Nobralux gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder niveau 5

Sinds 2020 neemt Nobralux deel aan de CO2-Prestatieladder. In korte tijd heeft ons bedrijf een flinke duurzaamheidsslag gemaakt. Medio vorig jaar ontvingen wij het certificaat voor het behalen van niveau 3. Eind 2020 hebben wij niveau 5, het hoogste niveau, bereikt.

 Nobralux is bewust bezig met het verkleinen van de footprint. De CO2-prestatieladder helpt ons om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren. Het behalen van het certificaat van niveau 5, toont aan dat wij een actieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Enkele resultaten die wij afgelopen periode hebben geboekt op gebied van duurzaamheid:

  • Faciliteren mobiliteitsregelingen voor onze medewerkers, zoals het stimuleren van elektrisch rijden en met de fiets naar het werk.
  • Betrekken duurzaam kantoorpand. Het volledige verbouwde pand is voorzien van zonnepanelen en ledverlichting inclusief sensoren. Ook is gekozen voor groene stroom. Het pand scoort een A+ label.
  • Ontwikkelen whitepaper over slimme verlichting. Deze is te downloaden via deze

Het minimaliseren van de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu blijft een belangrijke pijler. Wij hebben daarom een CO2-reductieplan opgesteld. Hierin staan doelstellingen voor nu en de toekomst beschreven en dient als leidraad voor (toekomstig) te nemen CO2-reductiemaatregelen.

Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Wij proberen voorop te lopen in het implementeren van duurzame oplossingen en processen op het gebied van openbare verlichting bij gemeenten. Wij doen dit op de volgende wijze:

  1. Aanjagen van reductie van energieverbruik. De led vervanging ligt landelijk momenteel op circa 20%. Doordat wij dit aanjagen bij onze relaties is dit percentage bij onze beheergemeenten inmiddels 31%.
  2. Implementeren van circulariteit in de OVL keten: We hebben R-tabel – zoals deze in de Leidraad Circulariteit (maart 2019) is opgenomen – vertaald naar onze bestekken en vervangingsplansystematiek. In het vervangingsplannen en bestekken kunnen wij op objectniveau aangeven hoe circulariteit wordt toegepast.
  3. Voldoen aan de Wet natuurbescherming en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling. In natuurgebieden beperken wij verlichting om de habitat niet te verstoren. Beperken houdt in geen verlichting, of dat verlichting maximaal wordt beperkt. Indien verlichting in verband met de veiligheid toch geplaatst moet worden, kijken wij naar verlichting op maat. Tevens wordt de verlichting aangepast aan de habitat in het gebied. Als Nobralux nemen we daarom – als sponsor in natura – deel aan het Licht op Natuur-project van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Dit project onderzoekt de effecten van licht en lichtkleur op flora en fauna.

Meer weten over onze ambitie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Neem via ralph.groenendaal@nobralux.nl contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.