Nieuw: LiteView

Introductie LiteView tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, september 2017.

Met LiteView krijgt u inzicht en sturingsmogelijkheden voor een 4 x betere OVL: Veilig, mooi, duurzaam en (kosten)efficiënt.

Met LiteView maken wij een analyse van enerzijds de ambitie van de gemeente op vier hoofdthema’s: veilig, duurzaam, mooi en efficiënt, en op de vier thema’s controle, beleid, werkwijze en kwaliteit areaal. Hieruit ontstaat inzicht in de ambities van de gemeente en anderzijds de aandachtspunten waarop prioritering kan plaatsvinden om de ambities waar te kunnen maken. De (jaarlijks) energiemonitor maakt deel uit van de rapportage.