLTsamen is een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met een dergelijk grootschalig vervangingsplan voor openbare verlichting. Het kan hiermee een voorbeeld zijn voor andere gemeenten die ook willen verduurzamen in de toekomst. Er is al een aantal omliggende gemeenten die de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen en de eerste resultaten afwachten.”

Slimme beheeroplossingen

Nobralux behartigt de belangen van de gemeenten op basis van het geschreven contract en draagt onder meer zorg voor een soepel contact tussen HLTsamen en de geselecteerde aannemer. Als onafhankelijk beheerspecialist bekijkt Nobralux zaken vanuit een objectief perspectief waarbij altijd wordt gestreefd naar het beste resultaat voor alle betrokken partijen.

Kaspar: “Wat ik interessant vind aan dit project is de omvang. Kleine projecten zijn relatief makkelijk te realiseren, maar een vervangingsplan van dit formaat met intelligente toepassingen is voor mij een uitdaging. Ik vind het leuk dat dit project een stap verdergaat qua vervanging van armaturen en ik samen met de fabrikant de koppeling ga realiseren om de vele armaturen daadwerkelijk connected te krijgen in de beheersoftware.”

Benieuwd of de inzet van slimme technologieën voor openbare verlichting ook interessant is voor uw gemeente?

Neem contact op (https://www.nobralux.nl/contact/)

 

duurzaam
verder lezen

Het Coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Een mengelmoes van menselijke drama’s, beperking van onze bewegingsvrijheid en economisch onzekerheid. Binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn vanuit de RIVM en de overheid proberen wij als Nobralux zoveel mogelijk onze bestaande bedrijfsvoering voort te zetten.

Wat betekent dit:

 • Het beheerteam is bereikbaar en fully up and running. Sommige beheercollega’s werken echter vanuit huis. Als u een specifieke collega zoekt, e-mail deze dan even. Dan zal zij of hij telefonisch contact met u opnemen.
 • We hanteren de noodzakelijke omgangsetiquette. U kent ze inmiddels wel, maar toch noem ik ze nog een keer. We schudden geen handen, we hoesten en niezen in onze elleboog en we houden gepaste afstand van elkaar.
 • We hebben met onze collega’s afgesproken om zoveel mogelijk thuis te werken. Gelukkig lenen veel van onze werkzaamheden zich hier goed voor. Collega’s die lichte klachten hebben blijven hoe dan ook thuis.
 • Overleggen proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan. Eventueel telefonisch of via digitale vergaderplatforms als Microsoft Teams. De collega’s beschikken over een Microsoft Teams account zodat er ook op afstand face-to-face contact met u kan zijn.
 • We streven er naar om lichtontwerpen, vervangingsplannen en projecten zoveel mogelijk door te laten gaan, zodat uiteindelijk de uitvoering ook door kan gaan. Ik heb met een aantal aannemers contact gehad (Heijmans, Spie, Citytec en Van Gelder) en ook zij streven er naar om onderhoud- en plaatsing van verlichting zoveel mogelijk door te laten gaan. Zolang het kan zullen wij directievoering-, toezicht- en inspectieopdrachten ook zoveel mogelijk door laten gaan. Dit alles met gezond verstand en zolang er geen ander advies komt.

 

Als we creatief en voorzichtig zijn heb ik er vertrouwen in dat we samen deze lastige periode goed door kunnen komen.

 

Ralph Groenendaal

Nieuws
verder lezen

Innovatief aanbesteden in Alphen aan den Rijn met Dynamisch Aankoop Systeem

Gemeente Alphen aan den Rijn wil onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting onderbrengen bij marktpartijen via een innovatieve vorm.

De gemeente wil de kwaliteit van uitvoering verhogen. Om dit te realiseren, heeft de gemeente Nobralux om hulp gevraagd. De gemeente heeft behoefte aan constante kwaliteit, keuzevrijheid, helder inzicht in de prestaties en de mogelijkheid tot directe bijsturing. Aanleiding zijn tegenvallende resultaten in het verleden. Nobralux heeft samen met de gemeente een nieuwe vorm van aanbesteden uitgewerkt via een dynamische aankoopsystematiek om zo meer grip te krijgen op de prestaties en kwaliteit van aannemers.

 

Kwaliteitsverbetering noodzakelijk

De gebruikelijke aanbestedingsvormen bieden de gemeente Alphen aan den Rijn onvoldoende houvast als het aankomt op kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting. Kwaliteit is wel een aandachtspunt binnen de contracten, maar in de praktijk is het afwachten of de gewenste kwaliteit daadwerkelijk wordt behaald. De kwaliteit van uitvoering wordt mede bepaald door menselijk en organisatorisch gedrag. Een vertaalslag in kwaliteitsverbetering is vereist.

 

Nieuwe aanbestedingsvorm openbare verlichting

Het idee van gemeente Alphen aan den Rijn is om een toegankelijk digitaal platform te ontwikkelen waarop onderhoudswerkzaamheden worden aangeboden en aannemers zich kunnen aanbieden. Op deze manier krijgen ook kleine en lokale aannemers de kans om werkzaamheden voor de gemeente uit te voeren. Het instellen van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) past hierbij het best. Een DAS is een eigen of geabonneerd softwareplatform waarin mini-competities en gunningen plaatsvinden. De aanbesteding zelf vindt plaats op Tenderned of wordt daarop geplaatst vanuit een ander systeem, bijvoorbeeld Negometrix. Het is voor het allereerst dat deze vorm van aanbesteden wordt toegepast binnen de grond-, weg- en waterbouw branche op het gebied van openbare verlichting. Nobralux heeft in overleg met de gemeente een pilot ontwikkeld. Hiermee zal de komende periode worden geëxperimenteerd om het systeem vervolgens verder te kunnen optimaliseren.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De aanbesteding van het DAS vindt plaats op basis van een niet openbare Europese aanbesteding, de aanbestedingsvorm met voorselectie. Voor deze aanbesteding is een leidraad benodigd waarin de procedure en de selectie-eisen zijn beschreven. Als de aanbesteding van start gaat, vindt enkel de selectie plaats. Alleen de aannemers die voldoen aan de selectie-eisen worden in het DAS geplaatst en mogen meedingen naar opdrachten. De onderhoudscomponenten van de openbare verlichting worden als een apart werkpakket, een bestek of werkomschrijving in het systeem ondergebracht. Ook projecten zoals nieuwe aanleg, inbreiding, uitbreiding en renovatie zijn aparte werkpakketten. Bij iedere plaatsing van een onderhoudsopdracht in het DAS vindt een mini-competitie plaats tussen geselecteerde aannemers. Binnen het systeem wordt de prestatie van de aannemer bijgehouden, zodat de gemeente de kwaliteit goed kan beoordelen. Wanneer een aannemer slecht presteert, wordt deze voor bepaalde tijd uitgesloten van verdere deelname.

