Een mooi begin

De gemeenten Leudal en Nederweert wensen een scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gemeenten gaan, na de gezamenlijke onderhandse aanbesteding, een overeenkomst aan met Nobralux voor het beheren van de openbare verlichting voor een periode van 5 jaar. Nobralux neemt de gemeenten mee in hun regierol op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en ontzorgt op het vlak van het daadwerkelijke beheer.  Een mooi begin van 2017.