Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht open!

De tunnel in Maastricht is afgelopen nacht volledig geopend. Dus vanaf nu minder files, meer veiligheid en een schonere stad.

Met deze mijlpaal is ook voor Nobralux een 6 jarig project afgesloten. Nobralux is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van alle licht-onderdelen: tunnelverlichting, openbare en terreinverlichting, noodverlichting, verlichting middentunnelkanalen en vluchtdeuren. Zowel voor wat betreft het lichtontwerp als voor de besturing.

In het komende jaar wordt nog hard gewerkt aan de Groene Loper, het fiets- en voetpad bovenop de tunnel met twee lokale ontsluitingswegen er naast. De foto geeft hiervan een impressie. Leuk om te vermelden dat collega Ronald Gijzel hier als stedenbouwkundig ontwerper aan heeft meegewerkt in de eerste twee jaar. Daarnaast is hij medeontwerper van de dienstgebouwen en diverse kleinere tunneltjes en onderdoorgangen geweest. Zijn werk is nu ook zichtbaar en zal dus in de komende tijd nog meer zichtbaar worden.

Dus ga je met vakantie en kom je door Maastricht, Nobralux heeft hier een flink steentje en lampje aan bijgedragen!