 

Benieuwd of het DAS voor openbare verlichting interessant is voor uw gemeente?

Neem contact op (https://www.nobralux.nl/contact/) en/of vraag de whitepaper ‘Aanbesteden met een Dynamisch Aankoop Systeem’ op.

Nieuws
verder lezen

Duurzame sportvelden

Samenwerking Nobralux en De Groene Club (KNVB) zorgt voor duurzame verlichting op sportvelden.

De Groene Club (KNVB) heeft met Nobralux een overeenkomst gesloten om samen te werken aan het verduurzamen van de veldverlichting op sportvelden. De sportclubs krijgen de beste deals uit de markt en een lagere energierekening. De verduurzaming van de sportvereniging is niet alleen goed voor de clubkas maar ook voor onze planeet. Zo creëren we samen een gezond sportklimaat.

De Groene Club is een initiatief van de sportbonden KNVB, KNLTB en KNHB (voetbal, tennis en hockey). Zij helpt sportverenigingen in een 5-stappenplan naar een duurzame verlichting: energiescan > plan van aanpak > best value maatregelen > financieel advies > realisatie.

Nobralux is gespecialiseerd in beheer en advies van o.a. openbare verlichting. De breed aanwezige expertise op het gebied van techniek, ontwerp, kennis van de verlichtingsmarkt en projectrealisatie wordt in de samenwerking ingebracht.

De inbreng van Nobralux richt zich specifiek op de technische en financiële aspecten van de ombouw naar energiezuinige ledverlichting: adviseren bij offerteaanvragen en het technisch en financieel beoordelen van de aanbiedingen. In de realisatiefase wordt toezicht gehouden op een correctie en veilige installatie.

Lees hier ook het bericht van de NOS.

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

NIEUW: Dynamisch Digitaal Beleidsplan OVL

Een breed gedragen beleid voor de openbare verlichting (OVL) vormt het startpunt van onze 5 stappen naar 4 x beter. Nobralux zorgt met een gestructureerde aanpak, snel en deskundig, dat de beleidskeuze aansluit bij de ambities van uw gemeente.

Bij voorkeur wordt het beleid in digitale vorm gepresenteerd. Dit biedt de mogelijkheid om met een periodieke monitoring de voortgang op uw Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) dynamisch te volgen.

Lees hier het hele verhaal.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

NIEUW Basiscursus Elektrotechniek

Op veler verzoek verzorgt Nobralux een training die ingaat op de basiskennis van de elektrotechniek.

Waarom? Veel mensen die betrokken zijn bij OVL en VRI hebben geen elektrotechnische vooropleiding. En dat voelt als gemis.

Met deze nieuwe training wordt op aanschouwelijke wijze inzicht verschaft in de belangrijkste basisbegrippen, vanaf de energieopwekking, via het transport, uiteindelijk naar de lamp. Na het volgen van de ééndaagse cursus kunt u de opgedane kennis direct benutten in uw dagelijkse werk.

Informatie over de cursus is hier te vinden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jeanine van Minderhout.

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

Kom werken bij Nobralux…

… en help mee de openbare ruimte beter te maken.

Word jij onze nieuwe collega?

Klik op de functie, lees het functieprofiel en reageer als je denkt dat jij de geschikte kandidaat bent:

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Streetview by night

De innovatieve lichtscan levert snel een betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van de verlichting. Nauwkeurig en veel sneller dan een traditionele lichtmeting. Slimme software detecteert defecte lichtbronnen. Nieuw is dat de resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden in Liteweb. Met de videobeelden is nu ook een streetview by night beschikbaar. Lees hier het artikel uit Straatbeeld.

 

efficient
verder lezen

Ledproject sportvelden Assen op eenzame hoogte afgesloten

Wethouder Janna Booij heeft donderdagmiddag bij de tennisvereniging De Hertenkamp symbolisch het project Ledverlichting van 10 sportverenigingen op grote hoogte afgesloten. Tijdens een afsluitende bijeenkomst over ledverlichting bij 10 Asser sportverenigingen heeft zij de afsluitende handeling gedaan. In een hoogwerker is zij op 15 meter hoogte gebracht om symbolisch de laatste bout vast te zetten van het ledproject bij tennisclub De Hertenkamp.

De bijeenkomst begon met een speech van voorzitter Berendsen en de wethouder waarbij de voorgangers van beiden werden geëerd vanwege het doorzettingsvermogen in het voortraject van 2016. Hierna is de openingshandeling onder toezicht van sporters en leden van de tennisclub verricht.

Besparing door led
De gemeente Assen heeft de afgelopen periode ruim 565.000 euro geïnvesteerd in de vervangen van verlichting op 10 sportcomplexen in de gemeente Assen, waarmee 42% wordt bespaard op stroom kosten ofwel 14.000 euro per jaar. De gemeente Assen is naast de sportvelden ook druk bezig de straatverlichting in heel Assen op led te krijgen, waarbij de wijk Kloosterveen reeds klaar is.

Deze projecten zijn voorbereid en begeleid door team Nobralux-Apeldoorn.

Bron: www.assenstad.nl

duurzaam
verder lezen

Winnaars 2018 lichtmastvakantiefotowedstrijd

Mooie foto’s en trotse winnaars.

Dit jaar in vier categorieën: Ralph Apeldoorn (mooi en efficiënt), Toine Adams (duurzaam) en Piet Zijlstra (veilig).

Van harte gefeliciteerd!

Kijk hier voor de winnende foto’s.

duurzaam efficient mooi veilig

Duurzaam rijden in Overijssel en Gelderland

Elektrotechnische expertise Nobralux ingezet bij realisatie laadpalen in Overijssel en Gelderland.

In onze samenleving worden elektrische auto’s steeds zichtbaarder en zijn met de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, niet meer weg te denken. We moeten er alleen allemaal nog mee om leren gaan.

De provincies Overijssel en Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het elektrisch rijden een impuls te geven en de drempelvrees voor het tijdig vinden van een laadpaal voor de elektrische auto te verlagen.

In een concessieovereenkomst met een producent/exploitant en de gemeenten in beide provincies zullen er in de komende drie jaren ca. 2.250 openbare laadpalen geplaatst worden. Via de concessieovereenkomst, wordt ook de exploitatie van deze laadpalen voor een periode van 10 jaar geborgd.

