Kennisuitwisseling steeds belangrijker

Openbare verlichting wordt een steeds interessanter en complexer vakgebied. Nobralux vindt het belangrijk hierover in gesprek te gaan met mensen van gemeenten en provincies die hier dagelijks mee bezig zijn. In de afgelopen maanden hebben we tijdens verschillende kennismiddagen informatie uitgewisseld.

4 x beter in 5 stappen was de leidraad voor een aantal interessante onderwerpen.

Een kijkje in de toekomst van beheersoftware. Ruben van Bochove lichtte de nodigde puntjes van de sluier op. Liteweb wordt een steeds belangrijker instrument om de openbare verlichting (en straks ‘alles met een stekker’) efficiënt en effectief te kunnen beheren. Inmiddels volledig led-proof en gereed om slimme verlichting te managen. Tevens koppelbaar met allerlei externe systemen. Ook een aankondiging van de nieuwe storingsmodule die begin 2019 voor nog meer efficiëntie zal zorgen.

Ralph Groenendaal liet zien hoe het nieuwe dynamische digitale beleidsplan eruit ziet. Geen papier meer, maar een interactieve site waarop je ook direct allerlei grafische analyses kunt maken, die je soms doen verwonderen.

Menno van Noort vertelde hoe Nobralux het omgevingsgericht ontwerp in de praktijk uitvoert. De omgeving en de bredere context als uitgangspunt voor een verlichting, voor de mensen de openbare ruimte gebruiken. Met natuurlijk altijd een ‘schuin oog’, naar de verlichtingsrichtlijnen.

Anders aanbesteden was het thema van Jan Ottens. Via een dynamisch aankoopsysteem (lokale) aannemers contracteren. Kwaliteitsmonitoring (‘present-perfomance’) is een belangrijk onderdeel voor het verstrekken van opdrachten.

Lichtmeten kan tegenwoordig snel (en dus goedkoop) via de Nobralux-lichtscan. Nieuw is de aan-uit-controle, met lichtmeting.. Integratie van de lichtmeetapp met Liteweb biedt interessante mogelijkheden, zo vertelde Jan Ottens enthousiast.

Alle lezingen werden voorafgegaan door een aantal prikkelende stellingen. Reacties hierop en ook tijdens de presentatie hebben voor ons weer nieuwe inzichten opgeleverd.

Tot zover een korte terugblik. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u over één of meerdere onderwerpen meer wilt weten.

Neem dan contact op met Menno van Noort 06 2501 5752