Innovatief aanbesteden in Alphen aan den Rijn met Dynamisch Aankoop Systeem

Gemeente Alphen aan den Rijn wil onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting onderbrengen bij marktpartijen via een innovatieve vorm.

De gemeente wil de kwaliteit van uitvoering verhogen. Om dit te realiseren, heeft de gemeente Nobralux om hulp gevraagd. De gemeente heeft behoefte aan constante kwaliteit, keuzevrijheid, helder inzicht in de prestaties en de mogelijkheid tot directe bijsturing. Aanleiding zijn tegenvallende resultaten in het verleden. Nobralux heeft samen met de gemeente een nieuwe vorm van aanbesteden uitgewerkt via een dynamische aankoopsystematiek om zo meer grip te krijgen op de prestaties en kwaliteit van aannemers.

 

Kwaliteitsverbetering noodzakelijk

De gebruikelijke aanbestedingsvormen bieden de gemeente Alphen aan den Rijn onvoldoende houvast als het aankomt op kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting. Kwaliteit is wel een aandachtspunt binnen de contracten, maar in de praktijk is het afwachten of de gewenste kwaliteit daadwerkelijk wordt behaald. De kwaliteit van uitvoering wordt mede bepaald door menselijk en organisatorisch gedrag. Een vertaalslag in kwaliteitsverbetering is vereist.

 

Nieuwe aanbestedingsvorm openbare verlichting

Het idee van gemeente Alphen aan den Rijn is om een toegankelijk digitaal platform te ontwikkelen waarop onderhoudswerkzaamheden worden aangeboden en aannemers zich kunnen aanbieden. Op deze manier krijgen ook kleine en lokale aannemers de kans om werkzaamheden voor de gemeente uit te voeren. Het instellen van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) past hierbij het best. Een DAS is een eigen of geabonneerd softwareplatform waarin mini-competities en gunningen plaatsvinden. De aanbesteding zelf vindt plaats op Tenderned of wordt daarop geplaatst vanuit een ander systeem, bijvoorbeeld Negometrix. Het is voor het allereerst dat deze vorm van aanbesteden wordt toegepast binnen de grond-, weg- en waterbouw branche op het gebied van openbare verlichting. Nobralux heeft in overleg met de gemeente een pilot ontwikkeld. Hiermee zal de komende periode worden geëxperimenteerd om het systeem vervolgens verder te kunnen optimaliseren.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De aanbesteding van het DAS vindt plaats op basis van een niet openbare Europese aanbesteding, de aanbestedingsvorm met voorselectie. Voor deze aanbesteding is een leidraad benodigd waarin de procedure en de selectie-eisen zijn beschreven. Als de aanbesteding van start gaat, vindt enkel de selectie plaats. Alleen de aannemers die voldoen aan de selectie-eisen worden in het DAS geplaatst en mogen meedingen naar opdrachten. De onderhoudscomponenten van de openbare verlichting worden als een apart werkpakket, een bestek of werkomschrijving in het systeem ondergebracht. Ook projecten zoals nieuwe aanleg, inbreiding, uitbreiding en renovatie zijn aparte werkpakketten. Bij iedere plaatsing van een onderhoudsopdracht in het DAS vindt een mini-competitie plaats tussen geselecteerde aannemers. Binnen het systeem wordt de prestatie van de aannemer bijgehouden, zodat de gemeente de kwaliteit goed kan beoordelen. Wanneer een aannemer slecht presteert, wordt deze voor bepaalde tijd uitgesloten van verdere deelname.

 

Benieuwd of het DAS voor openbare verlichting interessant is voor uw gemeente?

Neem contact op (https://www.nobralux.nl/contact/) en/of vraag de whitepaper ‘Aanbesteden met een Dynamisch Aankoop Systeem’ op.