Hogere kwaliteit openbare verlichting met lagere kosten?

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen beheer en onderhoud. Het levert de verlangde en noodzakelijke kwaliteit tegen lagere kosten.

De focus van beheer is per definitie gericht op lange termijn. Door de verantwoordelijkheid van het beheer los te koppelen van de uitvoeringswerkzaamheden worden de belangen van een gemeente optimaal gediend. Een aannemer is gespecialiseerd in de realisatie. Hij lost de storingen vakkundig op en voert in opdracht allerhande werkzaamheden uit om de kwaliteit van de OVL te verbeteren.

Door het beheer en de controle op de uitvoering goed en onafhankelijk te organiseren krijgt de gemeente wat zij wil, namelijk dat storingen tijdig worden opgelost, calamiteiten zoals aanrijdingen adequaat en veilig worden verholpen, de installatie kwalitatief goed wordt opgeleverd en dat de juiste bestekprijzen worden gehanteerd.

Er wordt door ons gezorgd dat de areaalgegevens nauwkeurig worden geactualiseerd. Nobralux gebruikt hierbij haar beheeromgeving LiteWeb. Vanuit actuele beheergegevens wordt de gemeente vervolgens geadviseerd. Zo worden (beheer)plannen gemaakt, voor korte en langere termijn. Alles gericht op het behalen van de gemeentelijk ambities, gericht op een kwalitatief goede, duurzame, veilige en betaalbare verlichting.

Nobralux verzorgt inmiddels het beheer van bijna vijftig gemeenten en provincies. Zij worden hierbij maximaal ontzorgd. Doordat we de dagelijkse operationele sores van de gemeentelijke beheerder uit handen nemen kan hij/zij zich richten op de lange termijn strategie, bijvoorbeeld vervanging van het areaal.

Recent ontvingen wij de opdracht van de gemeenten Cuijk, Mill en Grave om het beheer te gaan verzorgen, waarmee een mijlpaal van 350.000 objecten werd bereikt.