Duurzame Green Deal voor gemeenten

De Europese Raad heeft in december vorig jaar een nieuwe bindende EU-doelstelling voor een netto interne vermindering van de broeikasgasemissies goedgekeurd. Concreet moet de broeikasgasemissie in 2030 minimaal met 55% ten opzichte van 1990 zijn gedaald. Dit is één van de afspraken van de Europese Green Deal. Deze Green Deal staat centraal in het herstel van Europa na de coronacrisis. In 2050 moet Europa – als eerste continent – klimaatneutraal zijn. Om Europese klimaatdoelstellingen te bereiken worden gemeenten zelfs verplicht op korte termijn een verduurzamingsstrategie in te dienen. De verwachting is dat de doestellingen vanuit het huidige Energieakkoord verder zullen worden aangescherpt om te kunnen voldoen aan een klimaatneutraal Europa. Het is daarom belangrijk dat gemeenten doorgaan met het monitoren van het energieverbruik van de openbare verlichting, ook al legt Rijkswaterstaat deze gegevens niet voor 2020 vast.

De Recovery and Resilience Facility (RRF) (ook wel EU-Herstelfonds) stelt € 673 miljard beschikbaar aan lidstaten voor leningen en subsidies om hervormingen en investering mogelijk te maken. Het doel is de negatieve economische- en sociale impact van het coronavirus pandemie te beperken en Europese economieën en maatschappijen meer duurzaam en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en mogelijkheden van de groene- en digitale transitie. Om in aanmerking te komen voor leningen en subsidies uit het RRF moet elk Europees land een plan indienen. Deze plannen bepalen hoe het geld uit het Herstelfonds wordt verdeeld en uitgegeven. Eind maart moeten de plannen klaar zijn, Nederland heeft meer tijd gekregen omdat er een nieuwe regering komt.

Green deal en Recovery and Resilience Facility bieden mogelijkheden voor gemeenten. Het verminderen van het energieverbruik via verledding van openbare verlichting is de manier om als lokale overheid het goede voorbeeld te geven om energieneutraal te worden. Het grootste deel van de eigen gemeentelijke energierekening gaat immers op aan openbare verlichting. Graag bespreken we hoe u invulling geeft aan uw duurzame ambitie en hoe wij als Nobralux kunnen helpen bij de verduurzaming van de openbare verlichting.