100% Energieneutraal

Onze CO2-uitstoot over 2016 is weer volledig gecompenseerd.

Nobralux staat voor een betere openbare ruimte: Veiliger, Mooier, Efficiënter en Duurzamer. Dat duurzaamheid geen loze belofte is komt ook tot uitdrukking in ons duurzaamheidsbeleid.

Naast reductie en bewustwording vinden we het bij de totstandkoming van ons duurzaamheidsbeleid ook belangrijk om het overblijvende deel te compenseren. Dit hebben we gedaan door te investeren in duurzame initiatieven, via de Climate Neutral Group.