Samenwerking Gemeente Amsterdam en Nobralux

De komende vier jaar gaat Nobralux de licht-technische beoordelingen van gebieden en tunnels voor de gemeente Amsterdam verzorgen. Na een uitgebreid selectieproces zijn wij als winnaar uit de aanbesteding gekomen, vanwege de beste kwaliteit én de beste prijs. De noodzaak van een licht-technische beoordeling ontstaat vanuit klachten van inwoners of als een nulmeting gedaan moet worden voor een projectgebied. Met de resultaten uit de beoordelingen kan de gemeente het verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid aanpassen zodat (het gevoel van) veiligheid wordt verbeterd.