Vervolg verduurzaming areaal gemeente Haarlem

In 2016 zijn er in de gemeente Haarlem bijna 4500 conventionele armaturen vervangen door energie zuinige led armaturen in de wijken Schalkwijk, Zuid-West en Noord. In 2017 worden er weer 3.000 armaturen vervangen en in 2018 nogmaals 3.000. Nobralux heeft dit grote project voorbereid, de aanbesteding gedaan en verzorgt het projectmanagement. In dit project werken we samen met de netbeheerder Liander. Zij vervangen de oude onveilige aansluitblokken voor nieuwe veilige (dichte) blokken. Ook worden alle lichtmasten geaard waardoor de mast niet onder spanning kan komen te staan. Hiermee maken we de OVL installatie in de gemeente beter en veiliger.