Bij een grotere behoefte aan elektrische energie voor verkeer, huishoudens en industrie (mede door het terugdringen van het gasverbruik in Nederland), wordt er steeds meer van de bestaande elektrische infrastructuur gevergd. Door het slim managen van energie tussen de diverse afnemers, kan de belasting van de distributienetten beter in de hand gehouden worden en blijft de energielevering beter geborgd.

Beide provincies, de producent/exploitant en de betrokken netwerkbedrijven onderzoeken samen, hoe de elektrisch rijdende weggebruiker verleid kan worden om de belasting van het energienet (zeker in de spitsuren 17:00 tot 21:00 uur) te beperken. Ook dient de elektrische rijder het vertrouwen te krijgen dat zijn/haar voertuig ’s morgens weer volledig (met volle accu) beschikbaar is, ook als niet meteen begonnen wordt met het laden (op volle capaciteit), zodra het voertuig aan de laadpaal gezet wordt.

Nobralux wordt vanuit de provincies ingezet bij de uitrol van de laadpalen in de gemeenten, de exploitatie van de laadpalen en betrokken bij het onderzoek. Nobralux ondersteunt beide provincies met elektrotechnische kennis, via het technisch managen van het project.

Eric Vos werd hiervoor gevraagd, vanwege zijn brede kennis en ervaring met elektrotechnische vraagstukken in de openbare ruimte.

duurzaam efficient
verder lezen

Omgevingsgericht ontwerpen. ‘De context is leidend, de cijfers ondersteunend’

Omgevingsgericht ontwerpen. Een term die de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint in de openbare verlichting. Maar wat houdt omgevingsgericht ontwerpen precies in? Waar moet je rekening mee houden tijdens het ontwerpproces? Lichtontwerper Ronald Gijzel van Nobralux geeft zijn visie.

Lees hier het hele verhaal.

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Overgang naar ledverlichting buitensportvelden Assen gestart

Veel sportverenigingen zijn bezig met energiebesparing. Een belangrijk deel van de energierekening bestaat uit kosten voor de buitensportverlichting. Tien sportverenigingen in Assen hebben daarom vorig jaar de wens geuit om de verlichting van de buitensportvelden om te zetten naar energiezuinige ledverlichting.

De gemeenteraad besloot positief over de investering die hiervoor nodig is. Recent werd bij sportvereniging Achilles 1894 de eerste ledlamp ‘ingedraaid’. De komende maanden worden alle tien de sportverenigingen voorzien van ledverlichting.

Verenigingen betalen mee.
De verlichting is eigendom van de gemeente en wordt ook beheerd en onderhouden door de gemeente. De verenigingen betalen de energierekening. Door het vervangen van de verlichting door ledlampen kan minimaal 30% energie bespaard worden. Ook de onderhoudskosten voor de gemeente gaan flink omlaag. De verenigingen betalen 15% van de investeringskosten.

Namens Nobralux is o.a. door Ronald Gijzel veel werk verzet om in de voorbereiding (van ontwerp tot en met aanbesteding).

Wilt meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Ronald Gijzel.

duurzaam
verder lezen

De Ronde Venen gaat voor kwaliteit

Nobralux gaat de openbare verlichting voor de gemeente De Ronde Venen beheren. Op basis van een aanbesteding is Nobralux door de gemeente als kwaliteit beste partij geselecteerd.

Vooral onze visie op het meerjaren vervangingsplan en de systematiek storings- en klachtenmanagement en beheer werden bij de aanbesteding als goede kwaliteiten gewaardeerd.

De presentatie werd als uitstekend beoordeeld. “De presentatie was echt een aanvulling op de inschrijving en er is veel extra informatie ontvangen welke meer inzicht geeft in het beheer. Een extra aanvulling was onder andere dat het systeem ondersteuning kan bieden richting college en raad d.m.v. beleidsmatige teksten en ondersteunende rekentools. Dit is voor een Politiek bestuurlijke organisatie als De Ronde Venen een grote meerwaarde.”

De opdracht behelst:
• Opstellen bestek voor onderhoud;
• Opstellen meerjarenvervangingsplan (beheerplan) en – bestek;
• Opstellen verlichtingsplannen;
• Klachten- en meldingenmanagement en beheerdersrol.

Geurt Dijkstra gaat, als beheeradviseur, samen met zijn collega-adviseurs en ons beheerteam, met enthousiasme aan de slag om te zorgen voor een betere openbare verlichting.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Stichtse Vecht kiest voor Nobralux

Nobralux gaat ervoor zorgen dat het licht blijft branden in de gemeente Stichtse Vecht.

Na het terugkopen van de straatverlichting (was een leaseconstructie) is de gemeente weer verantwoordelijk voor de verlichtingskwaliteit. Vanaf 2019 zal er nieuwe onderhoudspartij van start gaan. Nobralux zorgt ervoor dat er een onderhoudscontract wordt opgesteld en aanbesteed.

De afhandeling van de dagelijkse storingen en meldingen loopt straks via Nobralux (met gebruik van de beheersoftware Liteweb). Als beheerpartner van de gemeente wordt de onderhoudspartij aangestuurd,  gecontroleerd en worden de betalingen aan de aannemer voorbereid. Met gebruik van het  dashboard in Liteweb wordt de gemeente periodiek geïnformeerd.

Met deze constructie wordt de gemeente veel werk uit handen genomen.

Tom Smit zal namens Nobralux optreden als beheeradviseur voor de gemeente Stichtse Vecht.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

OVL Pijnacker-Nootdorp op orde

Nobralux zorgt voor openbare verlichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: data op orde, beleid- en beheerplan en dagelijkse beheer.

Allereerst worden de databestanden op orde gebracht. Onderdeel hiervan is het buiten controleren en verwerken van revisiegegevens. Vervolgens wordt alles in Liteweb is ingelezen.

Met de geactualiseerde data kunnen de verschillende scenario’s van het nieuwe beleid- en beheerplan worden doorgerekend. Als input voor het plan wordt de analyse tool Liteview ingezet.

Data op orde houden.
Vanaf 2019 wordt het dagelijks beheer door Nobralux verzorgt. Denk hierbij aan het afhandelen van storingen en, heel belangrijk, zorgen dat de data op orde blijft. Liteweb wordt gekoppeld met GBI (integraal beheer), zodat de OVL optimaal gemanaged wordt en de gemeente altijd binnen de geïntegreerde beheeromgeving over actuele informatie beschikt.

Nobralux verzorgt inmiddels voor meer dan 50 gemeenten het beheer (ruim 400.000 objecten).

