Nobralux zet in op de CO2 prestatieladder

Nobralux zet in op de
CO2 prestatieladder

Bij Nobralux zijn we bewust bezig met het werken aan ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO). Om die reden hebben wij gekozen voor deelname aan de CO2-Prestatieladder. Dit instrument ondersteunt ons in het werken aan onze CO2-uitstoot en ons CO2-bewust handelen, waarbij het jaar 2019 als basisjaar geldt en het meest recentelijk in kaart is gebracht.

Nobralux is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat staat onder de naam Olivius Groep B.V., het beheer waar Nobralux onder valt. Onze CO2-uitstoot wordt hierdoor gemonitord en jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze CO2-reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin. Met deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Daarnaast nemen wij deel aan een aantal initiatieven en zijn wij lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen(SKAO). Onder de link vindt u onder andere de documenten met betrekking tot het keteninitiatief van Nobralux. Het certificaat is behaald onder naam van Olivius Groep B.V. Dit is de holding waar Nobralux en ons zusterbedrijf NODR onder vallen. Vandaar dat u onze gegevens onder die naam terugvindt op de SKAO webpagina.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot ons huidige CO2-reductiesysteem:
CO2-Beleid

Communicatiebericht 2022

Communicatiebericht 2023

Certificaat CO2-Prestatieladder Niveau 5