Burgermeldpagina Liteweb nog beter toegankelijk met WCAG-certificaat.

De burgermeldpagina van Liteweb heeft het WCAG-certificaat behaald. Er wordt nu voldaan aan de norm WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines) *)

Overheidsinstanties zijn vanaf 23 september 2020 verplicht om de toegankelijkheid van publieke websites en apps te optimaliseren door deze norm toe te passen. En aangezien Liteweb wordt ingezet voor overheden om meldingen eenvoudig te kunnen doorgeven is het een logische stap om hieraan te voldoen.

Op de burgermeldpagina zijn een aantal zaken aangepast, waaronder:

  • De pagina is volledig toegankelijk via een toetsenbord. Een muis is niet meer noodzakelijk.
  • Bij niet correct vullen van de pagina verschijnt een foutindicatie.
  • Contrastverhoging van teksten en invoervelden op de pagina.
  • Ondersteuning voor mensen met een audio of visuele beperking.
  • Objectselectie zowel via kaart als via lijst mogelijk.

*) WCAG bevat een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.