Samenwerking tussen de gemeente Vught en Nobralux – een duurzaam succes

Sinds 2000 is de samenwerking met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting (OVL) tussen de gemeente Vught en Nobralux (voormalig Nobra Technisch Adviesbureau) een feit. Sinds 2017 is Alex van den Braak werkzaam bij de gemeente Vught. In zijn brede functieverantwoordelijkheid als beleidsadviseur heb je specialisten nodig op de diverse vakgebieden om zodoende proactief te kunnen handelen en beslissen. “Ik ben erg tevreden over  Nobralux, het is een fijne samenwerking en we worden ontzorgd door een specialist”, aldus Alex. “Door de kennis, expertise en ervaring van Nobralux hoeven wij zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden, actief wordt de gemeente geïnformeerd en de dagelijkse operationele zaken worden passend en met zorg afgehandeld”.

Door deze samenwerking stelt het de gemeente in staat om proactief naar duurzaamheidsvraagstukken te kijken en deze voor te leggen aan Nobralux. De gemeente Vught heeft de OVL-doelstelling om in 2030 alle lichtmasten volledig verled te hebben, volgens het Energieakkoord 2013. De gemeente heeft in 2013 de “groene lantaarn” (duurzame PLL-verlichting) ontvangen. Duurzaamheid is een belangrijke focus binnen de gemeente. Om dit kracht bij te zetten, heeft de gemeente in een motie aangegeven dat in 2028 alle lichtmasten verled moeten zijn.  Dit heeft niet alleen minder energie verbruik,  lagere energie- en onderhoudskosten als voordeel, maar ook de CO2 Footprint wordt hiermee verlaagd.

Deze versnelling resulteert in 2000 armaturen extra te verledden in 2023.  Bestaande armaturen worden uitgerust met een led retrofit lamp. Hierbij wordt geleund op het specialisme van Nobralux. Iwan van Boxtel neemt de technische oplossing voor zijn rekening en Alex benadert de oplossing op bestuurlijk, politiek niveau. In samenspraak is de retrofit oplossing tot stand gekomen.

Voor de totale versnelling is een extra investering benodigd. Tot op heden is de Gemeente erin geslaagd om deze niet aan te hoeven spreken en de gevraagde aanpassing wordt binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

Naast duurzaamheid is veiligheid binnen de gemeente Vught ook een zeer belangrijk aspect. Momenteel heeft de gemeente circa 70 verschillende armaturen, daaromtrent is er enige jaren terug een proefopstelling geweest waaruit  een aantal standaard armaturen gekozen zijn. De voordelen hiervan zijn onder andere rust in het straatbeeld voor de bewoners door eenduidigheid. De aannemer kan hierdoor makkelijker en voldoende zaken op voorraad hebben liggen, waardoor er bij een storing sneller gehandeld kan worden en zodoende de lichtmast weer brandt. Dit komt de veiligheid van de bewoners ten goede. Binnen de gemeente Vught is het meer nog dan in sommige andere gemeenten van belang dat de veiligheid geborgd wordt, met organisaties als defensie, gespecialiseerde zorginstellingen, de penitentiaire inrichting en de extra beveiligde inrichting  binnen de gemeente. Bij een storing van de OVL neemt Nobralux direct actie om deze op te lossen.

Wil je meer weten over de samenwerking, neem dan gerust contact op.

verder lezen

NOBRALUX WEKT EIGEN ENERGIE OP EN VERDUURZAAMT WAGENPARK

Duurzaamheid verdient ieders aandacht. Daarom neemt Nobralux sinds 2020 deel aan de CO2-Prestatieladder. Afgelopen periode hebben we wederom stappen gezet om te kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Een greep uit onze activiteiten:

Verduurzamen wagenpark

De samenstelling van het wagenpark is flink veranderd dankzij het stimuleren van medewerkers om te kiezen voor elektrische en hybride voertuigen. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat het dieselverbruik drastisch is afgenomen.

Voorkomen sluipverbruik

Op kantoor zijn voorzieningen getroffen om sluipverbruik aan te pakken. Zo beschikken koffieautomaten over een auto-off functie, waardoor deze na enige tijd automatisch uitschakelen. Ook wordt er gebruikgemaakt van lichtsensoren, zodat verlichting niet onnodig brandt. Daarnaast maken we medewerkers erop attent dat ze kunnen helpen in het terugdringen van sluipverbruik op kantoor (en thuis).

Vergroenen woon-werkverkeer

Om het brandstofverbruik nog verder te verminderen, vragen we medewerkers om de auto vaker te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te nemen naar kantoor.  Niet alleen het milieu profiteert hiervan, het is ook nog eens bevorderlijk voor de mentale en fysieke gesteldheid van de medewerker.

Zelf stroom opwekken
Het kantoor in Schijndel is voorzien van zonnepanelen. In 2022 is hiermee ruim 20.000 kWh stroom opgewekt. Hiervan is 16.000 kWh stroom verbruikt en 4.000 kWh stroom teruggeleverd aan de netbeheerder. Naast zonnepanelen beschikt het kantoor over laadpalen voor elektrische voertuigen.

 Hybride werken

Hybride werken is de standaard bij Nobralux. Het heeft een positieve invloed op het aantal reisbewegingen en de werk-privébalans van medewerkers. Daarom zorgen we ervoor dat, daar waar mogelijk, medewerkers gedeeltelijk vanuit huis en op kantoor werken.

Onze ambities reiken verder en daarom blijven we nu en in de toekomst werken aan een duurzame bedrijfsvoering.

verder lezen