Duurzaam veilig op weg!

Het fonds slachtofferhulp komt in actie omdat er qua veiligheid en duurzaamheid nog zoveel te winnen is in Nederland in het verkeer. Zie bijgaand een checklist met daarin 6 kansen om de veiligheid te verbeteren. Zij laten daarbij gelijk zien wat zij als Fonds
Slachtofferhulp daarvoor doen. Wij zijn sponsor van het fonds en ondersteunen deze actie van harte!