1 jaar samenwerking met de Gemeente Stein en Nobralux

In september 2021 heeft de gemeente Stein een aanbesteding voor het beheer aan haar openbare verlichting uitgeschreven. De gemeente zocht een partner die haar “meeneemt” in de regierol die de gemeente heeft op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en die haar ontzorgt op het vlak van het dagelijkse beheer. De beoogde partner werkt proactief, denkt mee en handelt in het (im)materiële belang van de gemeente. De gemeente had de uitdrukkelijke wens om een harde scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting (OVL). Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de vaste contactpersonen van de opdrachtgever.

Nadat de plannen van aanpak en de inschrijfprijzen waren beoordeeld, is Nobralux de nieuwe partner voor de gemeente geworden. De werkwijze die de gemeente Stein voor ogen had, sloot goed aan bij  onze filosofie . Via gespecialiseerde processen,  45 ervaren collega’s en het beheersysteem Liteweb schatten wij in dat wij onderscheidende meerwaarde kunnen toevoegen. NODR – zusterbedrijf van Nobralux – gespecialiseerd in schadeverhaal voor gemeenten, zou het schadeverhaal gaan verzorgen.

Samenvattend was de belofte van Nobralux – naast het verbeteren van de kwaliteit van de OVL – dat wij; (1) het storingsproces zouden optimaliseren, resulterend in 50% kortere doorlooptijd; en (2) de beheer- en onderhoudskosten zouden verlagen, tot onder € 100.000,-.

Begin januari 2022 zijn we van start gegaan en heeft Nobralux een aanbesteding voor het onderhoud verzorgd. Het contract met de aannemer liep tot 31 augustus 2022. Na gunning aan de aannemer zijn zij in de rol als beheerder in september 2022 gestart. Na dik een jaar samenwerken is het goed om tussentijds te evalueren waar we gezamenlijk staan.

Storingsdoorlooptijd verkorten

In de oude samenwerkingsovereenkomst was beschreven dat storingen in maximaal 10 werkdagen zouden moeten worden hersteld. Dit betrof niet de schades of ondergrondse storingen aan het netwerk van de netbeheerder, maar met name de lampstoringen. Er was geen proces ingericht waarin deze doorlooptijd van storingen inzichtelijk was. De gemiddelde doorlooptijd van storingen vanuit Liteweb komt in het afgelopen jaar uit op 4 dagen. Daarnaast kan de gemeente nu altijd storingen via Liteweb zelf inzien en ziet zij in het dashboard de doorlooptijden van alle (beheer)acties.

Beheer en onderhoudskosten verlagen

De gemeente Stein had voor de samenwerking met Nobralux een prestatiecontract met een OVL-aannemer, waarin de aannemer een vaste periodieke vergoeding kreeg voor haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren beschreven in een overeenkomst. De kosten voor het onderhoud en beheer van de OVL van de gemeente Stein bedroegen in 2019 € 170.000,-. Hier bovenop zat nog een post van € 5.000,- voor eventuele schades. De totale kosten waren € 175.000,- per jaar. Het totale areaal van de gemeente bedroeg 5.699 armaturen in 2019. Dit komt neer op € 30,71 beheer- en onderhoudskosten per armatuur per jaar.

Vanuit Liteweb zijn de kosten voor het onderhoud goed te monitoren. De aannemer rekent nu af op basis van de werkzaamheden die zij daadwerkelijk verricht. De werkzaamheden zijn beschreven via de RAW-systematiek en door de aannemer afgeprijsd. Naast de onderhoudskosten, betaalt de gemeente nu ook kosten voor het beheer- en toezicht dat door Nobralux wordt uitgevoerd. Tot slot dienen de inkomsten vanuit het schadeverhaal die NODR verhaalt voor de gemeente weer in aftrek worden genomen van de onderhoudskosten. Het aantal armaturen in de gemeente Stein is op 25 september 2023 6.013.De totale kosten voor beheer en onderhoud komen uit op € 92.713,-. Dit betreft de kosten voor onderhoud, schades en werkopdrachten. Daarnaast zijn onze kosten als beheerder hierin meegenomen.

In totaal zijn er 27 lichtmasten aangereden die voor verhaal in aanmerking komen. De totale inkomsten uit het schadeverhaal OVL zijn € 35.391,-.

De netto kosten voor de gemeente Stein voor het beheer en onderhoud van haar OVL komen uit op € 57.322,-. Dit ligt ruim onder de ingeschatte doelstelling van € 100.000,- en bedraagt € 9,53 per armatuur in het afgelopen jaar. Dit is een verschil van € 21,18 per armatuur met de oude situatie, een verlaging van de beheer- en onderhoudskosten met 69%!

Klanttevredenheidsmeting door Nobralux

Periodiek verzorgt Nobralux klanttevredenheidsmeting op haar dienstverlening, waarbij zij relaties vraagt  een score te geven op een schaal van 1 tot 10. . Deze meting is recent verstuurd naar haar beheerrelaties, zo ook naar haarcontactpersonen bij de gemeente Stein. Gemiddeld scoort Nobralux een Net Promotor Score (NPS) van +51, de gemeente Stein beoordeelt de dienstverlening voor het beheer van de openbare verlichting met een 8.

Samenvattend

Na anderhalf jaar samenwerking is het contractmanagement van het beheer van de openbare verlichting op de rit.  Het resultaat is dat de storingsdoorlooptijd is verkort  naar 4 dagen en de gemeente inzicht heeft in de resultaten. De beheer- en onderhoudskosten zijn met meer dan 2/3 verlaagd van € 175.000,- naar € 57.322,- waardoor de gemeente geld over heeft om te investeren in vervanging of anderszins aan te wenden. De gemeente heeft grip op haar OVL en is tevreden over de samenwerking met Nobralux en de behaalde resultaten.