Lopik kiest voor beheer Nobralux

De gemeente Lopik heeft de keuze gemaakt om een scheiding aan te brengen tussen beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Nobralux mag de komende 4 jaar het beheer gaan verzorgen. De opdracht aan Nobralux werd gegund op basis van een onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij prijs (40%) en kwaliteit (60%) werden beoordeeld.

De bestaande langdurige overeenkomst voor beheer en onderhoud werd onlangs opgezegd. Het is een bewuste keuze van de gemeente Lopik geweest om een splitsing aan te brengen tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het beheer en anderzijds de onderhoudswerkzaamheden.

De rol van de beheerder is zorgen voor het goed functioneren van de openbare verlichting. Hiertoe worden de volgende diensten verzorgd:
– Het opstellen van een meerjaren vervangingsplan, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het toepassen van duurzame verlichting;
– Opstellen van een bestek voor onderhoud en vervanging;
– Het opzetten van de processen voor behandeling van klachten en meldingen;
– Het daadwerkelijke operationeel beheer, waarbij met behulp van het beheersysteem LiteWeb de storingsafhandeling wordt gemanaged en de areaalgegevens up to date worden gehouden.
– Directievoering en toezicht op de onderhoud- en vervangingswerkzaamheden.

Inmiddels verzorgt Nobralux het beheer voor ruim 350.000 objecten in Nederland. De werkzaamheden voor Lopik worden verzorgd vanuit onze vestiging west (Amsterdam).