Het Coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Een mengelmoes van menselijke drama’s, beperking van onze bewegingsvrijheid en economisch onzekerheid. Binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn vanuit de RIVM en de overheid proberen wij als Nobralux zoveel mogelijk onze bestaande bedrijfsvoering voort te zetten.

Wat betekent dit:

  • Het beheerteam is bereikbaar en fully up and running. Sommige beheercollega’s werken echter vanuit huis. Als u een specifieke collega zoekt, e-mail deze dan even. Dan zal zij of hij telefonisch contact met u opnemen.
  • We hanteren de noodzakelijke omgangsetiquette. U kent ze inmiddels wel, maar toch noem ik ze nog een keer. We schudden geen handen, we hoesten en niezen in onze elleboog en we houden gepaste afstand van elkaar.
  • We hebben met onze collega’s afgesproken om zoveel mogelijk thuis te werken. Gelukkig lenen veel van onze werkzaamheden zich hier goed voor. Collega’s die lichte klachten hebben blijven hoe dan ook thuis.
  • Overleggen proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan. Eventueel telefonisch of via digitale vergaderplatforms als Microsoft Teams. De collega’s beschikken over een Microsoft Teams account zodat er ook op afstand face-to-face contact met u kan zijn.
  • We streven er naar om lichtontwerpen, vervangingsplannen en projecten zoveel mogelijk door te laten gaan, zodat uiteindelijk de uitvoering ook door kan gaan. Ik heb met een aantal aannemers contact gehad (Heijmans, Spie, Citytec en Van Gelder) en ook zij streven er naar om onderhoud- en plaatsing van verlichting zoveel mogelijk door te laten gaan. Zolang het kan zullen wij directievoering-, toezicht- en inspectieopdrachten ook zoveel mogelijk door laten gaan. Dit alles met gezond verstand en zolang er geen ander advies komt.

 

Als we creatief en voorzichtig zijn heb ik er vertrouwen in dat we samen deze lastige periode goed door kunnen komen.

 

Ralph Groenendaal