Geurt Dijkstra treedt namens Nobralux op als beheeradviseur.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Fonds Slachtofferhulp – jaarverslag 2017

Niemand kiest ervoor slachtoffer te worden. Het is iets dat je overkomt. En als het jou dan overkomt, is het van belang dat je de draad van het leven zoveel mogelijk weer kunt oppakken. Dat is precies waar Fonds Slachtofferhulp zich hard voor maakt. Ook afgelopen jaar.

In het jaarverslag 2017 leest u hoe en welke blijvende impact het werk heeft.

Nobralux is vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid sponsor van Fonds Slachtofferhulp.

veilig
verder lezen

Nobralux Amsterdam heeft weer genoeg ruimte.

Onze vestiging in Amsterdam is verhuisd naar de Overschiestraat 59A. Deze moderne kantooromgeving geeft ruimte aan ons bestaande team en nieuwe medewerkers.

Heb jij interesse om samen met ons te werken aan een betere openbare verlichting?
Neem dan contact op met Dion Versteeg, 06-29 00 09 92

Nieuws

NPR13201:2017 aangepast!

Bij het uitkomen van de NPR13201:2017, begin 2017, werd door OVLNL geconstateerd dat in deze nieuwe Praktijkrichtlijn, geschreven op basis van de in Europa vastgestelde norm EN-13201, een paar inhoudelijke eisen mogelijk leiden tot ongewenste gevolgen. Het betreft verhoogde technische eisen die een effect hebben op beleidsmatige, juridische en mogelijk financiële aspecten.

Om een en ander te verduidelijken is in samenwerking tussen OVLNL en NSVV een werkgroep inhoudelijk aan de slag gegaan met deze technische eisen. Doel van deze samenwerking was het verkrijgen van een samen vast te stellen, gedragen technisch compromis. Tevens zijn een aantal kleine inhoudelijke correcties besproken die doorgevoerd zijn in een update van de NPR13201:2017.

De aanvulling van de NPR13201:2017 is hier te downloaden.

Meet weten over de toepassing en gebruik van de NPR13201? Schrijf u dan nu in voor de workshop op 13 juni in Utrecht.

 

duurzaam Nieuws veilig
verder lezen

Laat het licht branden in Katwijk

Nobralux laat het licht branden in Katwijk.

De gemeente Katwijk heeft aan Nobralux de opdracht verstrekt om de dagelijkse afhandeling van defecte straatverlichting te verzorgen.
Van de circa 10.000 lampen gaan er helaas soms enkele kapot. Het (laten) repareren vraagt dagelijks aandacht om te zorgen dat er snel weer licht is voor de bewoners.
Door de schaalgrootte (enkele 100-duizenden objecten in Nederland beheerd door Nobralux) kan dit snel en goedkoop worden gedaan. Dit gaf voor de gemeente Katwijk de doorslag.

Hoe het werkt
Meldingen komen via de applicatie LiteWeb binnen bij Nobralux. Na een intake controle wordt de melding doorgezet aan de aannemer. De afhandeling wordt verzorgd, tot en met de technische en financiële controle. Als laatste stap wordt gezorgd voor het up-to-date brengen van de areaalgegevens. Via een dashboard in LiteWeb is 24/7 de actuele status te volgen.

Kaspar Janssen is de beheeradviseur voor de gemeente Katwijk

efficient
verder lezen

De jeugd heeft de toekomst (in verlichting)

Presentatie van leerlingen van het Technasium Boxtel. De leerlingen kregen de opdracht om een lichtontwerp te maken van het politiebureau van Boxtel. Hierbij moest rekening gehouden worden met duurzaamheid (materialen en energiegebruik) functies van het politiebureau en de afleiding van de verlichting op de openbare weg. Leuk te zien om dat de ontwerpen op schaal gebouwd werden met verrassende oplossingen.

duurzaam mooi
verder lezen

Samenwerking in Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel wordt vanaf 1 april door ons geholpen met het dagelijks beheer van de openbare verlichting.

De samenwerking bestaat eruit dat Nobralux zorgt voor het storingenbeheer, directievoering en de administratieve afhandeling. Hierdoor nemen wij voor de gemeente veel werk uit handen. De gemeente draagt zelf zorg voor de bestandsmutaties n.a.v. lampremplace en projectmatige werkzaamheden.

Het beheer wordt verzorgd met het beheersysteem Liteweb dat is gekoppeld aan Geovisia.

Geurt Dijkstra is de beheeradviseur voor Capelle a/d IJssel

efficient
verder lezen

Beheer OVL Veldhoven met LiteWeb

Vanaf het begin van dit jaar ondersteunen wij de gemeente Veldhoven met een aantal beheerwerkzaamheden voor de openbare verlichting.

Wij verzorgen voor de gemeente de aanname en afhandeling van de (netwerk)storingen en aanrijdingen, bewaken de voortgang en communiceren met de burgers over de afhandeling van de storingen. Ook verzorgen wij de mutaties van het areaal en controleren de werkzaamheden, prestaties en afrekeningen van de aannemer.
Dit proces wordt gedaan met ons beheersysteem LiteWeb.

Vorig jaar is het onderhoud van de openbare verlichting aanbesteed en per 1 januari is Ziut de aannemer voor het onderhoud. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om de beheerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden uit elkaar te houden en bij verschillende gespecialiseerde partijen te beleggen. De werkzaamheden en prestaties worden op deze manier meer transparant. Dit komt de kwaliteit en snelheid van het werk ten goede.

efficient
verder lezen

Tijd over in Lisse en Teylingen

Vanaf januari worden in Lisse en Teylingen de storingen aan de straatverlichting via Nobralux afgehandeld. Zo houden de gemeenten tijd over voor meer strategische beheertaken.

Bij het ontstaan van de werkorganisatie HLT-Samen (Hillegom-Lisse-Teylingen) is de keuze gemaakt om vanuit de gemeenten nog sterker in te zetten op regie. Er is gezocht naar mogelijkheden om met minder eigen personeel de dienstverlening op peil te houden. Met Nobralux is een overeenkomst aangegaan voor het afhandelen van storingen aan de straatverlichting.

Meldingen komen via de applicatie LiteWeb binnen bij Nobralux. Na een intake controle wordt de melding doorgezet aan de aannemer. De afhandeling wordt verzorgd, tot en met de technische en financiële controle. Als laatste stap wordt gezorgd voor het up-to-date brengen van de areaalgegevens. Via een dashboard in LiteWeb is 24/7 de actuele status te volgen.

