NOBRALUX WEKT EIGEN ENERGIE OP EN VERDUURZAAMT WAGENPARK

Duurzaamheid verdient ieders aandacht. Daarom neemt Nobralux sinds 2020 deel aan de CO2-Prestatieladder. Afgelopen periode hebben we wederom stappen gezet om te kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Een greep uit onze activiteiten:

Verduurzamen wagenpark

De samenstelling van het wagenpark is flink veranderd dankzij het stimuleren van medewerkers om te kiezen voor elektrische en hybride voertuigen. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat het dieselverbruik drastisch is afgenomen.

Voorkomen sluipverbruik

Op kantoor zijn voorzieningen getroffen om sluipverbruik aan te pakken. Zo beschikken koffieautomaten over een auto-off functie, waardoor deze na enige tijd automatisch uitschakelen. Ook wordt er gebruikgemaakt van lichtsensoren, zodat verlichting niet onnodig brandt. Daarnaast maken we medewerkers erop attent dat ze kunnen helpen in het terugdringen van sluipverbruik op kantoor (en thuis).

Vergroenen woon-werkverkeer

Om het brandstofverbruik nog verder te verminderen, vragen we medewerkers om de auto vaker te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te nemen naar kantoor.  Niet alleen het milieu profiteert hiervan, het is ook nog eens bevorderlijk voor de mentale en fysieke gesteldheid van de medewerker.

Zelf stroom opwekken
Het kantoor in Schijndel is voorzien van zonnepanelen. In 2022 is hiermee ruim 20.000 kWh stroom opgewekt. Hiervan is 16.000 kWh stroom verbruikt en 4.000 kWh stroom teruggeleverd aan de netbeheerder. Naast zonnepanelen beschikt het kantoor over laadpalen voor elektrische voertuigen.

 Hybride werken

Hybride werken is de standaard bij Nobralux. Het heeft een positieve invloed op het aantal reisbewegingen en de werk-privébalans van medewerkers. Daarom zorgen we ervoor dat, daar waar mogelijk, medewerkers gedeeltelijk vanuit huis en op kantoor werken.

Onze ambities reiken verder en daarom blijven we nu en in de toekomst werken aan een duurzame bedrijfsvoering.