Heeft u een object dat wel wat StudioNLX kan gebruiken?

Het is de missie van Nobralux om de buitenruimte beter te maken. We doen dat vanuit vier pijlers. Voor de gemeenten waar wij voor werken, zorgen we er voor dat de openbare verlichting veilig en zo storingsloos mogelijk functioneert. We werken aan duurzame, energiezuinige- en circulaire installatie, die juist is ingebed in onze leefomgeving. We zorgen ervoor dat er geen publieke middelen worden verspild. We doen dit via een helder storingsproces en goede bestekadministratie in Liteweb en het correct en efficiënt verhalen van schades (via ons zusterbedrijf NODR | Schadeverhaal | WA-claims).

Een belangrijke 4e pijler is het mooier maken van de openbare ruimte. Waar de eerste drie pijlers onder onze missie goed zijn in te vullen met KPI’s en efficiënte processen, is esthetiek lastiger te kwantificeren of procesmatig in te richten. Vaak zeggen beelden dan meer dan woorden. Voor de gemeente Cranendonck hebben we (StudioNLX onderdeel van Nobralux) samen met Industrielicht B.V. de aanlichting van de Onze-Lieve-Vrouwen Visitatiekerk mogen verzorgen. Heeft u ook een object in uw gemeente dat wel wat StudioNLX kan gebruiken?