Kaspar Janssen is de beheeradviseur voor HLT-Samen

 

efficient
verder lezen

Heumen is de beste van 2017

Heumen is de beste gemeente van 2017! Dat vindt het landelijk platform Verbeterdebuurt die dit jaar voor de derde keer gemeentes met elkaar vergeleken heeft. Volgens dit platform worden mensen die iets op te merken hebben over de openbare ruimte in Heumen het beste geholpen.

Van alle afhandelingen blijkt dat meldingen binnen de categorie ‘Straatmeubilair en Verlichting’ en ‘Water en Riolering’ het best scoren…

efficient
verder lezen

Hond krijgt stroomstoot door lantaarnpaal

Een hond heeft in Kerkrade een flinke stroomstoot gekregen van een lantaarnpaal.

De hond zou even flink last hebben gehad van de stroomstoot, maar leeft nog. De lantaarnpalen zouden net geplaatst zijn. Enexis heeft woensdagochtend enkele lantaarnpalen afgesloten van de stroom als noodoplossing. Het bedrijf is woensdagmiddag aan de slag gegaan om het levensgevaarlijke stroomlek te verhelpen.

Gelukkig goed afgelopen, maar dit voorval toont weer aan dat de veiligheid van elektrische installaties belangrijk is. Wilt u weten hoe u aan uw wettelijke vereisten voldoet t.a.v. installatieverantwoordelijkheid? Neem dan contact met ons op.

veilig
verder lezen

Assen versneld naar led

Begin december was in het gemeentehuis van Assen een energiemarkt voor bewoners, raadsleden en andere betrokkenen. Op deze open avond werd er informatie gedeeld over projecten en andere initiatieven in de gemeente om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Onze collega Yurdagul Simsek stond er ook met Yvonne Goudkamp van de gemeente Assen om te vertellen over de versnelde overgang naar led verlichting in de gemeente.

De planning is om eind 2018 90% in Led te hebben. Dat is een forse ambitie maar wij zijn al in volle gang. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal in 2018, 50% van de OVL in Assen Led is. De rest van het jaar volgt de rest.

Nobralux heeft de voorbereiding gedaan, meegeholpen om het budget beschikbaar te krijgen en wij verzorgen nu het projectmanagement, directievoering en toezicht voor de projecten.

Wil je weten hoe wij dit aanpakten? Neem dan contact op met Yurdagul.

duurzaam
verder lezen

Lichtontwerp = lichtadvies

Nobralux wordt vrijwel dagelijks gevraagd om een lichtontwerp te maken. Wij noemen dit liever een lichtadvies.

Het simpelweg een paar mastjes op tekening zetten komt nog voor, maar meestal gaat het advies verder. De komst van led en slimme verlichting en ook de wens om de verlichting goed in te passen in de omgeving, met aandacht voor mens en omgeving, spelen hierbij belangrijke rollen. Het voorkomen van lichthinder, beperking van energiegebruik, materiaalkeuze en bijvoorbeeld wensen van bewoners, allemaal zaken waar we rekening mee houden.

Lichtberekeningen vormen de basis van een goed lichtadvies. Nobralux gebruikt hierbij de gedragscode lichtberekeningen van het kenniscentrum licht van de Nederlandse stichting voor Verlichtingskunde NSVV.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Het waren vier mooie dagen

De Nobralux kennismiddagen liggen inmiddels weer achter ons.

Dit hebben we geleerd:

 • Dat we onze belofte, een betere openbare ruimte (veilig, duurzaam, mooi en efficiënt) nu ook kunnen bewijzen met Liteview, is voor velen duidelijk geworden;
 • Dat we met lichtplannen, rekening houdend met de belevingswaarden van licht, het ook echt mooier kan worden (met uiteraard aandacht voor veiligheid en duurzaamheid);
 • Er is nog een weg te gaan voordat we echt kunnen spreken van elektrisch veilige OVL (al dan niet goed geaard, of dubbel geïsoleerd uitgevoerd);
 • Smart City & Big Data zien we steeds meer verschijnen, maar hoe snel gaat het allemaal en wat is nu wijsheid?;
 • Liteweb 3.0, beheersoftware van E-objecten in de openbare ruimte wordt klaargemaakt voor de toekomst. Als specialistisch instrument dat gekoppeld wordt aan systemen van gemeenten, aannemers en leveranciers.

Al met al leuke en interessante bijeenkomsten. ‘Een goede mix van kennis en ontspanning‘.

De deelnemers gaven ons gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Dus volgend jaar weer?!

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Gemeente Eersel vervangt haar straatverlichting

De gemeente Eersel vervangt dit jaar meer dan 25% van haar straatverlichting. De oude oranjekleurige SOX verlichting wordt vervangen door witte LED verlichting.

Het gebruik van LED straatverlichting is al enkele jaren in opmars. Het lagere energiegebruik en de lange levensduur van de lampen is voor veel gemeenten een reden om over te stappen. Daarnaast zorgt de witte lichtkleur voor een betere zichtbaarheid.

Nog niet alle SOX verlichting wordt vervangen. Op plaatsen waar binnen 10 tot 15 jaar een herinrichting wordt verwacht, waarbij de straatverlichting moet voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan, blijven de SOX lantaarnpalen nog staan. De gemeente vindt het niet duurzaam deze verlichting te vervangen met de wetenschap dat ze over 10 jaar wederom vervangen moeten worden.

Naast een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten kent LED verlichting meer voordelen. Het toepassen van LED verlichting is duurzaam. Niet alleen omdat het energiegebruik wordt verlaagd, ook omdat er minder uitval van lampen is. Dat scheelt CO2 uitstoot voor de ritjes van de onderhoudsdienst.

Door het aanbrengen van de LED verlichting verandert het straatbeeld. Dit zal even wennen zijn. Het oude vertrouwde oranje licht veranderd in wit licht. Het witte licht vergroot echter de zichtbaarheid van personen en obstakels op straat en kleuren zijn beter waarneembaar. Daarnaast zijn de lichtbundels scherper, zodat er minder strooilicht is en alleen die plaatsen worden verlicht die verlicht moeten worden. Dit vermindert de lichtvervuiling, wat goed is voor de flora en fauna.

Waar nu een oranje lamp na 23:00 uur wordt uitgeschakeld, blijft straks ’s nachts de verlichting branden. De straat blijft daardoor beter verlicht. Wel worden alle LED lampen na 23:00 uur gedimd. Na 23:00 uur is er weinig verkeer op straat, zodat minder verlichting nodig is. Dit dimmen gebeurt nu ook al op veel plaatsen in de gemeente.

De meeste lichtmasten worden niet vervangen. Hiervoor is de conditie van alle lichtmasten in de gebieden met SOX verlichting beoordeeld.

