Een openbare ruimte die het verschil maakt.

Maak kennis met Nobralux

Nobralux helpt organisaties bij het beheren van elektrische objecten in de buitenruimte, zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Onze missie? Samen met onze klanten een openbare ruimte maken die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is. En efficiënt: tegen verantwoorde kosten.

Over nobralux4x beter

Blijf op de hoogte

Ons laatste nieuws

Duurzame Green Deal voor gemeenten

De Europese Raad heeft in december vorig jaar een nieuwe bindende EU-doelstelling voor een netto interne vermindering van de broeikasgasemissies goedgekeurd. Concreet moet de broeikasgasemissie in 2030 minimaal met 55% ten opzichte van 1990 zijn gedaald. Dit is één van de afspraken van de Europese Green Deal. Deze Green Deal staat centraal in het herstel van Europa na de coronacrisis. In 2050 moet Europa – als eerste continent – klimaatneutraal zijn. Om Europese klimaatdoelstellingen te bereiken worden gemeenten zelfs verplicht op korte termijn een verduurzamingsstrategie in te dienen. De verwachting is dat de doestellingen vanuit het huidige Energieakkoord verder zullen worden aangescherpt om te kunnen voldoen aan een klimaatneutraal Europa. Het is daarom belangrijk dat gemeenten doorgaan met het monitoren van het energieverbruik van de openbare verlichting, ook al legt Rijkswaterstaat deze gegevens niet voor 2020 vast.

De Recovery and Resilience Facility (RRF) (ook wel EU-Herstelfonds) stelt € 673 miljard beschikbaar aan lidstaten voor leningen en subsidies om hervormingen en investering mogelijk te maken. Het doel is de negatieve economische- en sociale impact van het coronavirus pandemie te beperken en Europese economieën en maatschappijen meer duurzaam en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en mogelijkheden van de groene- en digitale transitie. Om in aanmerking te komen voor leningen en subsidies uit het RRF moet elk Europees land een plan indienen. Deze plannen bepalen hoe het geld uit het Herstelfonds wordt verdeeld en uitgegeven. Eind maart moeten de plannen klaar zijn, Nederland heeft meer tijd gekregen omdat er een nieuwe regering komt.

Green deal en Recovery and Resilience Facility bieden mogelijkheden voor gemeenten. Het verminderen van het energieverbruik via verledding van openbare verlichting is de manier om als lokale overheid het goede voorbeeld te geven om energieneutraal te worden. Het grootste deel van de eigen gemeentelijke energierekening gaat immers op aan openbare verlichting. Graag bespreken we hoe u invulling geeft aan uw duurzame ambitie en hoe wij als Nobralux kunnen helpen bij de verduurzaming van de openbare verlichting.

Nieuws
verder lezen nieuwsoverzicht

Aantrekkelijk, duurzaam, veilig en efficient

Recente projecten

Veiligheidsprocessen vormgeven voor gemeente Utrecht

Nobralux werkt in opdracht van gemeente Utrecht aan het opstellen van veiligheidsprocessen voor de dienst Stadsbedrijven aangaande elektrotechniek. Het doel is dat medewerkers continu veilig kunnen werken aan alle elektrische installaties die de gemeente rijk is.

Eric Vos, adviseur en installatieverantwoordelijke bij Nobralux, is verantwoordelijk voor dit project en is wekelijks twee tot drie dagen werkzaam voor de gemeente. Normaal gesproken op locatie, maar in de huidige situatie tijdelijk op afstand. In het verleden heeft Nobralux al een aantal kleinere projecten mogen verzorgen voor gemeente Utrecht.

Eric: “In september 2018 ben ik gestart met het ondersteunen van de gemeente, als installatieverantwoordelijke en het ontwikkelen van veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek, op basis van eerder door de gemeente opgezette werkprocessen. Op dit moment leg ik de laatste hand aan een Veiligheidshandboek Installatieverantwoordelijkheid alsook het inrichten van de IV-organisatie op de werkvloer. In het handboek staan alle processen gedetailleerd beschreven. Parallel daaraan loopt het implementeren van de processen die in het handboek beschreven staan en het bieden van ondersteuning al naar gelang de behoefte. Ik vind het erg leuk om voor de gemeente Utrecht strikte veiligheidsprocessen op te stellen voor de dienst Stadsbedrijven. Mijn achtergrond in de elektrotechniek komt goed van pas. Ik heb hier inmiddels veel kennis van en ervaring mee. Gemeente Utrecht telt zo’n 650 panden, 80.000 lichtmasten, 240 verkeersregelinstallaties, 8 bruggen en 1 tunnel. Er komt erg veel bij kijken om de veiligheid in zijn totaliteit te kunnen borgen. Naast dat het erg waardevol is, is het wettelijk verplicht.” aldus Eric.

Veiligheid waarborgen
Wanneer lichtmasten en andere installaties worden geplaatst, is het van groot belang dat ook de veiligheid op gebied van elektrotechniek wordt gewaarborgd. Een defect kan immers grote gevolgen hebben. Nobralux ontzorgt gemeenten door alle elektrotechnische aspecten te onderzoeken. Wij brengen onder meer adviezen uit bij het maken van bestekken, lichtontwerpen en tekeningen om te zorgen dat wordt voldaan aan de geldende elektrotechnische eisen en normen.

Wat kan Nobralux voor u betekenen?
Impact realiseren met veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek vraagt om een oplossingsgerichte mindset en de aanwezigheid van draagvlak binnen een organisatie. Wilt u meer weten over onze diensten aangaande installatieverantwoordelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!

veilig
verder lezen projectenoverzicht

“ Een grote kennis van het vakgebied en bereidheid om te investeren in een samenwerking.”

Martijn Romijn – Gemeente Leiden

 

“ Prettige mensen, professioneel, kennis van zaken, eerlijk en
afspraak = afspraak!”

Dirk Jan Weijsenfeld – Gemeente Westland

 

“ Ik vind het prettig een vaste medewerker te hebben voor mijn vragen!”

Ton van Beurden – Gemeente Bernheze

 

“In Liteweb is gewoon duidelijk te zien wat de stand van zaken is.”

Henk Kools – Gemeente Geertruidenberg

 

“Wij vinden het al jaren heel prettig werken met de mensen van Nobralux. Ze zijn deskundig en nemen zelf initiatief.”

Noud Kwinten – Gemeente Bergeijk

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wij komen graag bij u langs om te sparren over uw vraagstukken, technische mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. U kunt contact opnemen met onze collega Menno van Noort.

Menno van Noort
menno.vannoort@nobralux.nl

06-25 01 57 52