Literatuurstudie sociale veiligheid

Voor de provincie Limburg is een literatuurstudie naar sociale veiligheid op provinciale fietspaden uitgevoerd.

Hiermee is voor de provincie de bijdrage van openbare verlichting aan de sociale veiligheid en het sociale veiligheidsgevoel duidelijk geworden.