Haarlem naar LED

Haarlem naar led

De gemeente Haarlem wil naar een duurzame en energiezuinige openbare verlichting. Om dit te realiseren is de keuze gemaakt om de openbare verlichting gefaseerd te vervangen voor led-verlichting. In 2014 zijn, verspreid over Haarlem, reeds 1400 armaturen vervangen. In 2015 en 2016 staan er nog eens 3000 armaturen op de planning om vervangen te worden.

Nobralux vervult in opdracht van de gemeente de regierol en zal het traject van A tot Z begeleiden. Naast een maximum resultaat voor elk gebied wordt gezorgd voor een minimum aan overlast voor de Haarlemmers.