Stichtse Vecht kiest voor Nobralux

Nobralux gaat ervoor zorgen dat het licht blijft branden in de gemeente Stichtse Vecht.

Na het terugkopen van de straatverlichting (was een leaseconstructie) is de gemeente weer verantwoordelijk voor de verlichtingskwaliteit. Vanaf 2019 zal er nieuwe onderhoudspartij van start gaan. Nobralux zorgt ervoor dat er een onderhoudscontract wordt opgesteld en aanbesteed.

De afhandeling van de dagelijkse storingen en meldingen loopt straks via Nobralux (met gebruik van de beheersoftware Liteweb). Als beheerpartner van de gemeente wordt de onderhoudspartij aangestuurd,  gecontroleerd en worden de betalingen aan de aannemer voorbereid. Met gebruik van het  dashboard in Liteweb wordt de gemeente periodiek geïnformeerd.

Met deze constructie wordt de gemeente veel werk uit handen genomen.

Tom Smit zal namens Nobralux optreden als beheeradviseur voor de gemeente Stichtse Vecht.