BEL Combinatie gemeenten kiezen voor Nobralux

Per 1 januari gaat Nobralux van start voor de gemeenten Laren en Blaricum (samenwerkend in de werkorganisatie BEL Combinatie). Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeenten kiezen ervoor het beheer en onderhoud uit elkaar te halen.

De BEL Combinatie zocht een partij die enerzijds meldingen en schades afwikkelt en anderzijds projectmatige werkzaamheden uitvoert. Na een uitvoerige aanbestedingsprocedure inclusief presentatie en plan van aanpak hebben zij voor ons gekozen.

Belangrijke doelstellingen voor de gemeenten: (1) verduurzaming van de openbare verlichting, (2) reductie van de uitvoeringskosten, en (3) goed implementeren van installatieverantwoordelijkheid. We zijn erg blij dat de gemeenten voor Nobralux hebben gekozen. De doelstellingen en opdracht past goed bij wat wij graag voor gemeenten doen.