Wij beheren elektrische objecten in de openbare ruimte