Duurzaam rijden in Overijssel en Gelderland

Elektrotechnische expertise Nobralux ingezet bij realisatie laadpalen in Overijssel en Gelderland.

In onze samenleving worden elektrische auto’s steeds zichtbaarder en zijn met de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, niet meer weg te denken. We moeten er alleen allemaal nog mee om leren gaan.

De provincies Overijssel en Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het elektrisch rijden een impuls te geven en de drempelvrees voor het tijdig vinden van een laadpaal voor de elektrische auto te verlagen.

In een concessieovereenkomst met een producent/exploitant en de gemeenten in beide provincies zullen er in de komende drie jaren ca. 2.250 openbare laadpalen geplaatst worden. Via de concessieovereenkomst, wordt ook de exploitatie van deze laadpalen voor een periode van 10 jaar geborgd.

Bij een grotere behoefte aan elektrische energie voor verkeer, huishoudens en industrie (mede door het terugdringen van het gasverbruik in Nederland), wordt er steeds meer van de bestaande elektrische infrastructuur gevergd. Door het slim managen van energie tussen de diverse afnemers, kan de belasting van de distributienetten beter in de hand gehouden worden en blijft de energielevering beter geborgd.

Beide provincies, de producent/exploitant en de betrokken netwerkbedrijven onderzoeken samen, hoe de elektrisch rijdende weggebruiker verleid kan worden om de belasting van het energienet (zeker in de spitsuren 17:00 tot 21:00 uur) te beperken. Ook dient de elektrische rijder het vertrouwen te krijgen dat zijn/haar voertuig ’s morgens weer volledig (met volle accu) beschikbaar is, ook als niet meteen begonnen wordt met het laden (op volle capaciteit), zodra het voertuig aan de laadpaal gezet wordt.

Nobralux wordt vanuit de provincies ingezet bij de uitrol van de laadpalen in de gemeenten, de exploitatie van de laadpalen en betrokken bij het onderzoek. Nobralux ondersteunt beide provincies met elektrotechnische kennis, via het technisch managen van het project.

Eric Vos werd hiervoor gevraagd, vanwege zijn brede kennis en ervaring met elektrotechnische vraagstukken in de openbare ruimte.