OVL Pijnacker-Nootdorp op orde

Nobralux zorgt voor openbare verlichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: data op orde, beleid- en beheerplan en dagelijkse beheer.

Allereerst worden de databestanden op orde gebracht. Onderdeel hiervan is het buiten controleren en verwerken van revisiegegevens. Vervolgens wordt alles in Liteweb is ingelezen.

Met de geactualiseerde data kunnen de verschillende scenario’s van het nieuwe beleid- en beheerplan worden doorgerekend. Als input voor het plan wordt de analyse tool Liteview ingezet.

Data op orde houden.
Vanaf 2019 wordt het dagelijks beheer door Nobralux verzorgt. Denk hierbij aan het afhandelen van storingen en, heel belangrijk, zorgen dat de data op orde blijft. Liteweb wordt gekoppeld met GBI (integraal beheer), zodat de OVL optimaal gemanaged wordt en de gemeente altijd binnen de geïntegreerde beheeromgeving over actuele informatie beschikt.

Nobralux verzorgt inmiddels voor meer dan 50 gemeenten het beheer (ruim 400.000 objecten).

Geurt Dijkstra treedt namens Nobralux op als beheeradviseur.