Eindhoven kiest wederom voor Nobralux

De komende jaren zal Nobralux de beheerondersteuning verzorgen voor de Openbare Verlichting (OVL), de Verkeerinstallaties (VRI) en de Sportveldverlichting, voor de gemeente Eindhoven. Het gaat hierbij om circa 52.000 lichtmasten, 177 VRI’s en 631 masten op sportterreinen.

Met deze opdracht wordt de gemeente vergaand geholpen bij het snel en adequaat afhandelen van storingen aan de installaties. Nobralux stuurt drie onderhoudsaannemers en de 2e-lijns VRI-aannemers aan, bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en muteert gegevens in diverse gemeentelijke beheersystemen.

Vanuit de ruime kennis en ervaring die Nobralux heeft met beheer en elektrische veiligheid wordt de gemeente Eindhoven daarnaast geadviseerd omtrent processen en inhoud.

Bent u nieuwsgierig naar hoe Nobralux ook u kan helpen? Neem dan contact met ons op.