Duurzame sportvelden

Samenwerking Nobralux en De Groene Club (KNVB) zorgt voor duurzame verlichting op sportvelden.

De Groene Club (KNVB) heeft met Nobralux een overeenkomst gesloten om samen te werken aan het verduurzamen van de veldverlichting op sportvelden. De sportclubs krijgen de beste deals uit de markt en een lagere energierekening. De verduurzaming van de sportvereniging is niet alleen goed voor de clubkas maar ook voor onze planeet. Zo creëren we samen een gezond sportklimaat.

De Groene Club is een initiatief van de sportbonden KNVB, KNLTB en KNHB (voetbal, tennis en hockey). Zij helpt sportverenigingen in een 5-stappenplan naar een duurzame verlichting: energiescan > plan van aanpak > best value maatregelen > financieel advies > realisatie.

Nobralux is gespecialiseerd in beheer en advies van o.a. openbare verlichting. De breed aanwezige expertise op het gebied van techniek, ontwerp, kennis van de verlichtingsmarkt en projectrealisatie wordt in de samenwerking ingebracht.

De inbreng van Nobralux richt zich specifiek op de technische en financiële aspecten van de ombouw naar energiezuinige ledverlichting: adviseren bij offerteaanvragen en het technisch en financieel beoordelen van de aanbiedingen. In de realisatiefase wordt toezicht gehouden op een correctie en veilige installatie.

Lees hier ook het bericht van de NOS.