Voorschoten en Wassenaar beheren OVL met LiteWeb

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Sinds 1 april wordt de openbare verlichting voor deze organisatie beheerd met het OVL beheersysteem LiteWeb.

Nobralux zorgt hierbij voor het areaalbeheer, de storingsafhandeling en schadeafhandeling en -verhaal. Jaarlijks worden onderhoudsplannen opgesteld. Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van het online beheersysteem LiteWeb. Vanuit het systeem wordt aangestuurd, teruggekoppeld, bewaakt en afgerekend. Het dashboard van LiteWeb geeft de gemeente een actueel inzicht in de staat van de verlichting.

Voor het onderhoud werd een onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. Op dit onderhoudsbestek verzorgt Nobralux de directievoering en het toezicht. We letten daarbij op zowel de technische realisatie en de correctie financiële afhandeling.

Met het beheer door Nobralux wordt de gemeente vergaand ontzorgd. Daarnaast heeft men direct de beschikking over de onafhankelijke expertise van de mensen van Nobralux. Nobralux verzorgt het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland.

De werkzaamheden worden verzorgd vanuit onze vestiging Amsterdam, met ondersteuning van ons centrale beheerteam in Boxtel. Geurt Dijkstra is de vaste contactpersoon voor de gemeente.