Burgertevredenheid openbare verlichting stijgt in Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft het beheer van de openbare verlichting medio 2019 via een aanbesteding ondergebracht bij Nobralux. Afgelopen twee jaar zijn wij – samen met de onderhoudsaannemer Citytec – druk bezig geweest met het zo kort mogelijk houden van de storingsdoorlooptijd. Hierdoor is de doorlooptijd gehalveerd.

Jaarlijks wordt in Drimmelen een burgertevredenheidsenquête gehouden. Dit jaar komt de tevredenheid van de inwoners over openbare verlichting uit op 8,3. 0,2 hoger dan vorig jaar. Openbare verlichting scoort ten opzichte van andere vakgebieden het hoogst. En daar worden wij ook blij van.