Collega Iwan van Boxtel zorgde voor de voorbereiding en zal straks toezien op een tijdige en correcte realisatie door de aannemer

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Heumen gaat naar duurzame verlichting

De gemeenteraad van de gemeente Heumen heeft gekozen voor de ‘ombouw naar duurzame verlichting in 10 jaar’.

Uitgangspunten bij deze keuze zijn onder andere; veiligheid, energieverbruik, duurzaamheid, goed functioneren en kostenefficiëntie. Eind 2016 is daar een eerste vervangingsplan voor uitgevoerd op onder andere de Groesbeekseweg, Broeksingel en Molensingel in Malden.

Voor 2017 is hiervoor weer een vervangingsplan opgesteld, dat vanaf maandag 16 oktober tot ongeveer vrijdag 3 november uitgevoerd gaat worden.

In dit vervangingsplan worden de constructies vervangen door duurzame dimbare led-constructies en wanneer nodig ook de lichtmasten. Als dat niet zo is worden deze in een volgend schilderplan opgenomen. Waar mogelijk worden nog goede afkomende constructies met een ledlamp hergebruikt op andere locaties.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Iwan van Boxtel

duurzaam efficient veilig
verder lezen

Veilig Venray

Gemeente Venray heeft de installatieverantwoordelijkheid in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd.

Nobralux heeft samen met de gemeente het IV-procedurehandboek opgesteld. Het handboek bestaat uit 2 delen (deel 1: beleidsintentie en deel 2 IV-organisatie en processen). De gemeentesecretaris heeft de IV-er van de gemeente schriftelijk aangewezen. Hij is nu gestart met de IV-bedrijfsvoering, voor:

 • Openbare Verlichting, reclameborden en gladheidsmeetsysteem
 • Gebouwen, m.u.v. gemeentehuis en parkeergarage
 • VRI, Parkeren, centrumafsluiting, afvalcontainers en fontein
 • Pomp- en Rioolgemalen
 • Markt-, Evenement- en Walstroomkasten
 • Elektrische arbeidsmiddelen

Nobralux staat voor hem klaar, om hem bij te staan, bij vragen en praktische ondersteuning.

Wilt u ook uw gemeente veiliger maken? Neem dan contact op met Eric Vos.

efficient veilig
verder lezen

Winnaars fotowedstrijd

Gerard van Hal winnaar fotowedstrijd.
Op 27 september zijn de winnaars van de Nobralux fotowedstrijd bekend gemaakt. Uit de bijna 100 inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen:

 • Categorie zakelijke relaties: Gerard van Hal (gemeente Zeist);
 • Categorie particulieren: Gert van Zanten
 • De meest ludieke foto: Dennis Rabe (gemeente Raalte)

Gerard behoorde met maar liefst drie foto’s tot de genomineerden!
Bekijk hier de resultaten van alle winnaars en genomineerden.

Wij bedanken iedereen die met zijn/haar inzendingen deze wedstrijd tot een succes maakten.

mooi
verder lezen

Overeenstemming NPR 13201

In overleg tussen NSVV en OVLNL is besloten een paar aanpassingen door te voeren in de NPR 13201. Deze hebben voornamelijk betrekking op gelijkmatigheid in de P-klassen en de verticale verlichtingssterkte. Lees hier het persbericht.

duurzaam veilig

Nieuw: LiteView

Introductie LiteView tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, september 2017.

Met LiteView krijgt u inzicht en sturingsmogelijkheden voor een 4 x betere OVL: Veilig, mooi, duurzaam en (kosten)efficiënt.

Met LiteView maken wij een analyse van enerzijds de ambitie van de gemeente op vier hoofdthema’s: veilig, duurzaam, mooi en efficiënt, en op de vier thema’s controle, beleid, werkwijze en kwaliteit areaal. Hieruit ontstaat inzicht in de ambities van de gemeente en anderzijds de aandachtspunten waarop prioritering kan plaatsvinden om de ambities waar te kunnen maken. De (jaarlijks) energiemonitor maakt deel uit van de rapportage.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Contractvorming in het onderhoud van OVL: 5 tips

Hoe zorg je als gemeente dat de storingen tijdig worden opgelost, de kwaliteit van de installatie én het areaalbestand goed is en dat de exploitatie kostenefficiënt plaatsvindt?

Nobralux deelt graag met u onze visie. Meer weten?
Download dan hier de White Paper: “Contractvorming in het onderhoud voor openbare verlichting’’.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de auteur Ralph Groenendaal.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Vestigingsmanager Nobralux gezocht

Vacature. Nobralux is op zoek naar een vestigingsmanager voor onze vestiging in Amsterdam.

Spreekt het functieprofiel jou aan?

Stuur dan je sollicitatie naar Dion Versteeg, of bel 06 290 00 992

 

Nieuws

NIEUW: Workshop Smart Lighting

Slimme verlichting helpt de openbare ruimte beter te maken. Het zorgt voor meer veiligheid, vermindert lichtvervuiling en zorgt voor een lager energieverbruik en dus CO2-vermindering. Als onderdeel van de zogenaamde Smart City gaat straks een wereld van mogelijkheden open. Een lichtmast als drager voor tal van sensoren die de open ruimte met alles en iedereen verbindt . . .

In deze workshop gaan we met u aan de slag met deze onderwerpen. Is het allemaal toekomstmuziek wat we over ons uitgestrooid krijgen, of biedt het echt kansen om een volgende stap te maken?

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Ambassade Rome kleurt roze voor Dumoulin

De Nederlandse ambassade in Rome baadt in het roze licht. Een eerbetoon aan Tom Dumoulin, die als eerste Nederlandse mannelijke wielrenner de Ronde van Italië won.

Ook uw stadhuis, kerk, muur, . . . , gebruiken bij speciale gebeurtenissen?

Ronald Gijzel kan u zeker helpen.

 

mooi

Nobralux ISO 9001-2015 gecertificeerd!

De ISO 9001-2015 is een nieuwe norm en vervangt de norm uit 2008. De 2015-norm is meer gericht op risico’s. Ken je als bedrijf jouw risico’s? Hoe beheers je deze risico’s? Hoe heb je controle op de kwaliteit van jouw dienstverlening?

Nobralux is er trots op dat wij, als één van de eerste in onze branche, aan deze norm voldoen. Het sluit goed aan bij onze missie: We helpen overheden de openbare ruimte beter te maken. Veiliger, duurzamer, mooier en efficiënter.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Voorschoten en Wassenaar beheren OVL met LiteWeb

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Sinds 1 april wordt de openbare verlichting voor deze organisatie beheerd met het OVL beheersysteem LiteWeb.

