Veiligheidsprocessen vormgeven voor gemeente Utrecht

Nobralux werkt in opdracht van gemeente Utrecht aan het opstellen van veiligheidsprocessen voor de dienst Stadsbedrijven aangaande elektrotechniek. Het doel is dat medewerkers continu veilig kunnen werken aan alle elektrische installaties die de gemeente rijk is.

Eric Vos, adviseur en installatieverantwoordelijke bij Nobralux, is verantwoordelijk voor dit project en is wekelijks twee tot drie dagen werkzaam voor de gemeente. Normaal gesproken op locatie, maar in de huidige situatie tijdelijk op afstand. In het verleden heeft Nobralux al een aantal kleinere projecten mogen verzorgen voor gemeente Utrecht.

Eric: “In september 2018 ben ik gestart met het ondersteunen van de gemeente, als installatieverantwoordelijke en het ontwikkelen van veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek, op basis van eerder door de gemeente opgezette werkprocessen. Op dit moment leg ik de laatste hand aan een Veiligheidshandboek Installatieverantwoordelijkheid alsook het inrichten van de IV-organisatie op de werkvloer. In het handboek staan alle processen gedetailleerd beschreven. Parallel daaraan loopt het implementeren van de processen die in het handboek beschreven staan en het bieden van ondersteuning al naar gelang de behoefte. Ik vind het erg leuk om voor de gemeente Utrecht strikte veiligheidsprocessen op te stellen voor de dienst Stadsbedrijven. Mijn achtergrond in de elektrotechniek komt goed van pas. Ik heb hier inmiddels veel kennis van en ervaring mee. Gemeente Utrecht telt zo’n 650 panden, 80.000 lichtmasten, 240 verkeersregelinstallaties, 8 bruggen en 1 tunnel. Er komt erg veel bij kijken om de veiligheid in zijn totaliteit te kunnen borgen. Naast dat het erg waardevol is, is het wettelijk verplicht.” aldus Eric.

Veiligheid waarborgen
Wanneer lichtmasten en andere installaties worden geplaatst, is het van groot belang dat ook de veiligheid op gebied van elektrotechniek wordt gewaarborgd. Een defect kan immers grote gevolgen hebben. Nobralux ontzorgt gemeenten door alle elektrotechnische aspecten te onderzoeken. Wij brengen onder meer adviezen uit bij het maken van bestekken, lichtontwerpen en tekeningen om te zorgen dat wordt voldaan aan de geldende elektrotechnische eisen en normen.

Wat kan Nobralux voor u betekenen?
Impact realiseren met veiligheidsprocessen in het kader van elektrotechniek vraagt om een oplossingsgerichte mindset en de aanwezigheid van draagvlak binnen een organisatie. Wilt u meer weten over onze diensten aangaande installatieverantwoordelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!