Verledden Armaturen en statisch dimmen resulteert in 60% energiebesparing

Onder toeziend oog van de wethouder is in december 2022 in gemeente Doesburg de vervanging van de openbare verlichting in de wijken Zuidelijk Molenveld en Beinum gestart. In deze wijken zal een groot aantal lichtobjecten worden vervangen.

Middels de verledding hebben we het systeem vermogen van de armaturen behoorlijk kunnen verlagen. Daarnaast zorgt statisch dimmen voor 28% extra energiebesparing!

Nobralux heeft de plannen voorbereid en doet de directievoering, Van Gelder zal de vervangingswerkzaamheden op zich nemen. Succes jongens!

Doel is de verlichting in deze wijken te moderniseren en te verduurzamen. Het resultaat na vervanging is een energiebesparing van ca. 60%.
#Nobralux #Openbareverlichting #gemeenteDoesburg

(meer…)

verder lezen

Flora en fauna profiteren van minder licht

Licht op straat zorgt voor veiligheid. Voor het verkeer en een veilig gevoel van de bewoners.

Goede verlichting heeft een minimum aan lichthinder en lichtvervuiling, zodat ook de flora en fauna meer kans krijgen om zich te vestigen en zich verder te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van verlichting in de buitenruimte is het zaak om de juiste balans te vinden.

De lichtontwerpers van Nobralux kijken daarom verder dan alleen ‘de getalletjes’. We zorgen voor een veilige, duurzame en mooie leefomgeving. Van ontwerp tot en met de realisatie begeleiding.

verder lezen