Tijd over in Lisse en Teylingen

Vanaf januari worden in Lisse en Teylingen de storingen aan de straatverlichting via Nobralux afgehandeld. Zo houden de gemeenten tijd over voor meer strategische beheertaken.

Bij het ontstaan van de werkorganisatie HLT-Samen (Hillegom-Lisse-Teylingen) is de keuze gemaakt om vanuit de gemeenten nog sterker in te zetten op regie. Er is gezocht naar mogelijkheden om met minder eigen personeel de dienstverlening op peil te houden. Met Nobralux is een overeenkomst aangegaan voor het afhandelen van storingen aan de straatverlichting.

Meldingen komen via de applicatie LiteWeb binnen bij Nobralux. Na een intake controle wordt de melding doorgezet aan de aannemer. De afhandeling wordt verzorgd, tot en met de technische en financiële controle. Als laatste stap wordt gezorgd voor het up-to-date brengen van de areaalgegevens. Via een dashboard in LiteWeb is 24/7 de actuele status te volgen.

Kaspar Janssen is de beheeradviseur voor HLT-Samen