Contractvorming in het onderhoud van OVL: 5 tips

Hoe zorg je als gemeente dat de storingen tijdig worden opgelost, de kwaliteit van de installatie én het areaalbestand goed is en dat de exploitatie kostenefficiënt plaatsvindt?

Nobralux deelt graag met u onze visie. Meer weten?
Download dan hier de White Paper: “Contractvorming in het onderhoud voor openbare verlichting’’.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de auteur Ralph Groenendaal.