Nobralux zorgt hierbij voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling en -verhaal. Jaarlijks worden onderhoudsplannen opgesteld. Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van het online beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Voor het onderhoud werd een onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. Op dit onderhoudsbestek verzorgt Nobralux de directievoering en het toezicht. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux. Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland.

De werkzaamheden worden verzorgd vanuit onze vestiging Amsterdam, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel. Geurt Dijkstra is de vaste contactpersoon voor de gemeente.

efficient
verder lezen

Nieuwe training Bestekken en Aanbesteden

De training Bestekken en Aanbesteden – OVL & VRI biedt een actueel en volledig overzicht van alle aspecten rondom het opstellen van bestekken en het aanbesteden van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, zowel voor aanleg als voor onderhoud. Meer informatie kunt u hier lezen.

duurzaam efficient veilig
verder lezen

Buren kiest voor Nobralux

De ruim 4000 lichtpunten in de gemeente Buren worden vanaf 1 april 2017 door Nobralux beheerd.

Voor het beheer van de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van het web-based beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Wij zorgen voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling. Jaarlijks worden plannen opgesteld voor het onderhoud (groepsremplace en schilderwerk). Daarnaast houden we toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux.

Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor de gemeente Buren worden verzorgd vanuit onze vestiging Apeldoorn, door Dim Broeksteeg, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel.

efficient
verder lezen

Lopik kiest voor beheer Nobralux

De gemeente Lopik heeft de keuze gemaakt om een scheiding aan te brengen tussen beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Nobralux mag de komende 4 jaar het beheer gaan verzorgen. De opdracht aan Nobralux werd gegund op basis van een onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij prijs (40%) en kwaliteit (60%) werden beoordeeld.

De bestaande langdurige overeenkomst voor beheer en onderhoud werd onlangs opgezegd. Het is een bewuste keuze van de gemeente Lopik geweest om een splitsing aan te brengen tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het beheer en anderzijds de onderhoudswerkzaamheden.

De rol van de beheerder is zorgen voor het goed functioneren van de openbare verlichting. Hiertoe worden de volgende diensten verzorgd:
– Het opstellen van een meerjaren vervangingsplan, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het toepassen van duurzame verlichting;
– Opstellen van een bestek voor onderhoud en vervanging;
– Het opzetten van de processen voor behandeling van klachten en meldingen;
– Het daadwerkelijke operationeel beheer, waarbij met behulp van het beheersysteem LiteWeb de storingsafhandeling wordt gemanaged en de areaalgegevens up to date worden gehouden.
– Directievoering en toezicht op de onderhoud- en vervangingswerkzaamheden.

Inmiddels verzorgt Nobralux het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor Lopik worden verzorgd vanuit onze vestiging west (Amsterdam).

duurzaam efficient
verder lezen

Nobralux Beheer OVL beoordeeld met 8+

Onze beheergemeenten beoordelen de dienstverlening van Nobralux met een ruime 8. Opmerkingen als prettige samenwerking, klantvriendelijk en afspraak is afspraak worden genoemd in de teruggekoppelde enquêtes. Daarnaast kregen we tips om onze dienstverlening te verbeteren.

Het is belangrijk om te weten hoe onze relaties de service beoordelen die we als bedrijf leveren. Vandaar dat we een enquête verstuurd hebben. Hieruit is gebleken dat onze klanten tevreden zijn over Nobralux.

Nobralux verzorgt het dagelijks beheer voor inmiddels bijna 50 gemeenten/provincies. Ons beheerteam is 24×7 paraat om storingen in de OVL snel en vakkundig af te handelen. We zijn blij met alle reacties en gaan ermee aan de slag om dit jaar onze service naar een weer iets hoger niveau te tillen!

 

efficient
verder lezen

100% Energieneutraal

Onze CO2-uitstoot over 2016 is weer volledig gecompenseerd.

Nobralux staat voor een betere openbare ruimte: Veiliger, Mooier, Efficiënter en Duurzamer. Dat duurzaamheid geen loze belofte is komt ook tot uitdrukking in ons duurzaamheidsbeleid.

Naast reductie en bewustwording vinden we het bij de totstandkoming van ons duurzaamheidsbeleid ook belangrijk om het overblijvende deel te compenseren. Dit hebben we gedaan door te investeren in duurzame initiatieven, via de Climate Neutral Group.

duurzaam
verder lezen

Hogere kwaliteit openbare verlichting met lagere kosten?

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen beheer en onderhoud. Het levert de verlangde en noodzakelijke kwaliteit tegen lagere kosten.

De focus van beheer is per definitie gericht op lange termijn. Door de verantwoordelijkheid van het beheer los te koppelen van de uitvoeringswerkzaamheden worden de belangen van een gemeente optimaal gediend. Een aannemer is gespecialiseerd in de realisatie. Hij lost de storingen vakkundig op en voert in opdracht allerhande werkzaamheden uit om de kwaliteit van de OVL te verbeteren.

Door het beheer en de controle op de uitvoering goed en onafhankelijk te organiseren krijgt de gemeente wat zij wil, namelijk dat storingen tijdig worden opgelost, calamiteiten zoals aanrijdingen adequaat en veilig worden verholpen, de installatie kwalitatief goed wordt opgeleverd en dat de juiste bestekprijzen worden gehanteerd.

Er wordt door ons gezorgd dat de areaalgegevens nauwkeurig worden geactualiseerd. Nobralux gebruikt hierbij haar beheeromgeving LiteWeb. Vanuit actuele beheergegevens wordt de gemeente vervolgens geadviseerd. Zo worden (beheer)plannen gemaakt, voor korte en langere termijn. Alles gericht op het behalen van de gemeentelijk ambities, gericht op een kwalitatief goede, duurzame, veilige en betaalbare verlichting.

Nobralux verzorgt inmiddels het beheer van bijna vijftig gemeenten en provincies. Zij worden hierbij maximaal ontzorgd. Doordat we de dagelijkse operationele sores van de gemeentelijke beheerder uit handen nemen kan hij/zij zich richten op de lange termijn strategie, bijvoorbeeld vervanging van het areaal.

Recent ontvingen wij de opdracht van de gemeenten Cuijk, Mill en Grave om het beheer te gaan verzorgen, waarmee een mijlpaal van 350.000 objecten werd bereikt.

duurzaam efficient mooi veilig
verder lezen

Workshops nieuwe NPR 13201

Leer in één dag omgaan met de richtlijn voor de kwaliteitscriteria van openbare verlichting, NPR 13201:2017. Nobralux verzorgt in samenwerking met NEN en NSVV een aantal workshops over de nieuwe NPR 13201.

