Lichtscan

Lichtscan

De Lichtscan biedt inzicht in de lichtkwaliteit. Met een rijdende lichtmeter wordt de verlichtingssterkte gemeten. Dit kan met een auto voor plaatsen waar gereden kan worden (tot 130 km/uur) of lopend. Het resultaat van de meting is een grote hoeveelheid meetinformatie (verlichtingssterkte en XY-coördinaten). Deze informatie wordt grafisch weergeven, in een overzichtelijke meetrapportage.

Deze methode biedt snel en dus voordelig inzicht in de lichtkwaliteit. De methode is vrijwel even nauwkeurig als een NSVV-rastermeting, dus in de meeste situaties toereikend.