Een openbare ruimte die het verschil maakt.

Maak kennis met Nobralux

Nobralux helpt organisaties bij het beheren van elektrische objecten in de buitenruimte, zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Onze missie? Samen met onze klanten een openbare ruimte maken die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is. En efficiënt: tegen verantwoorde kosten.

Over nobralux4x beter

Blijf op de hoogte

Ons laatste nieuws

Nobralux gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder niveau 5

Sinds 2020 neemt Nobralux deel aan de CO2-Prestatieladder. In korte tijd heeft ons bedrijf een flinke duurzaamheidsslag gemaakt. Medio vorig jaar ontvingen wij het certificaat voor het behalen van niveau 3. Eind 2020 hebben wij niveau 5, het hoogste niveau, bereikt.

 Nobralux is bewust bezig met het verkleinen van de footprint. De CO2-prestatieladder helpt ons om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren. Het behalen van het certificaat van niveau 5, toont aan dat wij een actieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Enkele resultaten die wij afgelopen periode hebben geboekt op gebied van duurzaamheid:

  • Faciliteren mobiliteitsregelingen voor onze medewerkers, zoals het stimuleren van elektrisch rijden en met de fiets naar het werk.
  • Betrekken duurzaam kantoorpand. Het volledige verbouwde pand is voorzien van zonnepanelen en ledverlichting inclusief sensoren. Ook is gekozen voor groene stroom. Het pand scoort een A+ label.
  • Ontwikkelen whitepaper over slimme verlichting. Deze is te downloaden via deze

Het minimaliseren van de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu blijft een belangrijke pijler. Wij hebben daarom een CO2-reductieplan opgesteld. Hierin staan doelstellingen voor nu en de toekomst beschreven en dient als leidraad voor (toekomstig) te nemen CO2-reductiemaatregelen.

Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Wij proberen voorop te lopen in het implementeren van duurzame oplossingen en processen op het gebied van openbare verlichting bij gemeenten. Wij doen dit op de volgende wijze:

  1. Aanjagen van reductie van energieverbruik. De led vervanging ligt landelijk momenteel op circa 20%. Doordat wij dit aanjagen bij onze relaties is dit percentage bij onze beheergemeenten inmiddels 31%.
  2. Implementeren van circulariteit in de OVL keten: We hebben R-tabel – zoals deze in de Leidraad Circulariteit (maart 2019) is opgenomen – vertaald naar onze bestekken en vervangingsplansystematiek. In het vervangingsplannen en bestekken kunnen wij op objectniveau aangeven hoe circulariteit wordt toegepast.
  3. Voldoen aan de Wet natuurbescherming en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling. In natuurgebieden beperken wij verlichting om de habitat niet te verstoren. Beperken houdt in geen verlichting, of dat verlichting maximaal wordt beperkt. Indien verlichting in verband met de veiligheid toch geplaatst moet worden, kijken wij naar verlichting op maat. Tevens wordt de verlichting aangepast aan de habitat in het gebied. Als Nobralux nemen we daarom – als sponsor in natura – deel aan het Licht op Natuur-project van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Dit project onderzoekt de effecten van licht en lichtkleur op flora en fauna.

Meer weten over onze ambitie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Neem via ralph.groenendaal@nobralux.nl contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

duurzaam Nieuws
verder lezen nieuwsoverzicht

Aantrekkelijk, duurzaam, veilig en efficient

Recente projecten

Veiligheidsprocessen vormgeven voor gemeente Utrecht

Nobralux werkt in opdracht van gemeente Utrecht aan het opstellen van veiligheidsprocessen voor de dienst Stadsbedrijven aangaande elektrotechniek. Het doel is dat medewerkers continu veilig kunnen werken aan alle elektrische installaties die de gemeente rijk is.

Eric Vos, adviseur en installatieverantwoordelijke bij Nobralux, is verantwoordelijk voor dit project en is wekelijks twee tot drie dagen werkzaam voor de gemeente. Normaal gesproken op locatie, maar in de huidige situatie tijdelijk op afstand. In het verleden heeft Nobralux al een aantal kleinere projecten mogen verzorgen voor gemeente Utrecht.

Eric: “In september 2018 ben ik gestart met het ondersteunen van de gemeente, als installatieverantwoordelijke en het ontwikkelen van veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek, op basis van eerder door de gemeente opgezette werkprocessen. Op dit moment leg ik de laatste hand aan een Veiligheidshandboek Installatieverantwoordelijkheid alsook het inrichten van de IV-organisatie op de werkvloer. In het handboek staan alle processen gedetailleerd beschreven. Parallel daaraan loopt het implementeren van de processen die in het handboek beschreven staan en het bieden van ondersteuning al naar gelang de behoefte. Ik vind het erg leuk om voor de gemeente Utrecht strikte veiligheidsprocessen op te stellen voor de dienst Stadsbedrijven. Mijn achtergrond in de elektrotechniek komt goed van pas. Ik heb hier inmiddels veel kennis van en ervaring mee. Gemeente Utrecht telt zo’n 650 panden, 80.000 lichtmasten, 240 verkeersregelinstallaties, 8 bruggen en 1 tunnel. Er komt erg veel bij kijken om de veiligheid in zijn totaliteit te kunnen borgen. Naast dat het erg waardevol is, is het wettelijk verplicht.” aldus Eric.

Veiligheid waarborgen
Wanneer lichtmasten en andere installaties worden geplaatst, is het van groot belang dat ook de veiligheid op gebied van elektrotechniek wordt gewaarborgd. Een defect kan immers grote gevolgen hebben. Nobralux ontzorgt gemeenten door alle elektrotechnische aspecten te onderzoeken. Wij brengen onder meer adviezen uit bij het maken van bestekken, lichtontwerpen en tekeningen om te zorgen dat wordt voldaan aan de geldende elektrotechnische eisen en normen.

Wat kan Nobralux voor u betekenen?
Impact realiseren met veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek vraagt om een oplossingsgerichte mindset en de aanwezigheid van draagvlak binnen een organisatie. Wilt u meer weten over onze diensten aangaande installatieverantwoordelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!

veilig
verder lezen projectenoverzicht

“ Een grote kennis van het vakgebied en bereidheid om te investeren in een samenwerking.”

Martijn Romijn – Gemeente Leiden

 

“ Prettige mensen, professioneel, kennis van zaken, eerlijk en
afspraak = afspraak!”

Dirk Jan Weijsenfeld – Gemeente Westland

 

“ Ik vind het prettig een vaste medewerker te hebben voor mijn vragen!”

Ton van Beurden – Gemeente Bernheze

 

“In Liteweb is gewoon duidelijk te zien wat de stand van zaken is.”

Henk Kools – Gemeente Geertruidenberg

 

“Wij vinden het al jaren heel prettig werken met de mensen van Nobralux. Ze zijn deskundig en nemen zelf initiatief.”

Noud Kwinten – Gemeente Bergeijk

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wij komen graag bij u langs om te sparren over uw vraagstukken, technische mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. U kunt contact opnemen met onze collega Menno van Noort.

Menno van Noort
menno.vannoort@nobralux.nl

06-25 01 57 52