Inschrijven kan bij NEN.

Kijkt u ook eens naar het uitgebreidere aanbod van trainingen die Nobralux verzorgt. Zo is er bijvoorbeeld de Basiscursus OVL die begin 2017 geheel is vernieuwd.

Nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij Jeanine van Minderhout.

duurzaam veilig
verder lezen

Een mooi begin

De gemeenten Leudal en Nederweert wensen een scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gemeenten gaan, na de gezamenlijke onderhandse aanbesteding, een overeenkomst aan met Nobralux voor het beheren van de openbare verlichting voor een periode van 5 jaar. Nobralux neemt de gemeenten mee in hun regierol op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en ontzorgt op het vlak van het daadwerkelijke beheer.  Een mooi begin van 2017.

efficient mooi
verder lezen

Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht open!

De tunnel in Maastricht is afgelopen nacht volledig geopend. Dus vanaf nu minder files, meer veiligheid en een schonere stad.

Met deze mijlpaal is ook voor Nobralux een 6 jarig project afgesloten. Nobralux is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van alle licht-onderdelen: tunnelverlichting, openbare en terreinverlichting, noodverlichting, verlichting middentunnelkanalen en vluchtdeuren. Zowel voor wat betreft het lichtontwerp als voor de besturing.

In het komende jaar wordt nog hard gewerkt aan de Groene Loper, het fiets- en voetpad bovenop de tunnel met twee lokale ontsluitingswegen er naast. De foto geeft hiervan een impressie. Leuk om te vermelden dat collega Ronald Gijzel hier als stedenbouwkundig ontwerper aan heeft meegewerkt in de eerste twee jaar. Daarnaast is hij medeontwerper van de dienstgebouwen en diverse kleinere tunneltjes en onderdoorgangen geweest. Zijn werk is nu ook zichtbaar en zal dus in de komende tijd nog meer zichtbaar worden.

Dus ga je met vakantie en kom je door Maastricht, Nobralux heeft hier een flink steentje en lampje aan bijgedragen!

duurzaam veilig
verder lezen

Innovatief contract duurzame OVL in gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe gaat over naar energie neutrale ledverlichting. De benodigde energie wordt geheel met zonnepanelen in de gemeente opgewekt. Dit is een uniek innovatief onderdeel van de opdracht. Ziut uit Apeldoorn had de economisch meest voordelige inschrijving en heeft de opdracht gegund gekregen.  Omdat het een contract betreft voor een langere periode, de oplossing bedacht moest worden door de inschrijver en de gemeente wenst te sturen op prestaties (KPI’s) is als contractvorm gekozen voor een UAVgc-contract. De ombouw wordt in 2 jaar gerealiseerd waarna de aannemer vervolgens verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud gedurende 7 jaren. Nobralux zal de gemeente ondersteunen met het contactmanagement (toezicht).

Meer informatie is te verkrijgen bij onze adviseur Edwin Boomsluiter die dit project heeft geleid.

duurzaam
verder lezen

Voor advies en beheer moet je bij Nobralux zijn

bekijk hier in 1 minuut onze introductiefilm.

duurzaam efficient mooi veilig

Nobralux steunt Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, (verkeer)ongevallen en rampen.

Werft fondsen om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Investeert alleen daar waar het echt bijdraagt aan de verbetering van de positie van slachtoffers.

Het Fonds Slachtofferhulp wil dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar en vindbaar is. Alle inspanningen zijn gericht op hoop, veerkracht en empowerment van het slachtoffer.

veilig
verder lezen

Nobralux inspecteert als eerste DC-installaties

Nobralux heeft als eerste onafhankelijke partij in Nederland een elektrotechnische veiligheidskeuring verricht van een DC (gelijkspanning)-installatie. Het betreft een installatie voor openbare verlichting in de wijk Ecolonia in de gemeente Alphen a/d Rijn. De keuring omvatte een laboratorium-beproeving van de elektronische beveiligingen van het DC-systeem. Aansluitend is de installatie buiten beproefd. Het kunnen beoordelen van DC-installaties vormt een mooie aanvulling op onze activiteiten op het gebied van installatieverantwoordelijkheid.

Meer informatie:

Eric Vos
eric.vos@nobralux.nl
06 1072 389

 

veilig
verder lezen

Veilig Den Haag

Nobralux heeft de opdracht van de gemeente Den Haag ontvangen om de Installatieverantwoordelijkheid op te gaan zetten. Naast openbare verlichting spelen ook pollers, fonteinen, gemalen, tunneltechnische installaties en diverse voedingskasten een rol. Tijdens de implementatiefase zal Nobralux de gemeente begeleiden. Het einddoel is dat uiteindelijk iedereen zich bewust is van de risico’s en zijn/haar steentje bijdraagt aan een (elektrotechnisch) veilige openbare ruimte.

Wilt u meer weten?

Eric Vos
eric.vos@nobralux.nl
06 1072 3891

veilig
verder lezen

Inspirerende avondexcursie

Tijdens een avondexcursie op 31 maart hebben we, samen met een aantal van onze relaties, drie verschillende projectlocaties bezocht. Sint-Oedenrode: Ombouw SOX-verlichting naar Saled, Schijndel: Herverlichting Industrieterrein met de Philips Luma en Veghel: Uniek verlichting concept om het centrum aantrekkelijker te maken. Sfeervolle verlichting met geluid en beplanting. ‘‘Het zelf aanschouwen wat je met licht kunt doen zegt immers meer dan duizend woorden’’.

Deze avond werd georganiseerd door onze collega Pieter de Goeij.

piPieter de Goeijeter.degoeij@nobralux.nl
06 – 23 34 49 41

duurzaam mooi veilig
verder lezen

Nieuwe training VOP (NEN3140)

Met deze nieuwe training worden niet-elektrotechnisch geschoolde medewerkers bewust van risico’s met elektriciteit en kunnen daar veilig mee omgaan. Meer informatie, waaronder cursusdata, is te vinden onder opleidingen.

veilig

rijdende lichtscan

In de gemeenten Geertruidenberg en Veldhoven hebben wij onlangs een lichtscan uitgevoerd met een rijdende meetopstelling op een groot deel van de ontsluitingswegen. De waarden voor de horizontale verlichtingssterkte zijn, door middel van GPS-coördinaten, weergegevens op een Google-map plattegrond.

Vervolgens is er een interpretatie gemaakt van de lichtkwaliteit. Het is een goede manier om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de lichtkwaliteit op de ontsluitingswegen.

duurzaam efficient veilig
verder lezen